يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

www.nkums.ac.ir


مسئول واحد برنامه ریزی درسی


مسئول واحد:                                                                                                                                                           

سرکار خانم ویدا طیبی- کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

پست الکترونیکی: Vi_tay@yahoo.com

          

cv                                                                                                                                     
 

دبیر کمیته :                                                                 

سید احیا سیدی- کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

cv

 

تلفن تماس: 2246105-0584

 

 

 

 

 

 

 

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...