يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

www.nkums.ac.ir


اسامی دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه


 

دفاتر توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی  :

مسئول دفتر

 

دفاتر توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی 

فهیمه غفوری قریب

دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی

دکتر مهسا پورزمانی

دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده دندانپزشکی

آزاده کمالی

دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پرستاری مامائی 

معصومه طاهرپور

دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده بهداشت

آقای محسن شجاع

دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری اسفراین

آقای هادی قدیمی

دفتر توسعه آموزش مرکز فوریت های پزشکی مانه و سملقان

خانم زینب رحمانی

دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری شیروان

خانم معصومه صدرا

دفتر توسعه بیمارستان آموزشی امام رضا (ع)

خانم فریبا منصوری

دفتر توسعه بیمارستان آموزشی امام علی (ع)

دکتر مافی نژاد

دفتر توسعه بیمارستان آموزشی بنت الهدی

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...