News RSS Feed fa-IR ١٣٩٦/٢/٩ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به مركز بهداشت شهرستان بجنورد - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی مراسم صبحانه سالم در مدرسه ابتدایی علی آباد برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34875/مراسم صبحانه سالم در مدرسه ابتدایی علی آباد برگزار شد ١٣٩٦/٢/٧ مراسم پیاده روی و جشنواره دمنوش ها در روستای شیخ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34874/مراسم پیاده روی و جشنواره دمنوش ها در روستای شیخ ١٣٩٦/٢/٧ برنامه صبحانه سالم در مدرسه گلی برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34873/برنامه صبحانه سالم در مدرسه گلی برگزار گردید ١٣٩٦/٢/٧ برگزاری جشنواره غذایی در روستا دهگاه به مناسبت هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34872/برگزاری جشنواره غذایی در روستا دهگاه به مناسبت هفته سلامت ١٣٩٦/٢/٧ برگزاری مراسم صبحانه سالم و آموزش اهالی در محل مسجد روستای قلعه جق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34871/برگزاری مراسم صبحانه سالم و آموزش اهالی در محل مسجد روستای قلعه جق ١٣٩٦/٢/٧ مراسم پیاده روی بزرگ خانوادگی روستای دهگاه و همزمان با پاکسازی طبیعت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34870/مراسم پیاده روی بزرگ خانوادگی روستای دهگاه و همزمان با پاکسازی طبیعت ١٣٩٦/٢/٧ پخت آش سنتی در روستای بدرانلو به مناسبت هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34869/پخت آش سنتی در روستای بدرانلو به مناسبت هفته سلامت ١٣٩٦/٢/٧ انجام ویزیت رایگان و خدمات سلامت رایگان و برگزاری جلسات آموزشی در روستای بدرانلو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34868/انجام ویزیت رایگان و خدمات سلامت رایگان و برگزاری جلسات آموزشی در روستای بدرانلو ١٣٩٦/٢/٧ برگزاری مسابقات ورزشی و کلاس های آموزشی در روستای کلاته یاور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34867/برگزاری مسابقات ورزشی و کلاس های آموزشی در روستای کلاته یاور ١٣٩٦/٢/٧ برگزاری جشنواره غذایی در مدرسه پروین 2 به مناسبت هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34866/برگزاری جشنواره غذایی در مدرسه پروین 2 به مناسبت هفته سلامت ١٣٩٦/٢/٧ بزرگداشت هفته سلامت در مدرسه فرزانگان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34865/بزرگداشت هفته سلامت در مدرسه فرزانگان ١٣٩٦/٢/٧ مراسم پیاده روی دانش آموزان روستای حمید در هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34864/مراسم پیاده روی دانش آموزان روستای حمید در هفته سلامت ١٣٩٦/٢/٧ برگزاری نمایشگاه موج مثبت در پایگاه شهربازی به مناسبت هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34863/برگزاری نمایشگاه موج مثبت در پایگاه شهربازی به مناسبت هفته سلامت ١٣٩٦/٢/٧ برنامه های هفته سلامت در روستای میان زو اجرا گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34862/برنامه های هفته سلامت در روستای میان زو اجرا گردید ١٣٩٦/٢/٧ مراسم پیاده روی سفیران سلامت در روستای قاضی به مناسبت هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34861/مراسم پیاده روی سفیران سلامت در روستای قاضی به مناسبت هفته سلامت ١٣٩٦/٢/٧ جشنواره دمنوش ها و برگزاری کلاس آموزشی در روستای ایزمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34860/جشنواره دمنوش ها و برگزاری کلاس آموزشی در روستای ایزمان ١٣٩٦/٢/٧ پیاده روی دانش آموزان روستای لنگر در هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34859/پیاده روی دانش آموزان روستای لنگر در هفته ملی سلامت ١٣٩٦/٢/٧ مراسم بزرگداشت هفته ملی سلامت در روستای درتوم برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34858/مراسم بزرگداشت هفته ملی سلامت در روستای درتوم برگزار گردید ١٣٩٦/٢/٧ برپایی مسابقه نقاشی در مدرسه شهید نظر امیری فخرالدین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34857/برپایی مسابقه نقاشی در مدرسه شهید نظر امیری فخرالدین ١٣٩٦/٢/٧ برگزاری جشنواره غذای سالم در مدرسه شاهد نجابت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34856/برگزاری جشنواره غذای سالم در مدرسه شاهد نجابت ١٣٩٦/٢/٧ برگزاری جلسه آموزشی ویژه رابطین بهداشتی و