يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

اللهم صل علی محمد و آل محمد


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۰ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۹۴ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۸۲۳۴۵ مورد

بخش نوزادان


به نام  خدا

 NICU:نام بخش

مسئول بخش:فرشته رضایی

تحصیلات:کارشناس پرستاری

شماره تماس داخلی:205

 

**********************************************

بخش نوزادان

   ونوزادان بیمارستان امام خمینی اسفراین پس ازسالها تلاش پیگیرانه مسوولین محترم شبکه بهداشت وبیمارستان در NICU بخش

مورخه 16/5/86 افتتاح گردید.

  منتقل شود.NICU این بخش بین بخشهای زنان وزایشگاه قرارگرفته تا نوزاد بیمارهرچه سریعترجهت انجام اقدامات درمانی به

این دوبخش توسط یک درب شیشه ای ازهم مجزامیشوند.

 شامل شامل 4انکوباتورویک تخت احیاء ویک دستگاه ونتیلاتور میباشد وکنارهرانکوباتتور وتخت احیاء یک مانومتر اکسیژن وساکشن سانترال ومانیتور وجود دارد. مانیتورها به مانیتور اصلی واقع در ایستهاه پرستاری متصل می باشد. تعداد NICU بخش

6عددپمپ سرم ویک عدد پمپ سرنگ نیز موجود است.

 و3عد ساکشن سانترال و5مانومتراکسیژنINTENSIVE بخش نوزادان دارای 8کات نوزاد و7دستگاه فتوتراپ ساده و2فتوتراپ

ویک ترازوی دیجیتال جهت توزین نوزادان میباشد.3عدد پاس اکی متری سیارنیز موجود است.

درسمت راست بخش نوزادان یک اتاق ایزوله همراه بایک کات نوزاد ویک دستگاه فتوتراپ ساده ودوساکشن سانترال و دومانومتراکسیژن وجود دارد.

اتاق مادران دارای 10تخت ویک سرویس بهداشتی وظرفشویی ویخچال وتلوزیون میباشد.

یک انباردارویی ویک اتاق رگ گیری(شامل یخچال وتخت وتجهیزات لازم جهت رگ گیری نوزاد) ویک آبدارخانه واتاق استراحت واتاق تی شویی وسرویس بهداشتی پرسنل نیز وجود دارد.

ایستگاه پرستاری درهر دوبخش دروسط بخش قرار گرفته است.

پرسنل بخش شامل 3متخصص اطفال ونوزادان (دوخانم ویک آقا) و12کارشناس پرستاری خانم و 3خدمه خانم میباشد.

 نیزاز آبان ماه 1390شروع شد وکلیه کارهای نوشتاری وآزمایشات و... ازطریق سیستم تنجام می شود.HISسیستم

اهم کارهای این بخش :

  و...RDS1-پذیرش نوزاد پری مچور-

 و...درنوزادانPROM2-پذیرش نوزادان بارمیک  مانند

 نوزادان پره مچور بعد ازترخیصNGT3-توزین وتعویض

4-نمونه گیری اکثرنوزادان بستری در بیمارستان ونیز کمک در رگ گیری

یکی از مهمترین کارهای انجام شده  آموزش شیردهی به مادران است.که از طریق آموزش های گروهی به آنها وتراکت وپمفلت ونیز بر بالین نوزاد توسط کلیه پرسنل پرستاری انجام می شود.

جستجو
پمفلت های آموزشی (۴۹۳۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...