يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۲ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۷ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۷۶ مورد

تعداد بازدید های کل : ۹۲۴۸۸ مورد

اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر


اطلاعات مربوط به اساتید مشاور :

استاد مشاور دانشجویان دانشکده دندانپزشکی

نام و نام خانوادگی استاد مشاور : دکتر سیدامیر رضوی سطوتی

رتبه علمی:

تعداد دانشجویان تحت پوشش : ... نفر

پست الکترونیک :

استاد مشاور دانشجویان دانشکده پزشکی در مقطع ( علوم پایه ، فیزیوپاتولوژی ، علوم آزمایشگاهی ، پرتوشناسی)

نام و نام خانوادگی استاد مشاور: دکتر رضا شفیعی

رتبه علمی:

تعداد دانشجویان تحت پوشش: ... نفر

پست الکترونیک:

استاد مشاور دانشجویان دانشکده پزشکی در مقطع ( استاژر ، انترن)

نام و نام خانوادگی استاد مشاور: دکتر علی محمد جعفری

رتبه علمی:

تعداد دانشجویان تحت پوشش: ... نفر

پست الکترونیک:

استاد مشاور دانشجویان دانشکده بهداشت

نام و نام خانوادگی استاد مشاور: دکتر محدث حکاک

رتبه علمی:

تعداد دانشجویان تحت پوشش:

پست الکترونیک :

استاد مشاور دانشجویان دانشکده پرستاری و مامائی

نام و نام خانوادگی استاد مشاور: طوبی بی بی حسینی عزیزی

رتبه علمی: مربی

تعداد دانشجویان تحت پوشش: ... نفر

hoseini.tooba@gmail.com :پست الکترونیک

استاد مشاور دانشجویان مجتمع اموزش عالی سلامت شیروان

نام و نام خانوادگی استاد مشاور : محمد زارعی

رتبه علمی :

تعداد دانشجویان نحت پوشش : ... نفر

پست الکترونیک :جستجو
شکر ایزد (۱۴۰۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...