News RSS Feed fa-IR ١٣٩٧/٩/١٩ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به مركز بهداشت شهرستان بجنورد - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی حضور کارشناسان تغذیه در بیمارستان ارتش همزمان با آغاز کمپین نمک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/52475/حضور کارشناسان تغذیه در بیمارستان ارتش همزمان با آغاز کمپین نمک ١٣٩٧/٩/١٨ جلسه آموزشی پیشگیری از چاقی واضافه وزن برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/52474/جلسه آموزشی پیشگیری از چاقی واضافه وزن برگزار گردید ١٣٩٧/٩/١٨ کارگاه آموزشی بهبود شیوه زندگی سالم برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/52471/کارگاه آموزشی بهبود شیوه زندگی سالم برگزار گردید ١٣٩٧/٩/١٨ مراسم گرامیداشت روز رابط در خانه های بهداشت علیگل ونیستانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/52391/مراسم گرامیداشت روز رابط در خانه های بهداشت علیگل ونیستانه ١٣٩٧/٩/١٧ طرح غربالگری دیابت در خانه های بهداشت مرکز خدمات جامع سلامت بیدک انجام شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/52390/طرح غربالگری دیابت در خانه های بهداشت مرکز خدمات جامع سلامت بیدک انجام شد ١٣٩٧/٩/١٧ همایش پیاده روی بانوان در روستای بیدک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/52389/همایش پیاده روی بانوان در روستای بیدک ١٣٩٧/٩/١٧ پایان مصاحبه پذیرش بهورزان قبول شده در آزمون جامع بهورزی در هفته جاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/52394/پایان مصاحبه پذیرش بهورزان قبول شده در آزمون جامع بهورزی در هفته جاری ١٣٩٧/٩/١٧ برپایی چادر ایدز در هفته ملی اطلاع رسانی این بیماری در میدان شهید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/52435/برپایی چادر ایدز در هفته ملی اطلاع رسانی این بیماری در میدان شهید ١٣٩٧/٩/١٧ انجام غربالگری دیابت جهت مربیان وپرسنل مدارس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/52434/انجام غربالگری دیابت جهت مربیان وپرسنل مدارس ١٣٩٧/٩/١٧ کارگاه آموزش ایدز ونیز غربالگری ونمونه گیری این بیماری در سطح دانشگاههای استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/52393/کارگاه آموزش ایدز ونیز غربالگری ونمونه گیری این بیماری در سطح دانشگاههای استان ١٣٩٧/٩/١٧ اجرای مانور زلزله وبرنامه اطفا ء حریق وکمکهای اولیه در مدارس روستای تیمور تاش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/52392/اجرای مانور زلزله وبرنامه اطفا ء حریق وکمکهای اولیه در مدارس روستای تیمور تاش ١٣٩٧/٩/١٧ برگزاری کارگاه آشنایی وپیشگیری از ایدز در خوابگاههای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/52314/برگزاری کارگاه آشنایی وپیشگیری از ایدز در خوابگاههای دانشجویی ١٣٩٧/٩/١٤ برپایی برنامه های آموزشی در هفته ایدز در محل کمپ های ترک اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/52313/برپایی برنامه های آموزشی در هفته ایدز در محل کمپ های ترک اعتیاد ١٣٩٧/٩/١٤ راه اندازی مینی بوس ایدز درهفته اطلاع رسانی ایدز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/52312/راه اندازی مینی بوس ایدز درهفته اطلاع رسانی ایدز ١٣٩٧/٩/١٤ کارگاه آموزشی کانسر برست در دانشگاه کوثر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/52334/کارگاه آموزشی کانسر برست در دانشگاه کوثر ١٣٩٧/٩/١٤ برگزاری کارگاه آموزشی کانسر برست در دانشگاه فرهنگیان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/52328/برگزاری کارگاه آموزشی کانسر برست در دانشگاه