يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

معاونت آموزشی ،تحقیقات ودانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین


معرفی و شرح وظائف


 

 

 

شرح وظایف


اداره  آموزش

واحد آموزش دانشکده را می توان به عنوان بازوی اجرایی معاونت آموزشی دانشگاه تلقی نمود. معاونت آموزش در خصوص برنامه ریزی های راهبردی دانشگاه و واحد آموزش در مورد برنامه ریـزی های کوتاه مدت امور آموزشـی و ارتباط مستقیم با دانشـجویان ، کارشـناسـان آموزش ، معاونیـن آموزشی و روسـای دانشکده ها عمل می نماید.

رئیس اداره آموزش و تحقیقات دانشکده در حال حاضر خانم سمیه دلرحمی و کارشناس آموزشی دانشکده خانم گلدسته دلاور می باشند

از جمله وظایف و مسئولیت های ایشان می توان به موارد زیر اشاره نمود :

معرفي وشرح وظايف رئیس اداره آموزش

 • همکاری در امور ارجاعی از طرف معاونت آموزشی
 • همکاری و هماهنگی با آموزش کل در امور آموزشی
 • همکاری در آشنا نمودن دانشجویان جدیدالورود به قوانین و مقررات آموزشی
 • همکاری در برگزاری جلسه مسئولین دانشکده با دانشجویان
 • همکاری در تهیه توزیع ترمی وتفکیک لیست دروس نیمسال
 • همکاری با اساتید مشاور در تهیه پرونده آموزشی جهت دانشجویان
 • نظارت بر انتخاب واحد ، حذف و اضافه و حذف تکدرس
 • نظارت بر وضعیت تحصیلی دانشجویان بطور مرتب با همکاری و هماهنگی اساتید مشاور
 • نظارت بر اداره امور کلاس ها
 • نظارت بر برگزاری امتحانات پایان ترم و جمع آوری نمرات از اساتید
 • نظارت بر كاركنان تحت سرپرستي و هماهنگي فعاليتها و راهنمايي لازم در زمينه انجام وظايف و تقسيم كار
 • شرکت در جلسات شورای آموزشی وسایر جلسات مورد لزوم از طرف دانشکده و یا اداره کل آموزش
 • شرکت در جلسات شورای نقل و انتقال دانشکده و تهیه صورتجلسه و آماده نمودن مکاتبات
 • تهیه پیش نویس جهت نامه های ارسالی
 • دریافت برنامه های کارآموزی و کارورزی در هر نیمسال ازگروه های آموزشی و هماهنگی با بیمارستانها و مراکز بهداشت .
 • بازدید از محیط های آموزشی ، درمانی و بهداشتی به همراه معاونت آموزشی و مدیران گروه ها .
 • ایجاد تعامل بین مدیریت دفاتر پرستاری و مدیریت مراکز بهداشتی با معاونت آموزشی برای پیشبرد اهداف آموزشی قبل از شروع هر ترم تحصیلی.
 • ارائه پیشنهادات در جهت ارتقاء کمی و کیفی شرایط آموزش
 • تعیین دانشجویان ممتاز رتبه اول تا سوم
 • معرفی دانشجویان برتر به کمیته استعدادهای درخشان
 • مکاتبه در خصوص مشکلات آموزشی دانشجویان
 • اخطار کتبی به دانشجویان در خصوص مشروطی
 • تهیه آمار مربوط به اساتید ودانشجویان برای واحدهای درخواستی
 • معرفی دانشجویان جهت کار دانشجویی با هماهنگی مدیران گروه و معاون آموزشی دانشکده به معاونت دانشجویی
 • تایید گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان
 • اعلام نمرات دانشجویان میهمان به معاونت آموزشی جهت ارسال به دانشگاه مبدأ
 • انجام امور مربوط به کاربری نرم افزار سما

معرفي وشرح وظايف کارشناس آموزش

 • همکاری و هماهنگی با مديريت آموزشی دانشکده در امور ثبت نام دانشجویان
 • ثبت و برنامه ريزي دروس با هماهنگي گروه هاي مختلف آموزشي دانشکده زیر نظر مسئول آموزش
 • تنظيم و اعلام ساعات دروس نظري و عملي و کارآموزي دانشجويان به صورت برنامه هفتگي
 • کنترل تشکيل کلاس هاي دانشکده بر طبق برنامه ریزی انجام شده و ارسال گزارش به مسئول آموزش
 • انجام امور آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر مانند اعلام وضعيت تحصيلي, تعداد ترم مشروطي
 • انجام امور آموزشي دانشجويان مانند درخواست مرخصي تحصيلي, گواهي اشتغال به تحصيل, تطبيق واحد هاي گذرانده, انصراف از تحصيل, ترک تحصيل, انتقال, تغيير رشته, مهمان و...
 • بررسي و کنترل واحد هاي گذرانده و باقيمانده دانشجويان مطابق با آرایش ترمی
 • انجام امور مربوط به بايگاني
 • هماهنگی و همکاری درتهیه فرم هاي مربوط به قرار داد حق التدريس و گواهي تدريس اساتيد مطابق دستور
 • تهیه و ارائه آمارهای مربوط به امور آموزشی طبق دستور
 • آشنا نمودن دانشجویان جدیدالورود با قوانین و مقررات آموزشی با همکاری اساتید مشاور
 • ارائه پیشنهادات در جهت ارتقاء کمی و کیفی شرایط آموزش بالینی به معاونت آموزشی.
 • گرفتن گزارش غیبت دانشجویان.
 • ثبت غیبت دانشجویان
 • بررسی مستمر وضعیت تحصیلی کلیه دانشجویان از زمان پذیرش در دانشکده تا فارغ التحصیلی: اعم از کنترل پرونده آموزشی ، گذراندن کلیه واحدها مطابق سرفصل و توزیع ترمی ٫اخذ نمره قبولی در کلیه دروس و کارآموزی ها ، رعایت پیش نیاز دروس و...
 • صدور گواهی اشتغال به تحصیل جهت دانشجویان
 • تهیه پیش نویس بعضی از نامه های ارسالی
 • مسئولیت اداره امور کلاسها طبق برنامه
 • کمک به برگزاری امتحانات پایان ترم و انجام حضور و غیاب دانشجویان در جلسه امتحان

 جستجو
آدرس سایت جدید (۱۲۸۹۲ بازدید)
فرم خام طرح درس (۴۲۹۰ بازدید)
پرستاری (۳۳۰۸ بازدید)
تشویقی مقالات (۳۰۶۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...