اهداف واحد


گسترش روحیه کسب علم و دانش در دانشجویان
تربیت پژوهشگر و محقق در راستای اولویتهای اصلی نظام
تربیت افراد شایسته و توانمند در زمینه مدیریت نظام سلامت
توجه بیشتر به تفاوت های فردی و فراهم ساختن موجبات پرورش استعدادهای دانشجویان
شناسايي ، سازماندهي و حمايت از دانشجويان استعداد درخشان
کوشش در راستاي رشد و پویایی دانشجویان استعداد درخشان
کوشش در راستاي ارتقاء کيفي سطح آموزش با همکاري دانشجويان استعداد درخشان
جستجو
اعزام تیم المپیاد (۸۸۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...