يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

معاونت آموزشی ،تحقیقات ودانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین


معرفی معاون آموزشی دانشکده


                                                        

 

دکتر اسحق ایلدر آبادی

استادیار دانشکده علوم پزشکی اسفراین

معاون آموزشی ،تحقیقات و فرهنگی دانشجوییجستجو
آدرس سایت جدید (4522 بازدید)
فرم خام طرح درس (3530 بازدید)
پرستاری (1865 بازدید)
تشویقی مقالات (1634 بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...