News RSS Feed fa-IR ١٣٩٨/١/٣٠ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به تحول نظام سلامت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی کاهش هزینه های درمانی مردم خراسان شمالی با افتتاح کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6986/کاهش هزینه های درمانی مردم خراسان شمالی با افتتاح کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی ١٣٩٣/٥/٢١ بازدید معاون سیاسی –امنیتی و مدیر کل امور اجتماعی استانداری از بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6642/بازدید معاون سیاسی –امنیتی و مدیر کل امور اجتماعی استانداری از بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٣/٤/١٥ فراخوان جلب مشاركت كاركنان به ارائه پيشنهاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6424/فراخوان جلب مشاركت كاركنان به ارائه پيشنهاد ١٣٩٣/٣/٢٧ بیمارستانهای تحت پوشش شهرستان مانه و سملقان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6300/بیمارستانهای تحت پوشش شهرستان مانه و سملقان ١٣٩٣/٣/١٩ بیمارستانهای تحت پوشش شهرستان فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6299/بیمارستانهای تحت پوشش شهرستان فاروج ١٣٩٣/٣/١٩ بیمارستانهای تحت پوشش شهرستان شیروان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6298/بیمارستانهای تحت پوشش شهرستان شیروان ١٣٩٣/٣/١٩ بیمارستانهای تحت پوشش شهرستان جاجرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6297/بیمارستانهای تحت پوشش شهرستان جاجرم ١٣٩٣/٣/١٩ بیمارستانهای تحت پوشش شهرستان اسفراین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6296/بیمارستانهای تحت پوشش شهرستان اسفراین ١٣٩٣/٣/١٩ بیمارستانهای تحت پوشش شهرستان بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6295/بیمارستانهای تحت پوشش شهرستان بجنورد ١٣٩٣/٣/١٩ پایگاه اطلاع رسانی طرح تحول سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6294/پایگاه اطلاع رسانی طرح تحول سلامت ١٣٩٣/٣/١٩ پایگاه خبر و اطلاع رسانی وبدای دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6292/پایگاه خبر و اطلاع رسانی وبدای دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٣٩٣/٣/١٨ برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6291/برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاهی ١٣٩٣/٣/١٨ برنامه ترویج زايمان طبيعي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6290/برنامه ترویج زايمان طبيعي ١٣٩٣/٣/١٨ ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستان‌های دولتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6289/ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستان‌های دولتی ١٣٩٣/٣/١٨ برنامه ماندگاری پزشکان در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6288/برنامه ماندگاری پزشکان در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم کشور ١٣٩٣/٣/١٨ حضور پزشكان متخصص مقیم در بيمارستان‌هاي دولتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6287/حضور پزشكان متخصص مقیم در بيمارستان‌هاي دولتی ١٣٩٣/٣/١٨ ارتقای کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستان‌های دولتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6286/ارتقای کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستان‌های دولتی ١٣٩٣/٣/١٨ برنامه حفاظت مالی از بیماران صعب‌العلاج، خاص و نیازمند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6285/برنامه حفاظت مالی از بیماران صعب‌العلاج، خاص و نیازمند ١٣٩٣/٣/١٨ نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6283/نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول سلامت ١٣٩٣/٣/١٨ برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6282/برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاهی ١٣٩٣/٣/١٨ تقدیر وزیر بهداشت از رئیس دانشگاه به واسطه گزارش عملکرد طرح تحول نظام سلامت در خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6280/تقدیر وزیر بهداشت از رئیس دانشگاه به واسطه گزارش عملکرد طرح تحول نظام سلامت در خراسان شمالی ١٣٩٣/٣/١٨ نشست هیئت رئیسه و مدیران دانشگاه در آستانه اجرای طرح تحول نظام سلامت درکشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6262/نشست هیئت رئیسه و مدیران دانشگاه در آستانه اجرای طرح تحول نظام سلامت درکشور نشست هیئت رئیسه و مدیران دانشگاه در آستانه اجرای طرح تحول نظام سلامت درکشور برگزار شد. ١٣٩٣/٣/١٨ یک روز پس از آغاز اجرای طرح ملی تحول نظام سلامت در استان خراسان شمالی؛ بازدید سرزده رئیس ، معاون درمان و مدیر روابط عمومی دانشگاه از بیمارستان های مرکز استان انجام شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6263/یک روز پس از آغاز اجرای طرح ملی تحول نظام سلامت در استان خراسان شمالی؛ بازدید سرزده رئیس ، معاون درمان و مدیر روابط عمومی دانشگاه از بیمارستان های مرکز استان انجام شد رئیس ، معاون درمان و مدیر روابط عمومی دانشگاه از