يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

اللهم صل علی محمد و آل محمد


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۴ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۷۴ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۸۲۲۳۵ مورد

برنامه پزشکان متخصص


                                                                                           باسمه تعالي                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        برنامه پزشکان متخصصین بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین در اردیبهشت ماه 94

 

 نورولوژی

رادیولوژی

پاتولوژی

اعصاب و روان

بیهوشی و ICU

قلب

داخلی

زنان

ارتوپدی

اطفال

جراحی

تاریخ

 

 

ایام هفته

د. عقبایی

د. پارسایی

د. ناظری

د. مژدهی فرد

د. کاظمی

د. جاوید

د. تابعی

د. فیجان

د. محمدی

د. سلیمان زاده

د. الستی

94/2/1

سه شنبه

د. عقبایی

د. نظری

د. ناظری

د. مژدهی فرد

د. کاظمی

د. جاوید

د. تابعی

د. محمودیان

د. محمدی

د. سلیمان زاده

د. روانبخش

94/2/2

چهارشنبه

د. عقبایی

د. نظری

د. ناظری

د. مژدهی فرد

د. کاظمی

د. جاوید

د. تابعی

د. فیجان

د. رجب پور

د. احمد زاده

د. توکلی

94/2/3

پنج شنبه

د. عقبایی

 

