يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

معاونت آموزشی ،تحقیقات ودانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین


مسئول مرکز


 

 

 

مسئول مرکز مهارت های بالینی

خانم سمیه رحیمی

کارشناس پرستاری

E-Mail: somayerahimi@gmail .comجستجو
آدرس سایت جدید (۱۲۵۶۶ بازدید)
فرم خام طرح درس (۴۲۳۴ بازدید)
پرستاری (۳۲۳۶ بازدید)
تشویقی مقالات (۳۰۱۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...