يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

www.nkums.ac.ir


معرفی کارکنانمسئول واحد                                                                           
محبوبه طباطبایی چهر- کارشناس ارشد مامایی- عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

آدرس ایمیل: chehr192@gmail.com,taba192@yahoo.com

cv

 

کارشناس مسئول:

ژامک شهسوار- لیسانس پرستاری

آدرس ایمیل: Zhamak.shahsavar@nkums.ac.ir

 

کارشناس:

افسانه مقامی فر- لیسانس مامایی

آدرس ایمیل: Afsane.maghamifar@nkums.ac.ir

 

شماره تماس: 2297095-0584

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...