News RSS Feed fa-IR ١٣٩٧/١٢/١ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به بیمارستان پورسینای آشخانه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی متخصص جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/35688/متخصص جراحی عمومی ١٣٩٦/٢/٣١ متخصص اطفال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/35684/متخصص اطفال ١٣٩٦/٢/٣١ cpr در یک نگاه ... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32409/cpr در یک نگاه ... ١٣٩٦/٢/٢٦ 17 اردیبهشت روز مدارک پزشکی مبارک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/35673/17 اردیبهشت روز مدارک پزشکی مبارک ١٣٩٦/٢/١٧ روز ماما مبارک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/35668/روز ماما مبارک ١٣٩٦/٢/١٥ 15 اردیبهشت روز جهانی بهداشت دست مبارک. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/35677/15 اردیبهشت روز جهانی بهداشت دست مبارک. ١٣٩٦/٢/١٥ دیدار ریاست بیمارستان پورسینا با جمعی از معلمان و اهدا گل به آنها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/35651/دیدار ریاست بیمارستان پورسینا با جمعی از معلمان و اهدا گل به آنها ١٣٩٦/٢/١٢ اهدا کادو به مناسبت ولادت حضرت علی و روز مرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32410/اهدا کادو به مناسبت ولادت حضرت علی و روز مرد ١٣٩٦/١/٢٢ فیلم آنفلوآنزا 3 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33773/فیلم آنفلوآنزا 3 ١٣٩٥/١٢/١٧ فیلم آنفلوآنزا 2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33772/فیلم آنفلوآنزا 2 ١٣٩٥/١٢/١٧ کرونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32808/کرونا ویروس فیلم آموزشی کرونا ویروس ١٣٩٥/١١/١٤ مادر و نوزاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32672/مادر و نوزاد آنچه که بهتر است مادران باردار و مادران از نوزادان خود بدانند ... ١٣٩٥/١١/١٠ آنچه که باید بدانیم ... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32404/آنچه که باید بدانیم ... بدن ما بعد عمل جراحی به چه مراقبت هایی نیاز دارد؟ ١٣٩٥/١١/٣ هدر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32010/هدر پزشکی ١٣٩٥/١٠/١٨ فیلم آنفولانزا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32028/فیلم آنفولانزا ١٣٩٥/١٠/١٨