يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

معاونت آموزشی ،تحقیقات ودانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین


معرفی معاون آموزشی دانشکده


                                                        

 

دکتر اسحق ایلدر آبادی

استادیار دانشکده علوم پزشکی اسفراین

معاون آموزشی ،تحقیقات و فرهنگی دانشجوییجستجو
آدرس سایت جدید (5165 بازدید)
فرم خام طرح درس (3572 بازدید)
پرستاری (1916 بازدید)
تشویقی مقالات (1674 بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...