گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۲ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۶۲ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۸۸۶۹۶ مورد

اهداف و وظایف واحد


مهمترین رسالت واحد پژوهش کمک به سازماندهی و ارتقاء سطح کمی و کیفی پژوهش های دانشجویی است . این واحد از سال 1390در دو گروه کلی پژوهش های دانشجویی و کارکنان به فعالیت می پردازد.

اهداف کلی:

1- بهبود وضعیت پژوهش

2- توانمندسازی پژوهشگران

3- تولید دانش، استفاده از دانش موجود و بسیج منابع مالی

 

هدف کلی 1- بهبود وضعیت پژوهش

اهداف جزئی:

1- افزایش نسبت طرح های پژوهشی مصوب دارای اولویت

2- افزایش انگیزه محققین جهت انجام طرح های پژوهشی

3- افزایش میزان مشارکت دانشجویان در انجام طرح های پژوهشی

4- نظارت بر روند انجام طرح های پژوهشی طبق جدول زمانبندی

5- تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز و هیات علمی پژوهشی در حوزه پژوهش

6- تامین اعتبارات، امکانات و تجهیزات مورد نیاز پژوهش

 

هدف کلی 2- توانمندسازی پژوهشگران

اهداف جزئی:

1- ارتقاء پایگاه عرضه اطلاعات ( فیبر نوری، ساختار اینترنتی، کتابخانه و منابع الکترونیکی)

2- افزایش سطح آگاهی دانشجویان در زمینه انجام فعالیت های پژوهشی

3- افزایش سطح آگاهی اعضای هیات علمی در زمینه انجام فعالیت های پژوهشی

4- افزایش سطح آگاهی کارکنان بخش های بهداشتی و درمانی در زمینه انجام فعالیت های پژوهشی

هدف کلی 3- تولید دانش، استفاده از دانش موجود و بسیج منابع مالی

اهداف جزئی:

1- افزایش کتب تالیفی و ترجمه

2- افزایش طرح های پژوهشی ( مشترک، دانشجویی)

3- تامین اعتبار بخشی از بودجه پژوهش از سایر سازمانها

4- افزایش تعداد مقالات منتشر شده در مجلات داخل و خارج از کشور

5- افزایش میزان مشارکت دانشجویان و گروه های مختلف جهت انجام طرح های پژوهشی

6- افزایش مقالات ارائه شده در همایش های داخل و خارج کشور به صورت پوستر و سخنرانی

وظایف واحد :

1.ارائه طرح های پژوهشی دانشجویی به شورای پژوهشی دانشگاه

2. نظارت بر روند اجرایی طرح های تحقیقات دانشجویی و کارکنان

3. مشاوره طرح های پژوهشی دانشجویی از طریق کمیته مشاوره طرح های تحقیقاتی

4.تشکیل بانک اطلاعاتی طرح های تحقیقاتی انجام گرفته و در حال اجرا

5. راهنمایی پژوهشگران دانشجو و کارکنان برای ارائه دستاوردهای پژوهشی در کنگره های دانشجویی و اساتید

جستجو
تبریک به جوان برتر (۵۹۸۴ بازدید)
چاپ کتاب (۵۷۹۲ بازدید)
برگزاری آزمون asci (۳۳۹۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...