يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

اللهم صل علی محمد و آل محمد


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۰۵ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۹۹ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۸۱۸۱۰ مورد

فرایند های عمومی


CSR نام خدمت: فرایند اجرای طرح افزایش فضای فیزیکی

 

bent1.pdf

NST نام خدمت: فرایند ارتقاء انجام

 

bent2.pdf

نام خدمت: آماده سازي و تجهیز اتاق ویژه جهت بیماران بد حال

 

bent3.pdf

فرایند ثبت و ارسال امار بیمارستانی در بیمارستانهاي دانشگاهی استان خراسان شمالی

 

bent4.pdf

فرایند پذیرش بیماران بیمارستان امام خمینی (ره)

 

hospital 01005.pdf

فرایند پذیرش بیماران الکتیو در بیمارستان

 

bent6.pdf

فرآیند تحویل مدارك بیمه بیمار به واحد پذیرش بیمارستان

 

bent7.pdf

فرآیند تهیه و ارسال نمونه هاي بیوپسی جهت پاتولوژي

 

bent8.pdf

فرایند حسابداري ترخیص بیماران از بیمارستان

 

bent9.pdf

فرآیند در خواست اصل پرونده توسط مراجع قضائی در بیمارستان

 

bent10.pdf

فرایند درخواست کلیشه رادیوگرافی و سی تی اسکن

 

bent11.pdf

فرآیند درخواست واگذاري اطلاعات به مراجعین

 

bent12.pdf

فرایند دریافت آمار روزانه بیماران بستري بخشهاي بیمارستانی

 

bent13.pdf

فرایند سیر پرونده بستري در بخش مدارك پزشکی

 

bent14.pdf

فرآیند سیر پرونده بیمار پس از ترخیص تا مدارك پزشكي بیمارستان

 

bent15.pdf

فرایند کنترل دوره اي بایگانی پزشکی بیمارستان

 

bent17.pdf

 

جستجو
پمفلت های آموزشی (۴۹۳۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...