معرفی واحد آموزش پاسخگو


معرفی:

   واحد آموزش پاسخگو مسئوليت هدايت، نظارت و حمايت از برنامه هاي آموزش پاسخگو را وظيفه خود ميداند و با استفاده از حمايتهاي وزارت بهداشت، دانشگاه و همكاري گروههاي آموزشي، برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزش پاسخگو به جامعه را هدايت مي نمايد تا دانش آموختگان توانمند براي اداره نظام سلامت كشور به جامعه وارد گردند.يکي از رويکردهاي فلسفي آموزش عالي، ديدگاه پاسخگويي و تعهد اجتماعي است که تمرکز آن بيشتر برمسئوليت پذيري دانشگاه ها در خدمت به جامعه میباشد. در اين رويکرد دانشگاه ها به عنوان يک نهاد اجتماعي باديدگاه پاسخگويي به نيازها و انتظارات جامعه جزء جدانشدني از فلسفه وجودي آموزش عالي هستند. اين ديدگاه برخاسته از نيازهاي اجتماعي و توان و استعداد مراکز آموزش عالي در فرايند مساعدت در حل معضلات و مسائل اجتماعي است. مفهوم تعهد، به معني پاسخگوئي در قبال انواع کارکردهاي آموزشي، پژوهشي و خدماتي است که دانشگاه ها عهده دارآنها هستند.یکی از اين جنبه ها رامي توان پاسخگويي به جامعه در برنامه هاي آموزشي  دانست. وجود واحد آموزش پاسخگو در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی گامی راهبردی در این راستا است. ما برآنيم تا با اجراي اين برنامه، نظام آموزش پزشكي دانشگاه را در راستاي پاسخگوئي به نيازهاي واقعي جامعه، و در راستاي تحقق برنامه توسعه چهارم كشور در حوزه سلامت، ارتقا دهيم به گونه‌اي كه در انتهاي برنامه به يك ساختار مناسب و پويا در آموزش پزشكي دانشكاه علوم پزشكي دست يابيم. واحد آموزش پزشکی جامعه نگر مأموریت دارد که برنامه های آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان را به گونه ای طراحی نماید تا دانشجو با دید جامعه نگری و پیشگیرانه مسائل تأمین و حفظ و ارتقاء سلامت افراد را در جامعه شهری و روستایی ایفا نماید.

واحد آموزش پزشکی جامعه نگر دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی مأموریت دارد در راستای ارتقاي نظام آموزش پزشكي كشور در پاسخگوئي به نيازهاي واقعي جامعه برنامه های آموزشی و پزوهشی برای دانشجویان را به گونه ای طراحی نماید تا دانشجو با دید جامعه نگری و پیشگیرانه مسائل تأمین و حفظ و ارتقاء سلامت افراد را در جامعه شهری و روستایی ایفاد نماید.

اهداف برنامه:

هدف اصلي برنامه :

  • ایجاد نگرش پیشگیری و تمرین روش های پیشگیری در جامعه و آشنایی با سیستم ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور

اهداف فرعي برنامه :

  • تدوين كوريكولوم آموزشي در راستاي پاسخگوئي به نيازهاي واقعي جامعه به تفكيك رشته و مقطع تحصيلي
  • طراحي نظام پايش كوريكولوم آموزش در راستاي پاسخگوئي به نيازهاي واقعي جامعه به منظور حفظ پويائي آن
  • طراحي شاخص‌هاي ارزشيابي برنامه آموزش در راستاي پاسخگوئي به نيازهاي واقعي جامعه
  • طراحي نظام شناسائي و ارزيابي نيازهاي واقعي جامعه در حوزه سلامت در كشور
  • طراحي برنامه‌هاي توانمند سازي در دانشگاه‌ها و گروه‌هاي آموزشي در راستاي پاسخگوئي به نيازهاي جامعه
  • اصلاح كوريكولوم آموزشي گروه‌هاي آموزشي در راستاي پاسخگوئي به نيازهاي جامعه
  • طراحي نظام انگيزشي مناسب براي سياستگذاران، اساتيد، دانشجويان، ارائه كنندگان خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگوئي به نيازهاي واقعي جامعه


جستجو
پیام تسلیت (۱۰۹۰ بازدید)
اعزام تیم المپیاد (۱۰۷۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...