گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۴ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۲۰ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٦/١٩ - ۵۷۵ مورد

گزارش خطاهای سه ماهه چهارم 93


گزارش خطاهای سه ماهه چهارم 93

کد 1328: عدم الصاق آزمایشات بیمار به پرونده (نیاز به رویت جواب آزمایشات در اتاق عمل بوده که آماده نبوده)

کد1329: آماده نبودن جواب آزمایشات در پرونده بیمار و آماده شدن در صبح روز عمل بیمار و کنسل شدن به علت هموگلوبین پایین

کد1330: از بیمار به جای گرافی مچ  و کف پا  گرافی زانو و کف پا انجام شد.

کد 1331: انجام گرافی از شانه چپ به جای گرافی شانه راست

کد 1132: از بیمار گرافی انجام شد بعدا متوجه شد که بیمار باردار بوده است(بیمار از بارداری خود خبر نداشت)

کد1333: عدم راهنمایی بیمار ترخیصی جهت روز مراجعه به پزشک

کد1334: عدم دقت در پذیرش بیمار در واحد پذیرش ( بیمار الکتیو آماده عمل 14/11 بود ولی بیمار به دلیل ناآگاهی 12/11 مراجعه و همکاران پذیرش نیز بستری نمودند)

کد1335: ارسال جواب آزمایش به بخش از سوی آزمایشگاه (NA=20  و K=./68)

کد 1336: تشخیص اشتباه برای بیمار (تشخیص OD برای بیمار ناخنک)

کد 1337: بسته شدن دستبند شناسایی بیمار برای بیمار دیگر

کد 1338:بسته بودن کلامپ هموواگ و عدم باز شدن در دو شیفت بعدی (عدم توجه به اتصالات بیمار)

کد 1339: انتقال بیماربه رادیولوژی بدون درخواست

کد1340: مارکرگذاری اشتباه در انجام گرافی

 

جستجو
تجهیز اتاق عمل (۴۷۹۸ بازدید)
دوره بازآموزی (۴۲۴۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...