فرهنگیان ١٣٩٧/٩/١٤ کارگاه آموزشی مراقبت از نوزادان نارس برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/52308/کارگاه آموزشی مراقبت از نوزادان نارس برگزار گردید ١٣٩٧/٩/١٣ آزمون سنجش اطلاعات مامایی از کلیه ماماهای شاغل مرکز بهداشت برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/52307/آزمون سنجش اطلاعات مامایی از کلیه ماماهای شاغل مرکز بهداشت برگزار گردید ١٣٩٧/٩/١٣ جلسه بررسی مشکلات مراکز با حضور کلیه پزشکان شاغل برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/52305/جلسه بررسی مشکلات مراکز با حضور کلیه پزشکان شاغل برگزار گردید ١٣٩٧/٩/١٣ جلسه مشترک کلیه کارشناسان بهداشت محیط وحرفه ای با سرپرست مرکز بهداشت برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/52215/جلسه مشترک کلیه کارشناسان بهداشت محیط وحرفه ای با سرپرست مرکز بهداشت برگزار گردید ١٣٩٧/٩/١٢ برگزاری جلسه سرمایه نیروی انسانی در محل دفتر سرپرست مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/52214/برگزاری جلسه سرمایه نیروی انسانی در محل دفتر سرپرست مرکز بهداشت ١٣٩٧/٩/١٢ برگزاری جلسه سرمایه نیروی انسانی در محل دفتر سرپرست مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/52213/برگزاری جلسه سرمایه نیروی انسانی در محل دفتر سرپرست مرکز بهداشت ١٣٩٧/٩/١٢ جلسه هم اندیشی ایدز با ادارات برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/52125/جلسه هم اندیشی ایدز با ادارات برگزار گردید ١٣٩٧/٩/٨ افتتاح کانون سلامت محله در منطقه الهیه با حضور مسئولین شهرستان ومرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/52051/افتتاح کانون سلامت محله در منطقه الهیه با حضور مسئولین شهرستان ومرکز بهداشت ١٣٩٧/٩/٦ جلسه هم اندیشی مرکز بهداشت وحوزه علمیه شهرستان بجنورد در حوزه ورزش وسلامت برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/51908/جلسه هم اندیشی مرکز بهداشت وحوزه علمیه شهرستان بجنورد در حوزه ورزش وسلامت برگزار گردید ١٣٩٧/٨/٢٩ برگزاری جلسه کمیسیون ، ورزش وجوانان شورای اسلامی با حضور نماینده مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/51907/برگزاری جلسه کمیسیون ، ورزش وجوانان شورای اسلامی با حضور نماینده مرکز بهداشت ١٣٩٧/٨/٢٩ دیدار معاون بهداشتی ، سرپرست مرکز بهداشت ، مدیر روابط عمومی وجمعی از مدیران ارشد معاونت بهداشتی ومرکز بهداشت از منزل همکار پیشکسوت بهورز وبیماری دیابتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/51753/دیدار معاون بهداشتی ، سرپرست مرکز بهداشت ، مدیر روابط عمومی وجمعی از مدیران ارشد معاونت بهداشتی ومرکز بهداشت از منزل همکار پیشکسوت بهورز وبیماری دیابتی ١٣٩٧/٨/٢٦ برگزاری جلسات آموزشی پدیکلوز در سطح مدارس شهرستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/51750/برگزاری جلسات آموزشی پدیکلوز در سطح مدارس شهرستان ١٣٩٧/٨/٢٦ اولین جلسه آموزشی ، توجیهی بهداشت یاران اصناف برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/51342/اولین جلسه آموزشی ، توجیهی بهداشت یاران اصناف برگزار گردید ١٣٩٧/٨/١٠ برگزاری نمازجماعت دانش آموزان دبستان شهدای فرهنگی همراه با بزرگداشت مراسم اربعین حسینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/51219/برگزاری نمازجماعت دانش آموزان دبستان شهدای فرهنگی همراه با بزرگداشت مراسم اربعین حسینی ١٣٩٧/٨/٣ آزمون فصلی از مراقبین سلامت شرکتی در محل آموزشگاه بهورزی به عمل آمد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/51218/آزمون فصلی از مراقبین سلامت شرکتی در محل آموزشگاه بهورزی به