د. ناظری

د. مژدهی فرد

د. کاظمی

د. جاوید

د. تابعی

د. فیجان

د. رجب پور

د. احمد زاده

د. الستی

94/2/4

جمعه

د. عقبایی

د. پارسایی

د. ناظری

د. مژدهی فرد

د. کاظمی

د. جنتی پور

د. جاوید

د. برابی

د. محمدی

د. سلیمان زاده

د. روانبخش

94/2/5

شنبه

د. عقبایی

د. پارسایی

د. ناظری

د. مژدهی فرد

د. کاظمی

د. جنتی پور

د. جاوید

د. محمودیان

د. محمدی

د. سلیمان زاده

د. الستی

94/2/6

یکشنبه

د. عقبایی

د. پارسایی

د. ناظری

د. مژدهی فرد

د. کاظمی

د. جنتی پور

د. تابعی

د. فیجان

د. محمدی

د. سلیمان زاده

د. روانبخش

94/2/7

دوشنبه

د. عقبایی

د. پارسایی

د. ناظری

د. مژدهی فرد

د. کاظمی

د. جنتی پور

د. تابعی

د. فیجان

د. محمدی

د. سلیمان زاده

د. الستی

94/2/8

سه شنبه

----

د. نظری

د. ناظری

د. مژدهی فرد

د. کاظمی

د. جنتی پور

د. جاوید

د. برابی

د. محمدی

د. احمد زاده

د. روانبخش

94/2/9

چهارشنبه

----

د. نظری

د. ناظری

د. مژدهی فرد

د. کاظمی

د. جنتی پور

د. جاوید

د. فیجان

----

د. اعظمی نژاد

د. توکلی

94/2/10

پنج شنبه

----

----

----

----

د. کاظمی

د. جنتی پور

د. جاوید

د. برابی

----

د. اعظمی نژاد

د. روانبخش

94/2/11

جمعه

----

----

----

----

د. کاظمی

د. جنتی پور

د. جاوید

د. فیجان

----

د. اعظمی نژاد

د. روانبخش

94/2/12

شنبه

د. عقبایی

----

د. ناظری

د. مژدهی فرد

د. کاظمی

د. جنتی پور

د. جاوید

د. برابی

د. محمدی

د. اعظمی نژاد

د. الستی

94/2/13

یکشنبه

د. عقبایی

----

د. ناظری

د. مژدهی فرد

د. کاظمی

د. جنتی پور

د. جاوید

د. محمودیان

د. محمدی

د. اعظمی نژاد

د. روانبخش

94/2/14

دوشنبه

د. عقبایی

----

د. ناظری

د. مژدهی فرد

د. کاظمی

د. جنتی پور

د. جاوید

د. محمودیان

د. محمدی

د. اعظمی نژاد

د. الستی

94/2/15

سه شنبه

د. عقبایی

د. نظری

د. ناظری

د. مژدهی فرد

د. فرهادی

د. جنتی پور

د. جاوید

د. برابی

د. محمدی

د. اعظمی نژاد

د. الستی

94/2/16

چهارشنبه

د. عقبایی

د. نظری

د. ناظری

د. مژدهی فرد

د. فرهادی

د. جنتی پور

د. رضازاده

د. محمودیان

د. رجب پور

د. اعظمی نژاد

د. توکلی

94/2/17

پنج شنبه

د. عقبایی

----

د. ناظری

د. مژدهی فرد

د. فرهادی

د. جنتی پور

د. رضازاده

د. برابی

د. رجب پور

د. اعظمی نژاد

د. الستی

94/2/18

جمعه

د. عقبایی

د. پارسایی

----

----

د. فرهادی

د. جنتی پور

د. رضازاده

د. محمودیان

د. محمدی

د. سلیمان زاده

د. الستی

94/2/19

شنبه

د. عقبایی

د. پارسایی

----

----

د. فرهادی

د. جنتی پور

د. رضازاده

د. محمودیان

د. محمدی

د. سلیمان زاده

د. الستی

94/2/20

یکشنبه

د. عقبایی

د. پارسایی

----

----

د. فرهادی

د. جنتی پور

د. رضازاده

د. برابی

د. محمدی

د. سلیمان زاده

د. الستی

94/2/21

دوشنبه

د. عقبایی

د. پارسایی

د. ناظری

د. مژدهی فرد

د. فرهادی

د. جنتی پور

د. رضازاده

د. محمودیان

د. محمدی

د. احمد زاده

د. الستی

94/2/22

سه شنبه

د. عقبایی

د. نظری

د. ناظری

د. مژدهی فرد

د. فرهادی

د. جنتی پور

د. رضازاده

د. محمودیان

د. محمدی

د. سلیمان زاده

د. الستی

94/2/23

چهارشنبه

د. عقبایی

د. نظری

د. ناظری

د. مژدهی فرد

د. فرهادی

د. جنتی پور

د. رضازاده

د. محمودیان

د. رجب پور

د. سلیمان زاده

د. توکلی

94/2/24

پنج شنبه

د. عقبایی

----

د. ناظری

د. مژدهی فرد

د. فرهادی

د. جنتی پور

د. رضازاده

د. محمودیان

د. رجب پور

د. سلیمان زاده

د. الستی

94/2/25

جمعه

د. عقبایی

----

د. ناظری

د. مژدهی فرد

د. فرهادی

د. جنتی پور

د. رضازاده

د. محمودیان

د. رجب پور

د. سلیمان زاده

د. روانبخش

94/2/26

شنبه

د. عقبایی

د. پارسایی

د. ناظری

د. مژدهی فرد

د. فرهادی

د. جنتی پور

د. تابعی

د.  فیجان

د. محمدی

د. فلاح

د. روانبخش

94/2/27

یکشنبه

د. عقبایی

د. پارسایی

د. ناظری

د. مژدهی فرد

د. فرهادی

د. جنتی پور

د. تابعی

د. برابی

د. محمدی

د. فلاح

د. روانبخش

94/2/28

دوشنبه

د. عقبایی

د. پارسایی

د. ناظری

د. مژدهی فرد

د. فرهادی

د. جنتی پور

د. تابعی

د. فیجان

د. محمدی

د. فلاح

د. روانبخش

94/2/29

سه شنبه

د. عقبایی

د. نظری

د. ناظری

د. مژدهی فرد

د. فرهادی

د. جنتی پور

د. تابعی

د. برابی

د. محمدی

د. فلاح

د. روانبخش

94/2/30

چهارشنبه

د. عقبایی

د. نظری

د. ناظری

د. مژدهی فرد

د. فرهادی

د. تابعی

د. تابعی

د. فیجان

د. رجب پور

د. فلاح

د. توکلی

94/2/31

پنج شنبه

 

بدینوسیله به اطلاع پزشکان محترم می رساند که تمام اقدامات پاراکلینیکی از جمله (کشیدن بخیه و پانسمان و...) در دفترچه بیمه بیماران  نوشته شود تا بیماران جهت پرداخت هزینه دچار مشکل نشوند . لذا از شما عزیزان خواهشمند است همکاری لازم  را مبذول  فرمایند .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      دکتر  رضا وثوقی مقدم   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          مدیر  درمان و رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان اسفراین

جستجو
پمفلت های آموزشی (۴۹۳۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...