News RSS Feed fa-IR ١٣٩٦/٤/٥ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به مركز بهداشت شهرستان بجنورد - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی دعای روز بیست وششم ماه مبارک رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36650/دعای روز بیست وششم ماه مبارک رمضان ١٣٩٦/٣/٣١ دعای روز بیست وپنجم ماه مبارک رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36645/دعای روز بیست وپنجم ماه مبارک رمضان ١٣٩٦/٣/٣١ بررسی مسائل ومشکلات مراکز خدمات جامع سلامت شهری ونیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36644/بررسی مسائل ومشکلات مراکز خدمات جامع سلامت شهری ونیروهای شرکتی ١٣٩٦/٣/٣١ روز جهانی قدس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36639/روز جهانی قدس ١٣٩٦/٣/٣١ روز قدس , روز همه آزادگان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36638/روز قدس , روز همه آزادگان ١٣٩٦/٣/٣١ سعود تیم فوتسال مرکز بهداشت به مرحله نیمه نهایی جام رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36634/سعود تیم فوتسال مرکز بهداشت به مرحله نیمه نهایی جام رمضان ١٣٩٦/٣/٣١ بیانیه سرپرست محترم مرکز بهداشت شهرستان بجنورد به مناسبت روز جهانی قدس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36633/بیانیه سرپرست محترم مرکز بهداشت شهرستان بجنورد به مناسبت روز جهانی قدس ١٣٩٦/٣/٣١ برگزاری جلسه مشترک بیمه خدمات درمانی ومرکز بهداشت شهرستان بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36648/برگزاری جلسه مشترک بیمه خدمات درمانی ومرکز بهداشت شهرستان بجنورد ١٣٩٦/٣/٣١ برگزاری کارگاه آموزشی تفسیر سوره حدید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36646/برگزاری کارگاه آموزشی تفسیر سوره حدید ١٣٩٦/٣/٣١ برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36587/برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا ١٣٩٦/٣/٣٠ دعای روز بیست وچهارم ماه مبارک رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36586/دعای روز بیست وچهارم ماه مبارک رمضان ١٣٩٦/٣/٣٠ دعای روز بیست وسوم ماه مبارک رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36585/دعای روز بیست وسوم ماه مبارک رمضان ١٣٩٦/٣/٣٠ برگزاری کارگاه آموزشی CCHF دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36584/برگزاری کارگاه آموزشی CCHF ١٣٩٦/٣/٣٠ برگزاری جلسه ارتقا کیفیت خدمات وپیشگیری از مرگ مادر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36583/برگزاری جلسه ارتقا کیفیت خدمات وپیشگیری از مرگ مادر ١٣٩٦/٣/٣٠ دعای روز بیست ودوم ماه مبارک رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36582/دعای روز بیست ودوم ماه مبارک رمضان ١٣٩٦/٣/٣٠ نکات مهم تغذیه واصول تغذیه صحیح در ماه مبارک رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36458/نکات مهم تغذیه واصول تغذیه صحیح در ماه مبارک رمضان ١٣٩٦/٣/٢٦ فواید وآثار روزه از نظر بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36457/فواید وآثار روزه از نظر بهداشتی ١٣٩٦/٣/٢٦ دعای روز بیست ویکم ماه مبارک رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36456/دعای روز بیست ویکم ماه مبارک رمضان ١٣٩٦/٣/٢٦ برگزاری اولین جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36455/برگزاری اولین جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی ١٣٩٦/٣/٢٦ امشب شب قدر است دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36454/امشب شب قدر است ١٣٩٦/٣/٢٦ پاداش وآثار روزه از دیدگاه پیامبر اکرم (ص) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36453/پاداش وآثار روزه از دیدگاه پیامبر اکرم (ص) ١٣٩٦/٣/٢٦ دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36452/دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان ١٣٩٦/٣/٢٦ برگزاری جلسه ماهیانه کاردانها وکارشناسان مناطق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36451/برگزاری جلسه ماهیانه کاردانها وکارشناسان مناطق ١٣٩٦/٣/٢٦ شهادت پیشوای مسلمین جهان تسلیت باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36445/شهادت پیشوای مسلمین جهان تسلیت باد ١٣٩٦/٣/٢٥ شهادت پیشوای مسلمین جهان تسلیت باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36444/شهادت پیشوای مسلمین جهان تسلیت باد ١٣٩٦/٣/٢٥ شهادت پیشوای مسلمین جهان تسلیت باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36443/شهادت پیشوای مسلمین جهان تسلیت باد ١٣٩٦/٣/٢٥ برگزاری جلسه توجیهی آموزشی جهت گروههای خودیار در خانه بهداشت حصار گرمخان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36320/برگزاری جلسه توجیهی آموزشی جهت گروههای خودیار در خانه بهداشت حصار گرمخان ١٣٩٦/٣/٢٣ برگزاری مسابقات تنیس روی میز کارکنان جام رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36331/برگزاری مسابقات تنیس روی میز کارکنان جام رمضان ١٣٩٦/٣/٢٣ ثبت نام ویلا های توریستی شمال ویژه همکاران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36323/ثبت نام