گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۲ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۹۵ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٦/١٩ - ۵۷۵ مورد

ممیزی خطاها سه ماه چهارم سال 92


شرح وقایع با شماره کد ( کد هر خطا در واحد ایمنی بیمار می باشد)

کد1268: ارسال برگ پاتولوژی با مشخصات بیمار دیگر

کد1269: تعیین دو گروه خونی برای یک بیمار در آزمایشگاه

کد 1270: ترزیق خون اشتباه به بیمار

کد1271:  ارسال برگ درخواست آزمایش بافت شناسی با مشخصات بیمار دیگر

کد 1272:  آماده عمل بودن بیمار به اشتباه ( بیمار از سرویس متخصص مرخص شده بود که به اشتباه بیمار آماده عمل  برای همان متخصص گذاشته شده بود)

کد1273: گرافی  درخواستی پزشک اورژانس در بخش اورژانس تیک نخوره و اجرا نشده بود( عدم اجرای دستور پزشک) و انتقال بیمار به بخش بستری بدون انجام گرافی.

کد 1274: اتصال سوند فولی به یورین بگ با درپوش یورین بگ (عدم تخلیه ادرار به یورین بگ )

کد 1275: چک نکردن دستورات پزشک بعد از ویزیت شامل شروع رژیم غذایی مایعات و قطع آنتی بیوتیکها و قطع داروهای تجویزی  قبل.

کد 1276:   چسباندن اشتباه برگه آزمایش یک بیمار در برگه بیمار دیگر

کد 1277: دو بیمار با نام خانوادگی مشابه  جهت انجام سی تی اسکن منتقل بخش سی تی اسکن شدند که در سیستم HIS  نامهای بیمار به جای یکدیگر ثبت شده بود

کد 1278: انجام دوباره پروسیجر  انجام شده بیمار ( انجام  دوباره سی تی اسکن شانه و لگن برای بیمار )

کد1279: جاماندن تامپونهای داخل واژن به علت اشتباه در اعلام تعداد گازها و نیز خارج کردن تامپون توسط دانشجو و عدم ثبت تعداد تامپونهای خارج شده در پرونده بیمار

کد 1280: کیسه ادراری با درپوش به سوند فولی فیکس شده بود

کد1281:تحویل قرص ژلوفن به بیمار به جای قرص سفکسیم  در داروخانه به علت ناخوانا بودن خط پزشک معالج

کد1282: تحویل اشتباه گلوکز به جای پتاسیم به بخش از سوی داروخانه

کد1283: عدم ثبت مشخصات بیمار بر روی نمونه ارسالی از اتاق عمل

 

جستجو
تجهیز اتاق عمل (۴۵۰۸ بازدید)
دوره بازآموزی (۳۹۲۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...