يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

مجمع خیرین سلامت


بخشی از کمکهای نقدی و اهدای زمین خیرین به مراکز درمانی


بسمه  تعالی

فهرست  و مشخصات پروژه هاي انجام شده و در دست اقدام و تجهیزات تحویلی(در قالب  کمکهای خيرين)  از نیمه دوم سال 1387 به بعد

 به مراکز درمانی سطح استان خراسان شمالی 

ردیف

(1)

عنوان کمکها ی عمرانی

ارزش( به تفکیک)

کمکها ی عمرانی

(1)ارزش کلی کمکها ی عمرانی

(2) کمکهای خیرین جهت تامین تجهيزات  پزشکی و غیر پزشکی   به مراکز در مانی سطح استان

 

1

پروژه هاي تکميل شده و تحويلي به دانشگاه علوم پزشکي(احداث بخش):   

4000000000

 

 

1-1) ساخت مرکز دياليز امام علي(ع) بجنورد بصورت فعال  با 15 تخت توسط خیر  ( حاج آقای نصراالهی)

2000000000

 

 

2-1) ساخت مرکز پيوند کليه امام علي(ع) بجنورد توسط خیر

( حاج آقای نصراالهی).

2000000000

 

 

2

پروژه هاي در دست ساخت(احداث بخش و ...):   

1145670000

 

 

1-2) بخش جراحي قلب باز بيمارستان امام علي (ع) بجنورد  در حال گود برداری توسط خیر  ( حاج آقای حسین زارع )

80000000

 

 

2-2) ساخت NICU و اورژانس و دیالیز و داروخانه جدید شیروان از سوی  حاج آقای کاظمی و سایر خیرین

1065670000

 

 

3

ساير فعاليتهاي عمراني :

 اهداء زمين(52 قطعه) براي مراکز سطح استان(بشرح ذیل):

8717000000

 

 

بجنورد:

284200000

د رمناطق مختلف شهرستان(بجنورد) ( توسط سایر خیرین )

11 قطعه (زمین)

131000000

 

  شیروان :

301300000

1-)یک باب ساختمان  و 4 باب مغازه بصورت سرقفلی (جهت پایگاه شماره 2 شهری شیروان )توسط خیر  ( وارثین مرحوم عسگری پر خیال )

1 قطعه (زمین)

2000000000

 

2-)اهداء زمين (23 مورد ) د رمناطق مختلف شهرستان شیروان

( توسط  سایر خیرین )

23 قطعه (زمین)

1780000000

 

جاجرم :

9700000

اهداء زمين جهت  توسعه  مرکز بهداشت درمانی و ،احداث بخش رادیولژی شهر سنخواست (از سوی خیر حاج علی امینی )

1 قطعه (زمین)

2036000000

 

فاروج:

 

1-)اهداء زمين براي ساخت بيمارستان و مرکز بهداشتي توسط خیر  (سید حسن کمال زاده ) روستای خرق و پرزه با توجه به اخذ مجوزهای لازم اجرای آن در حال شروع می باشد .

1 قطعه (زمین)

1000000000

 

2-)  تعهدساخت :توسط خیر (آقای امین جوادی )

3) تعهد تجهیزات پزشکی و ...: توسط خیر ( آقای عبدالکریم  جوادی )

 

 

4-) اهداه زمین برای مرکز بهداشتی ،درمانی نجف آباد

(توسط خیر ( آقای رنجبر )

1 قطعه (زمین)

100000000

مانه و سملقان :

---------

اهداء زمين د بخش مرکزی روستای بیار کرد ( توسط خیر امان برومند)

1 قطعه (زمین)

1250000000

 

اهداء زمين د رمناطق مختلف شهرستان(سایر خیرین)

13 قطعه (زمین)

420000000

 

تجهيزات  پزشکی و غیر پزشکی  خيرين به مراکز در مانی سطح استان

595200000

جمع کل:(کلیه خدمات )

14457870000

لازم به توضیح است:فهرست کمکهای اعلام شده (فوق) بدون احتساب شهرستانهای اسفراین و گرمه  مربوط به مقطع زمانی از نیمه دوم سال 1387 (پس از شکل گیری نمایندگی مجمع خیرین سلامت استان خراسان شمالی  از طریق  خیرین انجام و گزارش شده است )لذا یقینا در شهرستانهای اسفراین و گرمه  نیز کمکهای زیادی  از سوی مردم خوب و خیر آن مناطق حتی در  سایر شهرستانها  (از سنوات گذشته  تا سال 1386) به مراکز درمانی شده است که  در ادامه (با لحاظ کمکهای خیرین مجموعه کلیه  شهرستانها ی استان  مربوط به سنوات گذشته) در قالب گزارشات  جامع   (بولتن و ...) به اطلاع مردم نوع دوست و خیر استان خراسان شمالی تقدیم خواهد شد.

