يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

اللهم صل علی محمد و آل محمد


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۲ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۹۹ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۸۱۷۳۷ مورد

بخش ویژه ccu


به نام خدا

نام بخش: CCU

شماره تماس داخلی:204

مسئول بخش: صدیقه خاکسار

تحصیلات: کارشناس پرستاری

******************************************************************

Ccu:coronary(cardiac)care unit

 بخش مراقبت های پرستاری ویژه درسال1360جهت کاهش میزان مرگ ومیروکنترل آرتمی های Ccu

خطرناک ودادن احیای قلبی-ریوی ایجاد شدکه جهت رسیدن به این اهداف نیاز به تیمی کارآزموده واتجربه متشکل از پزشکان وپرستاران دوره دیده است.

:Ccuمشخصات بخش

 درطبقه هم کف قرار دارد بامساحت190متر مربع می باشد شامل هفت تخت که یک تخت ccuبخش

 ایزوله ویک تخت اکسترامی باشد. تختها با پرده از یکدیگر جدا شده اند و دارای سرویس بهداشتی جهت بیماران وپرسنل می باشد.

:Ccu*تجهیزات بخش

ترالی اورژانس مجهز به دستگاه التروشوک- لارنگوسکوپ1عدد- آمبوبک بزرگسالان2عددمیباشد-

7عدد مجهز به دستگاه فشار سنج وپالس اکسی متر می باشد- bedsid دوعددمانیتورینگ ECGدستگاه  ساکشن سانترال 7عدد- ساکشن سیار 1عدد- مانیتورینگ سیار1 عدد- پمپ سرم 2عدد- پمپ سرنگ 1عدد- افتالموسکوپ واتوسکوپ1 عدد- گوشی کاردیولوژی1 عدد- دستگاه فشار سنج سیار1 عدد- مانیتورینگ مرکزی سانترال 1عدد- کیس مانیتورینگ1 عدد-تشک مواج 1عدد.  1عدد- ups

CCU*بیماری های شایع در بخش

  1-U.A

2-IHD

3-MI

4-ادم ریه

5-پریکاردیت

6-شوک کاردیوژنیک

7-CHF...

 شامل:CCU*اقدامات پرستاری انجام شده در

1-پذیرش بیمار2-- بررسی دستورات پزشک وکاردکس کردن انفوزیون داروها طبق پروتکل

 3-انفوزیون استرپتوکینازباکنترل دقیق علایم حیاتی وآریتمی ها در بیمار CCUموجود در

 5- انجام آزمایشات اورژانس ECG 4-گرفتن

CPR6-درصورت نیاز انجام

: CCUشرح وظایف پرسنل

 الف-شرح وظایف سر پرستار:

درهر شیفت CCU1-برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش

2-تشکیل جلسات گروهی وجلب مشلرکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه

3-توجه به نیاز های کارکنان ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی

4-انجام مراقبت های پرستاری در مواقع اورژانس

5-ایجاد هماهنگی وهمکاری بین کادر پرستاری وسایر واحدها

6-همراهی باپزشک به هنگام ویزیت

7-برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش ومهارت حرفه ای پرستار

8-ارزشیابی مستمر خدمات ارئه شده توسط کادر پرستاری از طریق بررسی رضایتمندی مددجویان

9-انجام سایرامور محوله طبق دستور مافوق

ب-شرح وظایف پرستاری:

1-جلب اعتماد واطمینان مددجو وبرقراری ارتباط حرفه ای موثر وپاسخ صحیح به سوالات

2-بررسی وشناخت وکسب اطلاعات از وضعیت سلامت مددجو وثبت درپرونده

3-تغیین وثبت مشکلات ونیاز های بهداشتی مددجو وتشخیص مبتنی بردانش ومهارت

4-برنامه ریزی اقدامات مراقبتی براساس اهداف اولویتها وثبت آن در پرونده

5-دادن آموزش های لازم وپمفلت آموزشی به بیماران در هنگام ترخیص بیمار

6-انجام اقدامات اولیه احیای قلبی-ریوی تا حضور پزشک وتیم احیا

 بیمارانECG-آگاهی کافی راجع به آریتمی هاوگرفتن -7

 ج- شرح وظایف کمک بهیار:

1-تعویض لوازم تخت بیماران از قبیل:روتختی-روبالشتی-پتوو...

2-شستشوی لگن وسایر وسایل بیمار بارعایت اصول بهداشتی

3-کمک به بیمار برای نشست وبرخاست وراه رفتن وکمک به رفع احتیاجات ضروری ایشان با رعایت کلیه دستورات پزشکی

4-انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق

د-شرح وظایف منشی بخش:

1-کسب دستور وبرنامه کار ازپرستاربخش

2-انجام امور اداری مربوط به پذیرش-بستری وترخیص بیماران

3-آماده کردن پرونده بیماران بخش

4-تکمیل روزانه کلیه فرمها واوراق پرونده با مشخصات بیمار

5-جمع آوری وآماده نمودن پرونده بیماران ترخیصی

جستجو
پمفلت های آموزشی (۴۹۳۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...