سفیران سلامت در مرکز خدمات جامع سلامت حر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34855/برگزاری جلسه آموزشی ویژه رابطین بهداشتی و سفیران سلامت در مرکز خدمات جامع سلامت حر ١٣٩٦/٢/٧ جشنواره صبحانه سالم در مدرسه راهنمایی ینگه قلعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34854/جشنواره صبحانه سالم در مدرسه راهنمایی ینگه قلعه ١٣٩٦/٢/٧ برگزاری مراسم صبحانه سالم به همراه جلسه آموزشی در روستای جمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34853/برگزاری مراسم صبحانه سالم به همراه جلسه آموزشی در روستای جمی ١٣٩٦/٢/٧ برپایی چادر سلامت در میدان شهید و ارائه خدمات سلامت در هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34852/برپایی چادر سلامت در میدان شهید و ارائه خدمات سلامت در هفته سلامت ١٣٩٦/٢/٧ برگزاری جلسات آموزشی به همراه آزمون کتبی از دانش آموزان دبیرستان کچرانلو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34851/برگزاری جلسات آموزشی به همراه آزمون کتبی از دانش آموزان دبیرستان کچرانلو ١٣٩٦/٢/٧ پخت آش سنتی و توزیع پمفلت های آموزشی بین خانوارهای روستای پیربز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34850/پخت آش سنتی و توزیع پمفلت های آموزشی بین خانوارهای روستای پیربز ١٣٩٦/٢/٧ جشنواره صبحانه سالم توسط رابطین مرکز خدمات جامع سلامت شهید مدنی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34837/جشنواره صبحانه سالم توسط رابطین مرکز خدمات جامع سلامت شهید مدنی ١٣٩٦/٢/٦ جشنواره صبحانه سالم توسط رابطین پایگاه نیروگاه به مناسبت هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34836/جشنواره صبحانه سالم توسط رابطین پایگاه نیروگاه به مناسبت هفته سلامت ١٣٩٦/٢/٦ مراسم پیاده روی دانش آموزان روستای قاضی علیا در هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34834/مراسم پیاده روی دانش آموزان روستای قاضی علیا در هفته ملی سلامت ١٣٩٦/٢/٦ پیاده روی اهالی روستای قره خانبندی همراه با جشنواره دمنوش ها در هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34833/پیاده روی اهالی روستای قره خانبندی همراه با جشنواره دمنوش ها در هفته ملی سلامت ١٣٩٦/٢/٦ برگزاری مسابقات ورزشی بمناسبت هفته ملی سلامت در روستای قصرقجر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34832/برگزاری مسابقات ورزشی بمناسبت هفته ملی سلامت در روستای قصرقجر ١٣٩٦/٢/٦ جشنواره دمنوش ها و مسابقه نقاشی در دبیرستان توحید قصرقجر برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34831/جشنواره دمنوش ها و مسابقه نقاشی در دبیرستان توحید قصرقجر برگزار گردید ١٣٩٦/٢/٦ جشنواره غذایی و پخت آش سنتی در مدرسه نشاط برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34830/جشنواره غذایی و پخت آش سنتی در مدرسه نشاط برگزار شد ١٣٩٦/٢/٦ برپایی چادر در دانشگاه دولتی بجنورد به مناسبت هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34829/برپایی چادر در دانشگاه دولتی بجنورد به مناسبت هفته سلامت ١٣٩٦/٢/٦ برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت هفته سلامت در روستای گریوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34828/برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت هفته سلامت در روستای گریوان ١٣٩٦/٢/٦ برگزاری کلاس آموزشی تغذیه سالم و پیشگیری از افسردگی ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34827/برگزاری کلاس آموزشی تغذیه سالم و پیشگیری از افسردگی ها ١٣٩٦/٢/٦ برپایی نمایشگاه گل و گیاه در مرکز اسفیدان به مناسبت هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34818/برپایی نمایشگاه گل و گیاه در مرکز اسفیدان به مناسبت هفته سلامت ١٣٩٦/٢/٦ برگزاری فعالیت آموزشی جهت مدارس در هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34816/برگزاری فعالیت آموزشی جهت مدارس در هفته ملی سلامت ١٣٩٦/٢/٦ پیاده روی اهالی روستای سرچشمه درهفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34815/پیاده روی اهالی روستای سرچشمه درهفته ملی سلامت ١٣٩٦/٢/٦ پاکسازی و جمع آوری زباله در روستای قلعه جق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34814/پاکسازی و جمع آوری زباله در روستای قلعه جق ١٣٩٦/٢/٦ برگزاری کلاس آموزشی افسردگی