بیمارستان های مرکز استان به طور سرزده بازدید کردند . ١٣٩٣/٣/١٨ نشست خبری رییس دانشگاه با اصحاب رسانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6261/نشست خبری رییس دانشگاه با اصحاب رسانه نشست خبری رییس دانشگاه با اصحاب رسانه به مناسبت اجرای مرحله نخست طرح تحول نظام سلامت در استان برگزار شد. ١٣٩٣/٣/١٨ کارشناس امور بیمارستان ها؛ هزینه اعزام بیماران برابر قانون پرداخت می شود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6260/کارشناس امور بیمارستان ها؛ هزینه اعزام بیماران برابر قانون پرداخت می شود اگر بیماری از بیمارستان های مشمول طرح تحول نظام سلامت اعزام شود، برابر قانون این طرح هزینه های وی پرداخت می شود. ١٣٩٣/٣/١٨ رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی: بیمارستان بنت الهدی موفق ترین بیمارستان در سطح کشور در اجرای طرح تحول ارزیابی شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6259/رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی: بیمارستان بنت الهدی موفق ترین بیمارستان در سطح کشور در اجرای طرح تحول ارزیابی شد بیمارستان بنت الهدی بجنورد در اجرای طرح تحول نظام سلامت یکی از موفق ترین بیمارستانهای کشور شناخته شده است. ١٣٩٣/٣/١٨ رییس بیمارستان امام علی (ع)؛ تمام نیازهای بیماران در طرح تحول پاسخ داده می شود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6255/رییس بیمارستان امام علی (ع)؛ تمام نیازهای بیماران در طرح تحول پاسخ داده می شود ١٣٩٣/٣/١٧ دبیر کمیته هتلینگ معاونت درمان دانشگاه ؛ ارایه بسته های بهداشتی به بیماران تا ماه آینده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6254/دبیر کمیته هتلینگ معاونت درمان دانشگاه ؛ ارایه بسته های بهداشتی به بیماران تا ماه آینده ١٣٩٣/٣/١٧ خدمات هتلینگ بیمارستان ها رتبه بندی می شود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6253/خدمات هتلینگ بیمارستان ها رتبه بندی می شود ١٣٩٣/٣/١٧ کارشناس مامایی معاونت درمان دانشگاه ؛ تشویق مادران به انجام زایمان طبیعی از اهداف مهم دانشگاه است دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6252/کارشناس مامایی معاونت درمان دانشگاه ؛ تشویق مادران به انجام زایمان طبیعی از اهداف مهم دانشگاه است ١٣٩٣/٣/١٧ رئیس دانشگاه : برنامه تحول نظام سلامت در راستاي عدالت در سلامت اجرا مي شود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6251/رئیس دانشگاه : برنامه تحول نظام سلامت در راستاي عدالت در سلامت اجرا مي شود ١٣٩٣/٣/١٧ برگزاری نشست معاونین آموزشی و مدیران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی قطب شمال شرق کشور در بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6250/برگزاری نشست معاونین آموزشی و مدیران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی قطب شمال شرق کشور در بجنورد ١٣٩٣/٣/١٧ بازدید رئیس دانشگاه درنخستین ساعات بامداد سومین روز از اجرای طرح تحول نظام سلامت از بیمارستان ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6248/بازدید رئیس دانشگاه درنخستین ساعات بامداد سومین روز از اجرای طرح تحول نظام سلامت از بیمارستان ها رئیس دانشگاه در نخستین ساعات بامداد روز پنج شنبه از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های بجنورد بازدید کرد . ١٣٩٣/٣/١٧ برگزاری جلسه هماهنگی اجرای برنامه تحول نظام سلامت در خراسان شمالی با حضور پزشکان متخصص دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6249/برگزاری جلسه هماهنگی اجرای برنامه تحول نظام سلامت در خراسان شمالی با حضور پزشکان متخصص جلسه هماهنگی اجرای برنامه تحول نظام سلامت در استان خراسان شمالی با حضور پزشکان متخصص برگزار شد . ١٣٩٣/٣/١٧ رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی؛ سال 93 با تحول درتفکر سلامت در کشور آغاز شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6239/رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی؛ سال 93 با تحول درتفکر سلامت در کشور آغاز شد رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی؛سال 93 با تحول درتفکر سلامت در کشور آغاز شد ١٣٩٣/٣/١٣ با آغاز اجرای طرح ملی تحول نظام سلامت در خراسان شمالی؛ خبرنگاران از بیمارستان های مرکز استان بازدید کردند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6242/با آغاز اجرای طرح ملی تحول نظام سلامت در خراسان شمالی؛ خبرنگاران از بیمارستان های مرکز استان بازدید کردند با آغاز اجرای طرح ملی تحول نظام سلامت در خراسان شمالی؛خبرنگاران از بیمارستان های مرکز استان بازدید کردند ١٣٩٣/٣/١٣ ابلاغ تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال 93 در بخش دولتی وخصوصی براساس مصوبه هیات وزیران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6219/ابلاغ تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال 93 در بخش دولتی وخصوصی براساس مصوبه هیات وزیران تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال 93 در بخش دولتی وخصوصی براساس مصوبه هیات وزیران ابلاغ شد . ١٣٩٣/٣/١٢