ویلا های توریستی شمال ویژه همکاران ١٣٩٦/٣/٢٣ دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36322/دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان ١٣٩٦/٣/٢٣ دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36321/دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان ١٣٩٦/٣/٢٣ سعود تیم فوتسال مرکز بهداشت به دور بعد ومرحله گروهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36290/سعود تیم فوتسال مرکز بهداشت به دور بعد ومرحله گروهی ١٣٩٦/٣/٢١ پیروزی چهار بر یک فوتسال مرکز بهداشت در رقابتهای ورزشی جام رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36288/پیروزی چهار بر یک فوتسال مرکز بهداشت در رقابتهای ورزشی جام رمضان ١٣٩٦/٣/٢١ برد تیم دونفره والیبال دونفره مرکز بهداشت در اولین بازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36287/برد تیم دونفره والیبال دونفره مرکز بهداشت در اولین بازی ١٣٩٦/٣/٢١ 927مورد حیوان گزیدگی در سال1395 تزریق واکسن انجام ومورد درمان قرار گرفتند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36151/927مورد حیوان گزیدگی در سال1395 تزریق واکسن انجام ومورد درمان قرار گرفتند ١٣٩٦/٣/١٧ دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36150/دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان ١٣٩٦/٣/١٧ ثبت وشناسایی 211 مورد بیماری تب مالت در سال1395 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36149/ثبت وشناسایی 211 مورد بیماری تب مالت در سال1395 ١٣٩٦/٣/١٧ اقدامات وعملکرد آموزشگاه بهورزی شهرستان بجنورد در طی سه ماه گذشته دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36148/اقدامات وعملکرد آموزشگاه بهورزی شهرستان بجنورد در طی سه ماه گذشته ١٣٩٦/٣/١٧ شروع کلاسهای پایه دوم فراگیران بهورزی از ابتدای اردیبهشت سال96 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36152/شروع کلاسهای پایه دوم فراگیران بهورزی از ابتدای اردیبهشت سال96 ١٣٩٦/٣/١٧ شناسایی ودرمان 55 مورد بیماری سالک درسال1395 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36147/شناسایی ودرمان 55 مورد بیماری سالک درسال1395 ١٣٩٦/٣/١٦ دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36132/دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان ١٣٩٦/٣/١٦ دعای روز نهم ماه مبارک رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36120/دعای روز نهم ماه مبارک رمضان ١٣٩٦/٣/١٥ تقدیم گل به تمثال امام راحل در آستانه چهاردهم وپانزدهم خرداد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36119/تقدیم گل به تمثال امام راحل در آستانه چهاردهم وپانزدهم خرداد ١٣٩٦/٣/١٥ مراسم گرامیداشت رحلت حضرت امام خمینی (ره) وقیام خونین 15 خرداد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36118/مراسم گرامیداشت رحلت حضرت امام خمینی (ره) وقیام خونین 15 خرداد ١٣٩٦/٣/١٥ دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36117/دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان ١٣٩٦/٣/١٥ بیانیه روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان بجنورد به مناسبت سالگرد قیام 15خرداد وسالروز ارتحال امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36116/بیانیه روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان بجنورد به مناسبت سالگرد قیام 15خرداد وسالروز ارتحال امام خمینی (ره) ١٣٩٦/٣/١٥ برگزاری مراسم گرامیداشت یاد وخاطره شهدای 15 خرداد ورحلت امام راحل (ره) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36070/برگزاری مراسم گرامیداشت یاد وخاطره شهدای 15 خرداد ورحلت امام راحل (ره) ١٣٩٦/٣/١١ دعای روز ششم ماه مبارک رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36069/دعای روز ششم ماه مبارک رمضان ١٣٩٦/٣/١١ برگزاری تئاتر خیابانی باموضوع ازدواج درمحل شهربازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36061/برگزاری تئاتر خیابانی باموضوع ازدواج درمحل شهربازی ١٣٩٦/٣/١١ جلسه خدمات نوین سلامت صبح امروز برگزار گردد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36060/جلسه خدمات نوین سلامت صبح امروز برگزار گردد ١٣٩٦/٣/١١ نکاتی مهم از بیماری تب کریمه کنگو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36059/نکاتی مهم از بیماری تب کریمه کنگو ١٣٩٦/٣/١١ آخرین وضعیت بیماری تب کریمه در شهرستان بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36062/آخرین وضعیت بیماری تب کریمه در شهرستان بجنورد ١٣٩٦/٣/١١ غربالگری ید درادرار 90 نفرازدانش آموزان دبستانی انجام گرفت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36034/غربالگری ید درادرار 90 نفرازدانش آموزان دبستانی انجام گرفت ١٣٩٦/٣/١٠ شناسایی 37مورد کم کاری مادر زادی تیروئد درسال 95 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36033/شناسایی 37مورد کم کاری مادر زادی تیروئد درسال 95 ١٣٩٦/٣/١٠ دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36028/دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان ١٣٩٦/٣/١٠ دعای روزسوم ماه مبارک رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/35976/دعای روزسوم ماه مبارک رمضان ١٣٩٦/٣/٩ برگزاری کارگاه آموزشی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36009/برگزاری کارگاه آموزشی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو ١٣٩٦/٣/٩ توزیع اولین دوره سبد غذایی مادران باردار مراقبت ویژه در سال96 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36008/توزیع اولین دوره سبد غذایی مادران باردار مراقبت ویژه در سال96 ١٣٩٦/٣/٩ روابط عمومی مرکز بهداشت به عنوان روابط عمومی برتر دربین واحدهای دانشگاه انتخاب وتقدیر به عمل آمد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/35851/روابط عمومی مرکز بهداشت به عنوان روابط عمومی برتر دربین واحدهای دانشگاه انتخاب وتقدیر به عمل آمد ١٣٩٦/٣/٦ کارگاه آموزشی بسته خدمت جدید کودکان برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/35850/کارگاه آموزشی بسته خدمت جدید کودکان برگزار گردید ١٣٩٦/٣/٦ برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا به مناسبت سوم خرداد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/35847/برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا به مناسبت سوم خرداد ١٣٩٦/٣/٦ پیام سرپرست محترم مرکز بهداشت شهرستان بجنورد به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/35889/پیام سرپرست محترم مرکز بهداشت شهرستان بجنورد به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان ١٣٩٦/٣/٦ دعای روز اول ماه مبارک رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/35883/دعای روز اول ماه مبارک رمضان ١٣٩٦/٣/٦ حلول ماه مبارک رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/35875/حلول ماه مبارک رمضان ١٣٩٦/٣/٦ گزارش عملکرد مدیریت خطر بلایا و حوادث مرکز بهداشت بجنورد در حادثه زلزله بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/35865/گزارش عملکرد مدیریت خطر بلایا و حوادث مرکز بهداشت بجنورد در حادثه زلزله بجنورد ١٣٩٦/٣/٦ همایش مهارتهای پیش از ازدواج جهت جوانان برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/35680/همایش مهارتهای پیش از ازدواج جهت جوانان برگزار گردید ١٣٩٦/٢/٣١ جلسه کمیته حمایت های روانی در بلایا برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/35626/جلسه کمیته حمایت های روانی در بلایا برگزار گردید ١٣٩٦/٢/٢٨ کارگاه آموزشی بیماریهای مقاربتی جهت جوانان برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/35623/کارگاه آموزشی بیماریهای مقاربتی جهت جوانان برگزار گردید ١٣٩٦/٢/٢٨ برگزاری جلسه شورای اداری مرکز بهداشت درمحل سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/35622/برگزاری جلسه شورای اداری مرکز بهداشت درمحل سالن اجتماعات ١٣٩٦/٢/٢٨ جلسه بررسی چک لیست ها در محل دفتر سرپرست مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/35587/جلسه بررسی چک لیست ها در محل دفتر سرپرست مرکز بهداشت ١٣٩٦/٢/٢٦ برگزاری جلسه مدیریت بحران در مرکز بهداشت شهرستان بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/35511/برگزاری جلسه مدیریت بحران در مرکز بهداشت شهرستان بجنورد ١٣٩٦/٢/٢٤ برپایی چادر به مناسبت روز جهانی ماما در دانشگاه دولتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/35400/برپایی چادر به مناسبت روز جهانی ماما در دانشگاه دولتی ١٣٩٦/٢/٢٣ برگزاری جلسات آموزشی در زمینه آشنایی با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/35383/برگزاری جلسات آموزشی در زمینه آشنایی با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان ١٣٩٦/٢/٢٣ برپایی چادر سلامت در دانشگاه دولتی به مناسبت هفته جوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/35382/برپایی چادر سلامت در دانشگاه دولتی به مناسبت هفته جوان ١٣٩٦/٢/٢٣ برپایی چادر سلامت در تالار داریوش به مناسبت هفته جوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/35375/برپایی چادر سلامت در تالار داریوش به مناسبت هفته جوان ١٣٩٦/٢/٢٣ برگزاری جلسه مدیریت خطر وبلایا درمرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/35288/برگزاری جلسه مدیریت خطر وبلایا درمرکز بهداشت ١٣٩٦/٢/٢٠ مراسم بزرگداشت ششمین سالگرد شهید گمنام دردانشگاه برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/35287/مراسم بزرگداشت ششمین سالگرد شهید گمنام دردانشگاه برگزار گردید ١٣٩٦/٢/٢٠ برپایی ایستگاه سلامت واتوبوس پیام رسان مامایی به مناسبت روز ماما دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/35286/برپایی ایستگاه سلامت واتوبوس پیام رسان مامایی به مناسبت روز ماما ١٣٩٦/٢/٢٠ برگزاری جشن روز ماما درتالار بیمارستان امام حسن (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/35285/برگزاری جشن روز ماما درتالار بیمارستان امام حسن (ع) ١٣٩٦/٢/٢٠ اردوی تفریحی بهورزان وهمکاران مرکز بهداشت به جنگل گلستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/35201/اردوی تفریحی بهورزان وهمکاران مرکز بهداشت به جنگل گلستان ١٣٩٦/٢/١٨