گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۵ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۶ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۰۳ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۷۹۸ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۷۴۱۴۲ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٢/٣١ - ۲۹۶ مورد

واحد آموزش


سرکار خانم: فاطمه محسنی نژاد

مسئول آموزش

شرح و وظایف:

 • آوري و تنظیم اطلاعات لازم در زمینه امور آموزشی
 • و تنظیم طرح ها و برنامه هاي آموزشی
 • ریزي، ارزشیابی و نظارت بر اجراي فعالیت هاي آموزشی
 • ریزي براي توسعه آموزش ضمن خدمت با توجه به نتایج ارزشیابی
 • و تنظیم و اجراي تست هاي ارزشیابی فعالیت هاي آموزشی
 • بر تهیه و تنظیم اساسنامه هاي واحدهاي آموزشی و طرح هاي لازم، جهت تأسیس و توسعه واحدهاي آموزشی
 • و تنظیم برنامه ها و دستورالعمل هاي لازم جهت برگزاري کلاس هاي کارآموزي و سمینارهاي آموزشی
 • برنامه هاي آموزشی طی دوره
 • مستمر فعالیت هاي مراکز آموزشی به منظور تعیین روش هاي مناسب جهت بهبود برنامه هاي آموزشی و رفع نارسایی‌هاي موجود
 • کردن روش هاي اجراي مصوبات آموزشی در موسسات مربوط و تعیین روش ها و معیارهاي ارزشیابی
 • بر امور مربوط به برنامه ریزي توسعه آموزش دانش آموزان استثنایی، عشایري، سوادآموزي و ...
 • بر تشکیل و اداره انجمن هاي معلمان، مشاوران راهنماي تحصیلی، معلمان، دانش آموزان استثنایی و مربیان
 • کلیه فعالیت هاي مربوط به برنامه ریزي آموزشی از لحاظ نیروي انسانی و مادي براساس برنامه هاي اجرا شده
 • در جلسات و کمیسیون هاي مختلف آموزشی
 • کلی اعتبار موردنیاز واحدهاي آموزشی از لحاظ پرسنلی، ساختمان، لوازم آزمایشگاهی و کارگاهی
 • سایر امور مربوط
جستجو
شرح خطا 1 (۳۱۳۵ بازدید)
اعمال شب وروز عرفه (۲۲۸۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...