يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۷ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۱۹ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۴۶۱ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۲۸۳۵ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۰۸۲۶۴ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٥/٢١ - ۵۱۴ مورد

بیماری های شغلی و معاینات کارگری


درخواست گزارش عملکرد برنامه " انجام معاینات سلامت شغلی"

سلام علیکم

احتراماً پیرو نامه های شماره ٨١٨٥/٧١/٩٤  مورخ ٢٤ / ٠٨ / ١٣٩٤و5964 /٧١/٩٤ مورخ 01 / 07 / ١٣٩٤مرکز بهداشت در خصوص گزارش عملکرد برنامه "انجام معاینات سلامت شغلی" در واحد های تابعه با عنایت به پیش بینی برنامه عملیاتی و نیل به اهداف از پیش تعیین شده در سال 94 مقتضی است  دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد تا نسبت به انجام موارد ذیل در واحدهای تحت پوشش به صورت مستمر و مستند در طول سال جاری اقدام و نتايج و مستندات انجام شده را در قالب CD در بازه هاي زمانی مرتبط و از طريق اتوماسيون اداری به مرکز بهداشت ارسال و یا از طريق پست الكترونيكي ذیل بارگزاری نمايند :

BHC-OH-AZ@nkums.ac.ir

  1. انجام معاینات شغلی توسط پزشك خانواده روستايي بر اساس آخرین ویرایش دستورالعمل و فرمهای مصوب وزارت بهداشت به میزان 100 درصد شاغلین كليه كارگاههاي تحت پوشش.
  2. انجام مراحل قانونی (اعلام نواقص مجدد-اخطاريه بهداشتی معرفی به دادگاه) و ارجاع پرسنل كارگاههاي با بعد کارگری  5 نفر به بالا تحت پوشش مراکز سلامت جامعه شهری ،توسط بازرسان به مراكز مجاز دارای مجوز از دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالی و انجام معاینات شغلی توسط پزشك طب كار مراکز مورد اشاره بر اساس آخرین ویرایش و فرمهای مصوب وزارت بهداشت به میزان 100 درصد شاغلین كليه كارگاههاي تحت پوشش.
  3. تكميل فرم ارجاع ) فرم شماره يك پیوست ( توسط پزشك خانواده روستايي به پزشك متخصص در صورت مشاهده موارد كلينيكي كه احتمال ناشی از كار بودن بیماری را دارد و پيگيري و تأكيد بر انجام و تكميل فرم ارجاع توسط كارفرما و ثبت نتايج در پرونده كارگاهي توسط پزشکان و بازرسان مراکز مربوطه.
  4. تكميل و ارسال فرمهای گزارش دهی پیوست .

 

name gozaresh dehi bimariha-09-bhc-1934.docx

mohasebeh shakhes bimariha-09-bhc-1934.docx

amar bimariha-09-bhc-1934.xlsx

form shomareh 1 bimariha-09-bhc-1934.jpg

 

 

جستجو
تبريك روز بهورز (۳۷۴۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...