عمل آمد ١٣٩٧/٨/٣ برگزاری جلسه آموزشی جهت دانش آموزان روستای سلولی به مناسبت هفته سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/51217/برگزاری جلسه آموزشی جهت دانش آموزان روستای سلولی به مناسبت هفته سلامت روان ١٣٩٧/٨/٣ برگزاری کارگاه آموزشی روز جهانی استئوپروز(پوکی استخوان) در محل تالار شهید لنگری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/51214/برگزاری کارگاه آموزشی روز جهانی استئوپروز(پوکی استخوان) در محل تالار شهید لنگری ١٣٩٧/٨/٣ برگزاری جشنواره غذای سالم به مناسبت هفته سلامت روان در مرکز خدمات جامع سلامت شهید مدنی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/51202/برگزاری جشنواره غذای سالم به مناسبت هفته سلامت روان در مرکز خدمات جامع سلامت شهید مدنی ١٣٩٧/٨/٢ بازدید ریاست اداره مالاریای وزارت بهداشت از مرکز بهداشت شهرستان بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/51201/بازدید ریاست اداره مالاریای وزارت بهداشت از مرکز بهداشت شهرستان بجنورد ١٣٩٧/٨/٢ برپایی ایستگاه سلامت درمراسم یادواره شهدای روستای دهگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/51167/برپایی ایستگاه سلامت درمراسم یادواره شهدای روستای دهگاه ١٣٩٧/٨/١ کارگاه آموزشی آشنایی با عوارض ومضرات مواد مخدر برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/51172/کارگاه آموزشی آشنایی با عوارض ومضرات مواد مخدر برگزار گردید ١٣٩٧/٨/١ جلسه کانون سلامت محله روستای الله وردیخان برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/51171/جلسه کانون سلامت محله روستای الله وردیخان برگزار گردید ١٣٩٧/٨/١ گرامیداشت هفته سلامت روان در مرکز خدمات جامع سلامت روستای گریوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/51169/گرامیداشت هفته سلامت روان در مرکز خدمات جامع سلامت روستای گریوان ١٣٩٧/٨/١ برگزاری ورزش ونرمش صبحگاهی در محل پایگاه سلامت اجتماعی بهزیستی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/51168/برگزاری ورزش ونرمش صبحگاهی در محل پایگاه سلامت اجتماعی بهزیستی ١٣٩٧/٨/١ برگزاری مسابقات دومیدانی به مناسبت گرامیداشت هفته سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/51166/برگزاری مسابقات دومیدانی به مناسبت گرامیداشت هفته سلامت روان ١٣٩٧/٨/١ کارگاه آموزشی سامانه سیب برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/51165/کارگاه آموزشی سامانه سیب برگزار گردید ١٣٩٧/٨/١ برپایی مسابقه نقاشی جهت فرزندان همکاران مرکز بهداشت وارگانهای دولتی در هفته سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/51051/برپایی مسابقه نقاشی جهت فرزندان همکاران مرکز بهداشت وارگانهای دولتی در هفته سلامت روان ١٣٩٧/٧/٢٦ کارگاه آموزشی بیماری آنفلوانزا وهپاتیت برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/51049/کارگاه آموزشی بیماری آنفلوانزا وهپاتیت برگزار گردید ١٣٩٧/٧/٢٦ همایش تاثیر فضای مجازی بر سلامت روان در محل تالار شهید لنگری برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/51053/همایش تاثیر فضای مجازی بر سلامت روان در محل تالار شهید لنگری برگزار گردید ١٣٩٧/٧/٢٦ جلسه آموزشی پدیکلوز وبیماری اسهال در کودکان جهت مربیان ومدیران مهد کودکها برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/50983/جلسه آموزشی پدیکلوز وبیماری اسهال در کودکان جهت مربیان ومدیران مهد کودکها برگزار گردید ١٣٩٧/٧/٢٤ کارگاه دارویی با هدف آشنایی با داروهای قلبی وعروقی برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/50982/کارگاه دارویی با هدف