يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

اللهم صل علی محمد و آل محمد


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۴۱ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۹۹ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۸۱۷۴۶ مورد

برنامه پزشکان عمومی


    

باسمه تعالي

                    

برنامه پزشكان عمومي بيمارستان امام خميني (ره) اسفراين در اردیبهشت ماه 94

 

 

شب

عصر

صبح

تاریخ

ایام هفته

د. نوبهار

د. اکبرزاده

د. اکبرزاده

94/2/1

سه شنبه

د. نوبهار

د. اکبرزاده

د. اکبرزاده

94/2/2

چهارشنبه

د. وثوقی مقدم - د. اکبرزاده

د. نوبهار

د. اکبرزاده

94/2/3

پنج شنبه

د. نوبهار - د. احدزاده

د. اکبرزاده

د. احدزاده د. نوبهار

94/2/4

جمعه

د. اکبرزاده

د. احدزاده

د. اکبرزاده

94/2/5

شنبه

د. نوبهار

د. اکبرزاده

د. احدزاده

94/2/6

یکشنبه

د. اکبرزاده

د. احدزاده

د. اکبرزاده

94/2/7

دوشنبه

د. احدزاده

د. نیکزاد

د. احدزاده

94/2/8

سه شنبه

د. نوبهار

د. احدزاده

د. نیکزاد

94/2/9

چهارشنبه

د. احدزاده

د. نیکزاد

د. احدزاده

94/2/10

پنج شنبه

د. نیکزاد د. نوبهار

د. احدزاده

د. نیکزاد د. نوبهار

94/2/11

جمعه

د. اصفهانی- د. احدزاده

د. نیکزاد

د. احدزاده د. اصفهانی

94/2/12

شنبه

د. نیکزاد

د. احدزاده

د. نیکزاد

94/2/13

یکشنبه

د. اصفهانی

د. نیکزاد

د. احدزاده

94/2/14

دوشنبه

د. نوبهار

د. نیکزاد

د. نیکزاد

94/2/15

سه شنبه

د. اصفهانی

د. نیکزاد

د. نیکزاد

94/2/16

چهارشنبه

د. نیکزاد - د. وثوقی مقدم

د. فضلی

د. نیکزاد

94/2/17

پنج شنبه

د. فضلی د. نوبهار

د. نیکزاد د. اصفهانی

د. فضلی د. اصفهانی

94/2/18

جمعه

د. اصفهانی

د. فضلی

د. نیکزاد

94/2/19

شنبه

د. فضلی

د. ملاکی

د. فضلی

94/2/20

یکشنبه

د. ملاکی

د. فضلی

د. ملاکی

94/2/21

دوشنبه

د. فضلی

د. ملاکی

د. فضلی

94/2/22

سه شنبه

د. ملاکی

د. فضلی

د. ملاکی

94/2/23

چهارشنبه

د. فضلی

د. ملاکی

د. فضلی

94/2/24

پنج شنبه

د. ملاکی د. نوبهار

د. فضلی د. اصفهانی

د.ملاکی د. اصفهانی

94/2/25

جمعه

د. اصفهانی د. فضلی

د. ملاکی – د. نوبهار

د. فضلی د. اصفهانی

94/2/26

شنبه

د. نوبهار

د. ملاکی

د. ملاکی

94/2/27

یکشنبه

د. اصفهانی

د. ملاکی

د. ملاکی

94/2/28

دوشنبه

د. اصفهانی

د. نوبهار

د. ملاکی

94/2/29

سه شنبه

د. نوبهار

د. اکبرزاده

د. اکبرزاده

94/2/30

چهارشنبه

د. اصفهانی

د. اکبرزاده

د. اکبرزاده

94/2/31

پنج شنبه

 

 

بدینوسیله به اطلاع پزشکان محترم می رساند که تکمیل پرونده ها خصوصاً شرح حال بیمار جزء ملزومات پرونده ها  و ترخیص بیماران می باشد . لذا از شما عزیزان خواهشمند است همکاری لازم  را مبذول  فرمائید .

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                دکتر  رضا وثوقی مقدم                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            مدير درمان  و رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان اسفراین

 

جستجو
پمفلت های آموزشی (۴۹۳۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...