يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

همکاران اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی


همکاران اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی

ردیف

نام ونام خانوادگي

محل كار

تلفن و فکس

ایمیل

1

قربانعلی محمد زاده

بیمارستان امام علی (ع) بجنورد

05832297010

داخلی 1119

 

2

داود حاجی زاده

بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد

05832228111

داخلی 201

فکس32240084

E.Davoodhajizadeh@gmail.com

3

نجمه غلامی

بیمارستان بنت الهدی بجنورد

05832236551

داخلی 154

najmehgholami@yahoo.com

4

محمد محسنی

بیمارستان امام خمینی (ره) شیروان

05836249282

فکس05836225749

mm9260@chmail.ir

5

احسان چاره ساز

بیمارستان شهداء فاروج

05836425570

 

6

مختار رمضانپور

بیمارستان پور سینا آشخانه

05832928838

 

7

علی علیزاده

بیمارستان جوادالائمه (ع) جاجرم

05832276002

 

8

حامد بهارلو

کارشناس اداره تجهیزات پزشکی 32248003 Baharloo142@gmail.com
9

سید حسین سیدی

اداره تجهیزات پزشکی 32248003 فکس 05832247202
10 حامد سارونی اداره تجهیزات پزشکی 32248003 فکس 05832247202
 

 

 جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...