گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۵ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۹۳ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٦/١٩ - ۵۷۵ مورد

ممیزی خطاها سه ماه اول سال 93


شرح وقایع با شماره کد ( کد هر خطا در واحد ایمنی بیمار می باشد)

کد 1284: بدسور بیمار دربخش ویژه که کنترل نشده بود ( در گزارشات پرستاری قید نشده بود )

کد 1285:گزارش اشتباه گروه خونی برای بیمار( ثبت دو گروه خون برای بیمار در دو تاریخ متفاوت)

کد 1286: عدم انجام آزمایشات مربوط به نیدل استیک همکاران در آزمایشگاه ( تحویل نمونه ها و بعد از 12 روز اعلام نمودند که کیت ندارند)

 کد 1287: MISS شدن شکستگی بازوی راست بیمار توسط پزشک اورژانس و انتقال به بخش با تشخیصهای دیگر  و پیگیری و تشخیص شکستگی بازوی دست راست در بخش جراحی عمومی

 کد 1288: MISS شدن شکستگی زانوی راست توسط پزشک اورژانس

کد 1289: ارائه جواب آزمایش کشت 48 ساعته در 24 ساعت اول

کد 1290: در فاصله 2 ساعت دو جوا ب متفاوت  از آزمایش به بخش ارسال شده بود

کد 1291: تعیین BG اشتباه  برای بیمار

کد 1292: خطا به علت ترک بیمار توسط پرستار ریکاوری جهت تحویل بیماران جدید از بخش و یا تحویل بیمار به بخش ها

کد 1293: عدم وجود گروه خونی بیمار در پرونده و انجام عمل و ترانسفوزیون خون بدون الصال BG در پرونده بیمار  در اتاق عمل

کد 1294: ترانسفوزیون خون بدون چک کردن گروه خونی بیمار در بخش بستری

کد 1295: گزارش متخصص جراحی عمومی در خصوص بیماران بستری شده در بیمارستان دیگر شهر مبنی بر عدم رسیدگی و احتمال بروز عوارض برای دو بیمار وی که مشورت ایشان را درخواست نموده بودند

کد 1296:  تعیین دو گروه خونی برای بیمار

کد 1297: اعزام بیمار( مولتی تروما با کاهش هوشیاری) از بیمارستان دیگر به این بیمارستان بدون شستشوی زخم و عدم سونداژ ، و عدم ویزیت جراحی عمومی

کد 1298:  اعزام بیمار به این بیمارستان با وضعیت نامناسب ( عدم وجود پانسمان روی زخم ، عدم ثبت داروها  در فرم اعزام بیمار و  کثیف بودن سرو صورت بیمار).

جستجو
تجهیز اتاق عمل (۴۳۴۴ بازدید)
دوره بازآموزی (۳۷۷۱ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...