پس از زایمان در خانه بهداشت برج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34813/برگزاری کلاس آموزشی افسردگی پس از زایمان در خانه بهداشت برج ١٣٩٦/٢/٦ برگزاری جشنواره غذایی و دمنوش ها در خانه های بهداشت چناران شهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34812/برگزاری جشنواره غذایی و دمنوش ها در خانه های بهداشت چناران شهر ١٣٩٦/٢/٦ برگزاری کلاس آموزشی خود مراقبتی جهت سفیران سلامت و رابطین بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34811/برگزاری کلاس آموزشی خود مراقبتی جهت سفیران سلامت و رابطین بهداشت ١٣٩٦/٢/٦ جشنواره بزرگ غذایی و دمنوش ها به همراه ویزیت رایگان در نهالستان شهرداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34809/جشنواره بزرگ غذایی و دمنوش ها به همراه ویزیت رایگان در نهالستان شهرداری ١٣٩٦/٢/٦ برگزاری کلاس آموزشی جهت مدیران و مراقبین بهداشتی در هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34807/برگزاری کلاس آموزشی جهت مدیران و مراقبین بهداشتی در هفته ملی سلامت ١٣٩٦/٢/٦ پیاده روی و برگزاری کلاس آموزشی جهت سالمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34806/پیاده روی و برگزاری کلاس آموزشی جهت سالمندان ١٣٩٦/٢/٦ پیاده روی عمومی اهالی روستای اسدلی در هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34804/پیاده روی عمومی اهالی روستای اسدلی در هفته ملی سلامت ١٣٩٦/٢/٦ برگزاری مراسم پیاده روی و صبحانه سالم جهت دانش آموزان روستای پیربز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34802/برگزاری مراسم پیاده روی و صبحانه سالم جهت دانش آموزان روستای پیربز ١٣٩٦/٢/٦ برگزاری پیاده روی خانوادگی در روستای چهار خروار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34801/برگزاری پیاده روی خانوادگی در روستای چهار خروار ١٣٩٦/٢/٦ برگزاری مراسم گل بازی و بازی با خاک به منظور شادی دانش آموزان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34800/برگزاری مراسم گل بازی و بازی با خاک به منظور شادی دانش آموزان ١٣٩٦/٢/٦ مراسم کوه پیمایی همراه با جشنواره دمنوش ها در روستای قلعه جق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34799/مراسم کوه پیمایی همراه با جشنواره دمنوش ها در روستای قلعه جق ١٣٩٦/٢/٦ برگزاری جشنواره غذایی سالم و مسابقات ورزشی در پارک شهربازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34798/برگزاری جشنواره غذایی سالم و مسابقات ورزشی در پارک شهربازی ١٣٩٦/٢/٦ بزرگداشت هفته ملی سلامت در مرکز خدمات جامع سلامت صندل آباد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34797/بزرگداشت هفته ملی سلامت در مرکز خدمات جامع سلامت صندل آباد ١٣٩٦/٢/٦ همایش پیاده روی اهالی روستای الهوردیخان در هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34796/همایش پیاده روی اهالی روستای الهوردیخان در هفته ملی سلامت ١٣٩٦/٢/٦ بازدید از مرکز آموزشی و توان بخشی سالمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34794/بازدید از مرکز آموزشی و توان بخشی سالمندان ١٣٩٦/٢/٦ برگزاری اردوی تفریحی آموزشی و پخت عدسی در مرکز خدمات جامع سلامت فیاض بخش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34793/برگزاری اردوی تفریحی آموزشی و پخت عدسی در مرکز خدمات جامع سلامت فیاض بخش ١٣٩٦/٢/٦ جشنواره غذایی و دمنوش ها در خانه بهداشت دربند به مناسبت هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34792/جشنواره غذایی و دمنوش ها در خانه بهداشت دربند به مناسبت هفته ملی سلامت ١٣٩٦/٢/٦ برگزاری کلاسهای مدون آموزشی درخصوص سلامت روان به مناسبت هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34791/برگزاری کلاسهای مدون آموزشی درخصوص سلامت روان به مناسبت هفته سلامت ١٣٩٦/٢/٦ جشنواره غذایی در خانه بهداشت قره نوده در هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34790/جشنواره غذایی در خانه بهداشت قره نوده در هفته ملی سلامت ١٣٩٦/٢/٦ پیاده روی بزرگ خانوادگی روستای رختیان به همراه پخت آش سنتی در هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34789/پیاده روی بزرگ خانوادگی روستای رختیان به همراه پخت آش سنتی در هفته ملی سلامت ١٣٩٦/٢/٦ برپایی ایستگاه سلامت و ویزیت رایگان در پارک ملی