×
  • شنبه ٤ بهمن ١٣٩٩
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

آزمون قراردادای

2411

بسمه تعالي

اطلاعیه شماره 2 آزمون استخدام قراردادی

قابل توجه داوطلبین آزمون استخدام قراردای مهرماه 99 دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

بدینوسیله به اطلاع داوطلبان آزمون استخدام قراردادی مورخ 99/07/24که دارای کارنامه "معرفی جهت بررسی مدارک" از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند، می رساند:

ذینفعان شخصاً نسبت به بارگزاری تصاویر اسکن شده کلیه مدارک و مستندات خواسته شده ذیل با مراجعه به آدرس اینترنتیjazb.nkums.ac.ir: از تاریخ 99/10/13لغایت 99/10/17اقدام نمایند. لازم به ذکر است این زمان به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.

*تذکرات بسیار مهم*

1- اخذ مدارک و کارنامه صادره دليلي بر قبولي افراد نمي باشد و پذیرش نهایی داوطلبین پس از طی فرایند بررسی مدارک و صحت وسقم آن مطابق مفاد آگهی آزمون در مراحل بعد از طریق سایت مرکز سنجش پزشکی وزارت بهداشت به آدرس sanjeshp.ir اعلام خواهد گردید.

2- لیست اعلام شده به میزان یک و نیم (1.5) برابر ظرفیت (صرفاً بر اساس اظهارات داوطلب در زمان ثبت نام) جهت بررسی اولیه مدارک افراد و به صورت مشروط بوده لذا پس از بررسی و تایید مستندات ارایه شده توسط داوطلب و ثبت اطلاعات، نتیجه نهایی توسط مرکز سنجش پزشکی اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است باستناد بند 5 تذکرات و توصیه های کلی آگهی مسئولیت ناشی از عدم  رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده در آگهی برعهده شخص داوطلب بوده و چنانچه صحت اطلاعات اعلام شده توسط آنها در آزمون محرز نگردد، اولویت افراد کان لم یکن تلقی و از بین سایر متقاضیان به ترتیب اولویتهای مقرر قانونی مندرج در آگهی جهت بررسی مدارک توسط دانشگاه دعوت بعمل خواهد آمد.

3. عدم مراجعه و بارگزاری مدارک خواسته شده توسط داوطلب در آدرس اینترنتی صدرالاشاره در زمان تعیین شده به منزله انصراف از انجام ادامه مراحل استخدامی تلقی و طبق مقررات از سایر افراد به جایگزینی ایشان دعوت بعمل خواهد آمد و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

4.ذینفعان می بایست به صورت روزانه جهت آگاهی از آخرین اطلاعات آزمون به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی مراجعه نمایند.

مدارک موردنياز :

1.اسکن تصویر  تمامی صفحات  شناسنامه

2.اسکن تصویر  کارت ملی

3.اسکن تصویر آخرین مدرک تحصیلی

نکته: داوطلبان رشته های شغلی که در شرایط احراز تحصیلی شغل آنها مدرک تحصیلی فوق لیسانس مشروط به داشتن مدرک تحصیلی لیسانس ذکر شده است لازم است علاوه بر مدرک مقطع فوق لیسانس، مدرک مقطع لیسانس خود را حسب مورد برابر مفاد آگهی نیز بارگزاری نمایند)

4.اسکن تصویر وضعیت طرح نیروی انسانی جهت رشته های مشمول طرح ( پایان طرح ، معافیت ، گواهی اشتغال به طرح اختیاری و یا گواهی انصراف از طرح حسب مورد برابر مفاد آگهی )

5.اسکن تصویر کلیه مدارک و تاییدیه های مربوط به سهمیه های انتخابی طبق مفاد آگهی (ایثارگری ، معلولیت و ... )

6.اسکن عکس داوطلب (بصورت واضح وشفاف)

7.اسکن کارنامه چاپ شده از سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت

8.اسکن تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (ویژه آقایان)
 

  • مدارک مورد نیاز جهت افزایش سنی داوطلبانی که سن آنها بالاتر از حداکثر سن مندرج در آگهی می باشد:

1-اسکن تصویر گواهی اشتغال ممهور به مهر و امضاء محل خدمت و سوابق پرداخت حق بیمه(ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی) به جهت افزودن به شرط سقف سنی.

 

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه

مدیریت منابع انسانی دانشگاه

واحد استخدام وجذب
 

اطلاعیه دوم آزمون استخدام قراردای مهرماه 99 دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي
از مجموع 71 رأی

فاقد نظر