 

 

 

 

 

 در ادامه بخشی از کمکهای نقدی و اهداء زمین و... توسط  خیرین و سایر  ... به مراکز درمانی که  نوعا بحمداا... با پیگیری خوب همکاران مراکز با بیان کمبودها و نیازها  منجر به کمک های ذبل شده است :

ردیف

عنوان مرکز

محل شهرستان

نام خیر

مبلغ کمک  نقدی 

بابت خرید تجهیزات و  ساخت و هزینه درمانی و........

1

بیمارستان امام علی (ع)

بجنورد

آقای فاطمی

800000000

بابت خرید تجهیزات آزمایشگاهی

2

بیمارستان امام رضا (ع)

بجنورد

خیرین

350000000

بابت خرید تجهیزات

3

بیمارستان امام رضا (ع)

بجنورد

آقای حاتمی

200000000

بابت کمک به هزینه ساخت بخش و هزینه درمانی

4

بیمارستان امام رضا (ع)

بجنورد

خیرین کشور

600000000

خرید دو دستگاه  دیالیز با  همکاری بیمارستان امام رضا (ع)000

 مبلغ200000000 ریال و400000000ریال از سوی خیرین  خیرین

1-)واحدهای بهداشتی شهرستان بجنورد :

ردیف

عنوان مرکز

محل شهرستان

متراژ زیربنا

(حدود )

تعهد دانشگاه علوم پزشکی  خراسان شمالی

پس از اتمام تعهدات خیر آقای زادخوش نسبت به هزینه  اقدام خواهد شد

تعهد نسبت به هزینه  ساخت  از سوی مجمع خیرین سلامت کشور  

تلاش در  جذب خیرین از سوی  مجمع خیرین سلامت استان  و کشور  با همکاری عزیزان مرکز بهداشت

1

خانه بهداشت کلاته آقانبی

بجنورد

80 متر مربع

50%

------------

2

پایگاه بهداشتی امام هادی (ع)

بجنورد

300 متر مربع

------

با جذب و کمک  خیرین

3

ساخت پایگاه بهداشتی کلاته باقرخان شماره یک

بجنورد

300 متر مربع

160000000 ریال خانواده مرحوم کلاته

با جذب و کمک  خیرین

(واگذاری زمین توسط شورای محترم  اسلامی شهر بجنورد ) برای پایگاه بهداشتی  کلاته باقر خان بجنورد (500 متر مربع) و پایگاه بهداشتی امام هادی بجنورد(500 متر مربع)

2-)واحدبهداشتی شهرستان شیروان  :

ردیف

عنوان مرکز

محل شهرستان

متراژ زیربنا

(حدود )

تعهد دانشگاه علوم پزشکی  خراسان شمالی

پس از اتمام تعهدات خیر آقای زادخوش نسبت به هزینه  اقدام خواهد شد

 تلاش در  جذب خیرین از سوی  مجمع خیرین سلامت استان  و کشور  با همکاری عزیزان مرکز بهداشت

 

تعهد آقای زادخوش برای  ساخت 200 مترمربع از 300 متر مربع

2

پایگاه بهداشتی شماره یک شیروان

شیروان

300 متر مربع

با جذب و کمک  خیرین

3-)واحدهای بهداشتی شهرستان فاروج :

ردیف

عنوان مرکز

محل شهرستان

متراژ زیربنا

(حدود )

تعهد دانشگاه علوم پزشکی  خراسان شمالی

پس از اتمام تعهدات خیر آقای زادخوش نسبت به هزینه  اقدام خواهد شد

تعهد نسبت به هزینه  ساخت  از سوی مجمع خیرین سلامت کشور 

1

خانه بهداشت اسفیجر

فاروج

80 متر مربع

50%

***************************************************

 

در یک نگاه کلی به روند عملکرد در جهت  کمکهای مردم نوع دوست و خیر استان خراسان شمالی به بخش سلامت  شاهد  بیشترین کمک (بصورت اهداء زمين براي ساخت  مراکز در مانی  )می باشیم


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...