باباامان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34788/برپایی ایستگاه سلامت و ویزیت رایگان در پارک ملی باباامان ١٣٩٦/٢/٦ نشست خبری معاون محترم بهداشتی دانشگاه در هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34787/نشست خبری معاون محترم بهداشتی دانشگاه در هفته ملی سلامت ١٣٩٦/٢/٦ پیاده روی بزرگ اهالی حصارگرمخان به مناسبت هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34786/پیاده روی بزرگ اهالی حصارگرمخان به مناسبت هفته سلامت ١٣٩٦/٢/٦ برپایی چادر و استقرار روانشناسان در این چادرها به مناسبت هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34785/برپایی چادر و استقرار روانشناسان در این چادرها به مناسبت هفته سلامت ١٣٩٦/٢/٦ برگزاری جشنواره دمنوش ها در مرکز خدمات جامع سلامت کامیاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34784/برگزاری جشنواره دمنوش ها در مرکز خدمات جامع سلامت کامیاب ١٣٩٦/٢/٤ کلاس آموزش افسردگی و راههای مقابله و درمان در مدرسه راهنمایی روستای قلعه جق برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34782/کلاس آموزش افسردگی و راههای مقابله و درمان در مدرسه راهنمایی روستای قلعه جق برگزار شد ١٣٩٦/٢/٤ پیاده روی بزرگ اهالی روستای گیفان در هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34776/پیاده روی بزرگ اهالی روستای گیفان در هفته ملی سلامت ١٣٩٦/٢/٤ برگزاری جشنواره غذای سنتی و سالم توسط رابطین روستای کلانتر و اترآباد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34767/برگزاری جشنواره غذای سنتی و سالم توسط رابطین روستای کلانتر و اترآباد ١٣٩٦/٢/٤ برگزاری کلاس آموزشی در مدارس روستای قلعه جق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34766/برگزاری کلاس آموزشی در مدارس روستای قلعه جق ١٣٩٦/٢/٤ جشنواره دمنوشها در خانه بهداشت گیفان برگزار گردید. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34768/جشنواره دمنوشها در خانه بهداشت گیفان برگزار گردید. ١٣٩٦/٢/٤ پیاده روی اهالی روستای بوربور در هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34764/پیاده روی اهالی روستای بوربور در هفته سلامت ١٣٩٦/٢/٤ جشنواره غذایی و جشنواره دمنوشها در گریوان برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34763/جشنواره غذایی و جشنواره دمنوشها در گریوان برگزار شد ١٣٩٦/٢/٤ بازدید از نمایشگاه گل و گیاه و برگزاری برنامه آموزشی جهت سفیران دانش آموز در هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34762/بازدید از نمایشگاه گل و گیاه و برگزاری برنامه آموزشی جهت سفیران دانش آموز در هفته سلامت ١٣٩٦/٢/٤ برگزاری مراسم صبحانه سالم در مدرسه ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34761/برگزاری مراسم صبحانه سالم در مدرسه ابن سینا ١٣٩٦/٢/٤ برگزاری جشنواره دمنوش ها در مرکز بهداشت شهرستان بجنورد به مناسبت هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34704/برگزاری جشنواره دمنوش ها در مرکز بهداشت شهرستان بجنورد به مناسبت هفته سلامت ١٣٩٦/٢/٣ برگزاری جشنواره دمنوش ها و نمایشگاه صنایع دستی در مرکز خدمات جامع سلامت قلعه جق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34703/برگزاری جشنواره دمنوش ها و نمایشگاه صنایع دستی در مرکز خدمات جامع سلامت قلعه جق ١٣٩٦/٢/٣ برگزاری جشنواره غذایی در مدرسه قدسیه روستای بدرانلو به مناسبت هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34701/برگزاری جشنواره غذایی در مدرسه قدسیه روستای بدرانلو به مناسبت هفته سلامت ١٣٩٦/٢/٣ اجرای برنامه نقش تغذیه صحیح در مقابله با افسردگی ها به مناسبت هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34699/اجرای برنامه نقش تغذیه صحیح در مقابله با افسردگی ها به مناسبت هفته سلامت ١٣٩٦/٢/٣ پخت آش و برگزاری کلاس آموزشی در مرکز خدمات سلامت شهری حر به مناسبت هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34697/پخت آش و برگزاری کلاس آموزشی در مرکز خدمات سلامت شهری حر به مناسبت هفته سلامت ١٣٩٦/٢/٣ برگزاری کلاس آموزشی همراه با جشنواره دمنوش ها در مرکز خدمات جامع سلامت شهید مدنی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34696/برگزاری کلاس آموزشی همراه با جشنواره دمنوش ها در مرکز خدمات جامع سلامت شهید مدنی ١٣٩٦/٢/٣