يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

معاونت آموزشی ،تحقیقات ودانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین


مسئول مرکز


 

 

 

مسئول مرکز مهارت های بالینی

خانم سمیه رحیمی

کارشناس پرستاری

E-Mail: somayerahimi@gmail .comجستجو
آدرس سایت جدید (۱۲۸۹۶ بازدید)
فرم خام طرح درس (۴۲۹۱ بازدید)
پرستاری (۳۳۱۱ بازدید)
تشویقی مقالات (۳۰۶۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...