يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۵ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۸۳ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۰۶۸۱۱ مورد

اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر


اطلاعات مربوط به اساتید مشاور :

استاد مشاور دانشجویان دانشکده دندانپزشکی

نام و نام خانوادگی استاد مشاور : دکتر سیدامیر رضوی سطوتی

رتبه علمی: استادیار

تعداد دانشجویان تحت پوشش : 25 نفر

پست الکترونیک :SaTvaTidr@yahoo.com

استاد مشاور دانشجویان دانشکده پزشکی در مقطع ( علوم پایه ، فیزیوپاتولوژی ، علوم آزمایشگاهی ، پرتوشناسی)

نام و نام خانوادگی استاد مشاور: دکتر رضا شفیعی

رتبه علمی: استادیار

تعداد دانشجویان تحت پوشش: 50 نفر

پست الکترونیک:reza_shafi@yahoo.com

استاد مشاور دانشجویان دانشکده پزشکی در مقطع ( استاژر ، انترن)

نام و نام خانوادگی استاد مشاور: دکتر علی محمد جعفری

رتبه علمی: استادیار

تعداد دانشجویان تحت پوشش: 10 نفر

پست الکترونیک:JAFARY54@gmail.com

استاد مشاور دانشجویان دانشکده بهداشت

نام و نام خانوادگی استاد مشاور: دکتر محدث حکاک

رتبه علمی: استادیار

تعداد دانشجویان تحت پوشش: 9 نفر

پست الکترونیک :mohaddes76@gmail.com

استاد مشاور دانشجویان دانشکده پرستاری و مامائی

نام و نام خانوادگی استاد مشاور: طوبی بی بی حسینی عزیزی

رتبه علمی: مربی

تعداد دانشجویان تحت پوشش: 33 نفر

پست الکترونیک: hoseini.tooba@gmail.com

استاد مشاور دانشجویان مجتمع اموزش عالی سلامت شیروان

نام و نام خانوادگی استاد مشاور : محمد زارعی

رتبه علمی : مربی

تعداد دانشجویان نحت پوشش : 5 نفر

پست الکترونیک :m.Zarei@nkums.ac.irجستجو
شکر ایزد (۱۵۹۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...