آشنایی با داروهای قلبی وعروقی برگزار گردید ١٣٩٧/٧/٢٤ کمیته برون بخشی بررسی مسائل وخدمات سلامت در مدارس با آموزش وپرورش برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/50980/کمیته برون بخشی بررسی مسائل وخدمات سلامت در مدارس با آموزش وپرورش برگزار گردید ١٣٩٧/٧/٢٤ کارگاه آموزشی آلزایمر در سالمندان برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/50990/کارگاه آموزشی آلزایمر در سالمندان برگزار گردید ١٣٩٧/٧/٢٤ دیدار با خانواده های شهدا وتبریک روز کودک به خانواده ها وفرزندان شهدا مدافع حرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/50830/دیدار با خانواده های شهدا وتبریک روز کودک به خانواده ها وفرزندان شهدا مدافع حرم ١٣٩٧/٧/١٧ برگزاری کارگاه آموزشی 3 روزه ارزیابی ایمنی وخطر مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/50829/برگزاری کارگاه آموزشی 3 روزه ارزیابی ایمنی وخطر مراکز بهداشتی ١٣٩٧/٧/١٧ جلسه آموزشی حوادث درکودکان جهت رابطین بهداشت برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/50828/جلسه آموزشی حوادث درکودکان جهت رابطین بهداشت برگزار گردید ١٣٩٧/٧/١٧ جلسه اموزشی ارتقا سلامت کودکان در هفته ملی کودک برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/50827/جلسه اموزشی ارتقا سلامت کودکان در هفته ملی کودک برگزار گردید ١٣٩٧/٧/١٧ برگزاری کارگاه کد دار آموزشی احیا در کودکان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/50826/برگزاری کارگاه کد دار آموزشی احیا در کودکان ١٣٩٧/٧/١٧ جلسه هم اندیشی وبررسی مشکلات پایگاههای بهداشتی با حضورمسئولین پایگاهها برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/50825/جلسه هم اندیشی وبررسی مشکلات پایگاههای بهداشتی با حضورمسئولین پایگاهها برگزار گردید ١٣٩٧/٧/١٧ جلسه سرمایه نیروی انسانی صبح امروزبرگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/50841/جلسه سرمایه نیروی انسانی صبح امروزبرگزار گردید ١٣٩٧/٧/١٧ تسلیت فوت (بهروز ضیغمی مقدم) فرزند همکار گرامی محمد رضا ضیغمی مقدم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/50814/تسلیت فوت (بهروز ضیغمی مقدم) فرزند همکار گرامی محمد رضا ضیغمی مقدم ١٣٩٧/٧/١٦ گرامیداشت هفته سالمند در مرکز خدمات جامع حصار گرمخان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/50808/گرامیداشت هفته سالمند در مرکز خدمات جامع حصار گرمخان ١٣٩٧/٧/١٦ مراقبت های بهداشتی سالمندان وبازنشستگان سطح شهر در هفته سالمند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/50805/مراقبت های بهداشتی سالمندان وبازنشستگان سطح شهر در هفته سالمند ١٣٩٧/٧/١٦ مراقبت های بهداشتی وانجام آزمایشات قند وکلسترول سالمندان مرکز خدمات جامع سلامت حر در هفته سالمند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/50804/مراقبت های بهداشتی وانجام آزمایشات قند وکلسترول سالمندان مرکز خدمات جامع سلامت حر در هفته سالمند ١٣٩٧/٧/١٦ جلسه هم اندیشی مسائل حوزه سلامت بخش حصار گرمخان با بخشداری ودهیاران وبرخی مدیران شهرستان برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/50813/جلسه هم اندیشی مسائل حوزه سلامت بخش حصار گرمخان با بخشداری ودهیاران وبرخی مدیران شهرستان برگزار گردید ١٣٩٧/٧/١٦ گرامیداشت هفته سالمند در مرکز خدمات جامع سلامت بوعلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/50756/گرامیداشت هفته سالمند در مرکز خدمات جامع سلامت بوعلی ١٣٩٧/٧/١٤ آموزش وبرگزاری کارگاه پدیکلوزیس جهت دانش آموزان در کانون ریحانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/50755/آموزش