گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۰ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۱۵ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۰۹۷ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۴۲۱۰۵ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٢/٣١ - ۲۹۶ مورد

واحد آموزش


سرکار خانم: فاطمه محسنی نژاد

مسئول آموزش

شرح و وظایف:

 • آوري و تنظیم اطلاعات لازم در زمینه امور آموزشی
 • و تنظیم طرح ها و برنامه هاي آموزشی
 • ریزي، ارزشیابی و نظارت بر اجراي فعالیت هاي آموزشی
 • ریزي براي توسعه آموزش ضمن خدمت با توجه به نتایج ارزشیابی
 • و تنظیم و اجراي تست هاي ارزشیابی فعالیت هاي آموزشی
 • بر تهیه و تنظیم اساسنامه هاي واحدهاي آموزشی و طرح هاي لازم، جهت تأسیس و توسعه واحدهاي آموزشی
 • و تنظیم برنامه ها و دستورالعمل هاي لازم جهت برگزاري کلاس هاي کارآموزي و سمینارهاي آموزشی
 • برنامه هاي آموزشی طی دوره
 • مستمر فعالیت هاي مراکز آموزشی به منظور تعیین روش هاي مناسب جهت بهبود برنامه هاي آموزشی و رفع نارسایی‌هاي موجود
 • کردن روش هاي اجراي مصوبات آموزشی در موسسات مربوط و تعیین روش ها و معیارهاي ارزشیابی
 • بر امور مربوط به برنامه ریزي توسعه آموزش دانش آموزان استثنایی، عشایري، سوادآموزي و ...
 • بر تشکیل و اداره انجمن هاي معلمان، مشاوران راهنماي تحصیلی، معلمان، دانش آموزان استثنایی و مربیان
 • کلیه فعالیت هاي مربوط به برنامه ریزي آموزشی از لحاظ نیروي انسانی و مادي براساس برنامه هاي اجرا شده
 • در جلسات و کمیسیون هاي مختلف آموزشی
 • کلی اعتبار موردنیاز واحدهاي آموزشی از لحاظ پرسنلی، ساختمان، لوازم آزمایشگاهی و کارگاهی
 • سایر امور مربوطجستجو
شرح خطا 1 (۲۹۸۳ بازدید)
اعمال شب وروز عرفه (۲۱۴۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...