-

مجمع خیرین سلامت

مراسمات کلنگ زنی و افتتاحیه و ...


باسمه تعالی

مراسم  کلنگ زنی 1-) خانه های بهداشت :

خانه بهداشت   کلاته آقا نبی بجنورد : با  حضور  معاونت محترم امور استانهای مجمع خیرین سلامت کشور جناب آقای غنیان  در  استان برای انجام تعهدات مرکز50% با تخصصیص  تنخواه  برابر قرارداد فی مابین با  حضور  جناب آقاي دکتر محمد رضا مجدي قائم مقام   محترم  وزير در استان  و رئيس دانشگاه علوم پزشکی  استان   و جناب آقای دکتر رعنائی معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی استان و فرماندار محترم بجنورد  جناب آقای دکتر  پاکمهر و سایر مسئولین استانی و شهرستان و آقای دکتر نیک پرست ریاست محترم هیئت مدیره و مهندس صفاری مدیرعامل مجمع خیرین عرصه سلامت استان.  

خانه بهداشت اسفیجر شهرستان فاروج: با  حضور  جناب آقای دکتر بهروز و دکتر امیدوار( مسئولین مراکز  بهداشتی  و درمانی شهر ستان) و بخشدار محترم  سایر مسئولین شهرستانی و سایر پروژه ها  بشرح ذیل ،

2-)پایگاه های  بهداشتی  :

پایگاه بهداشتی  کلاته باقر خان بجنورد  و پایگاه بهداشتی امام هادی بجنورد (واگذاری زمین توسط شورای محترم  اسلامی شهر بجنورد ) با  تلاش در جهت جذب خیر و تامین  الباقی هزینه  از سوی دانشگاه علوم پزشکی  خراسان شمالی  در ساخت مراکز فوق .از جمله همکاری در ساخت پایگاه بهداشتی کلاته باقرخان شماره یک از سوی   خیر  خانواده مرحوم کلاته و ...


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...