وبرگزاری کارگاه پدیکلوزیس جهت دانش آموزان در کانون ریحانه ١٣٩٧/٧/١٤ گرامیداشت روز سالمند در سالن ورزشی علیدخت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/50696/گرامیداشت روز سالمند در سالن ورزشی علیدخت ١٣٩٧/٧/١٠ برپایی چادر سلامت در محل پارک بش قارداش بمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/50695/برپایی چادر سلامت در محل پارک بش قارداش بمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس ١٣٩٧/٧/١٠ برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا در نمازخانه مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/50656/برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا در نمازخانه مرکز بهداشت ١٣٩٧/٧/٩ بزرگداشت روز جهانی قلب در پایگاه امام حسین (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/50655/بزرگداشت روز جهانی قلب در پایگاه امام حسین (ع) ١٣٩٧/٧/٩ توزیع وپخت آش نذری در مدارس حاشیه شهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/50652/توزیع وپخت آش نذری در مدارس حاشیه شهر ١٣٩٧/٧/٩ برگزاری کارگاه آموزشی احیا در نوزادان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/50624/برگزاری کارگاه آموزشی احیا در نوزادان ١٣٩٧/٧/٨ جلسه آموزشی بیماری عفونی در کودکان برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/50622/جلسه آموزشی بیماری عفونی در کودکان برگزار گردید ١٣٩٧/٧/٨ برگزاری جلسه توجیهی جذب بهداشت یاران اصناف دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/50581/برگزاری جلسه توجیهی جذب بهداشت یاران اصناف ١٣٩٧/٧/٧ گرامیداشت روز جهانی بهداشت محیط در محل سالن اجتماعات حر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/50578/گرامیداشت روز جهانی بهداشت محیط در محل سالن اجتماعات حر ١٣٩٧/٧/٧ هفتم مهر ماه روز جهانی قلب مبارکباد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/50577/هفتم مهر ماه روز جهانی قلب مبارکباد ١٣٩٧/٧/٧ گرامیداشت هفته دفاع مقدس با آذین بندی وبرگزاری مراسم زیارت عاشورا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/50522/گرامیداشت هفته دفاع مقدس با آذین بندی وبرگزاری مراسم زیارت عاشورا ١٣٩٧/٧/٤ جلسه آموزشی بیماری کلورکتال جهت رابطین بهداشتی برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/50521/جلسه آموزشی بیماری کلورکتال جهت رابطین بهداشتی برگزار گردید ١٣٩٧/٧/٤ برگزاری کارگاه کددار پیشگیری از بیماری ایدز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/50520/برگزاری کارگاه کددار پیشگیری از بیماری ایدز ١٣٩٧/٧/٤ تبریک سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بجنورد به همکاران بهداشت محیط به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/50487/تبریک سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بجنورد به همکاران بهداشت محیط به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی بهداشت محیط ١٣٩٧/٧/٣ ثبت وپاسخ گویی به 330 مورد تماس تلفنی در سامانه جامع بازرسی 190 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/50297/ثبت وپاسخ گویی به 330 مورد تماس تلفنی در سامانه جامع بازرسی 190 ١٣٩٧/٦/٢٥ ارائه آموزش بیماری های واگیر جهت طلاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/50143/ارائه آموزش بیماری های واگیر جهت طلاب ١٣٩٧/٦/١٩ آموزش بیماری هپاتیت وایدز در زندان مرکزی بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/50142/آموزش بیماری هپاتیت وایدز در زندان مرکزی بجنورد ١٣٩٧/٦/١٩