گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۴ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۹ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٦/١٩ - ۵۷۵ مورد

بازدید مدیریتی از جراحی عمومی


بازدید مدیریتی ایمنی بیمار در بیمارستا ن امام علی ع از بخش جراحی عمومی بیمارستان صورت گر فت .

این بازدید با حضور رئیس بیمارستان و اعضای تیم مدیریت ایمنی بیمارستان در مورخه 30/10/92 صورت گرفت در این بازدید ابتدا کارشناس هماهنگ کننده فعالیتهای ایمنی بیمار، هدف از بازدید رابرای سرپرستار و پرسنل اتاق عمل عنوان نمودند. سپس سرپرستار و پرسنل اتاق عمل  نظرات خودر را به عنوان صاحبان فرایند در ارتباط با مشکلات و موانع رسیدگی مطلوب به ایمنی بیمار بیان نمودند که عمده مشکلات عنوان شده به شرح ذیل می باشد:

  • وجود تعداد   زیاد تختهای بدون  بدساید دربخش
  • نبود تشک مواج
  • نبوددستگاه مانیتورینگ می
  • خرابی چرخهای تختهای بخش
  • تحویل بیمار به اتاق عمل زمانبر است (همکاران اتاق عمل دیر بیمار را تحویل می گیرند)
  • همراهیان زیاد دربخش
  • روشنایی اتاقها مناسب نیست
  • سیستم سرمایش و گرمایش (یا زیاد سرد  می شود و یا زیاد گرم)
  • خریداری رسیورها ی یکبار مصرف

در ادامه پیشنهادات و نظرات خود را در ارتباط با ارتقاء ایمنی بیمار اعلام کردند و در انتها مشکلات و راهکارهای ارایه شده در بخش اتاق عمل صورتجلسه گردید و مقرر شد با اولویت بندی مشکلات و موانع نسبت به رفع این موانع اقدامات لازم صورت گیرد و در بازدید بعدی بخش که اردیبهشت ماه می باشد مصوبات بازدید فوق پیگیری گردد.

 

جستجو
تجهیز اتاق عمل (۴۷۵۷ بازدید)
دوره بازآموزی (۴۱۹۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...