معرفی دفاتر توسعه


معرفی:

با توجه به احساس نياز در زمينه مشخص كردن جايگاه، شرح وظايف و چارت دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها و بيمارستان ها و ارتباط آن ها با EDC دانشگاه؛ طرح تبيين جايگاه دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها و بيمارستان هاي تابعه در مركز مطالعات و توسعه به اجرا درآمد. اين فعاليت ها  در سال 1392تحت نام "واحدهماهنگي دفاتر توسعه " سازماندهي گرديد و هدف كلي آن  به روزآوري و اجرايي كردن جايگاه دفاتر توسعه آموزش در دانشكده‌ها و بيمارستان‌هاي آموزشي دانشگاه مي باشد.

جهت رسيدن به اين هدف، واحدهماهنگي دفاتر توسعه در راستاي نقشه علمي دانشگاه و چشم‌انداز نظام علم؛ فناوري و نوآوري دانشگاه  و با مد نظر قرار دادن آئين نامه " شرح وظايف مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي و دفاتر توسعه آموزش دانشگاههاي علوم پزشكي " مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي عمل مي نمايد.

 

- چارت دفاتر توسعهجستجو
پیام تسلیت (۱۰۳۷ بازدید)
اعزام تیم المپیاد (۱۰۲۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...