News RSS Feed fa-IR ١٣٩٨/١١/٢ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به بیمارستان امام علی (ع) - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی برنامه آنکالی بهمن ماه 98 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/64522/برنامه آنکالی بهمن ماه 98 ١٣٩٨/١١/١ آیین تقدیراز دکتر محسن صدیق شمسی متخصص خون وسرطان بالغین برگزارشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/64520/آیین تقدیراز دکتر محسن صدیق شمسی متخصص خون وسرطان بالغین برگزارشد ١٣٩٨/١١/١ حضور رییس وهمکاران بیمارستان درآیین بزرگداشت جانباختگان سانحه هوایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/64519/حضور رییس وهمکاران بیمارستان درآیین بزرگداشت جانباختگان سانحه هوایی ١٣٩٨/١١/١ برگزاری جشن تولد برای کودک دیالیزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/64455/برگزاری جشن تولد برای کودک دیالیزی ١٣٩٨/١٠/٢٨ برگزاری جشن تولد برای کودک دیالیزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/64454/برگزاری جشن تولد برای کودک دیالیزی ١٣٩٨/١٠/٢٨ برگزاری برنامه آموزشی باعنوان طرح تکریم با محوریت مهارت حل مسئله وتفکر نقادانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/64424/برگزاری برنامه آموزشی باعنوان طرح تکریم با محوریت مهارت حل مسئله وتفکر نقادانه ١٣٩٨/١٠/٢٥ برگزاری برنامه بازآموزی باعنوان مدیریت بیماران با ترومای سروستون فقرات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/64341/برگزاری برنامه بازآموزی باعنوان مدیریت بیماران با ترومای سروستون فقرات ١٣٩٨/١٠/٢٢ برگزاری آزمون آسکی از پرستاران توسط واحد آموزش بیمارستان امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/64338/برگزاری آزمون آسکی از پرستاران توسط واحد آموزش بیمارستان امام علی (ع) ١٣٩٨/١٠/٢٢ برنامه آموزشی با عنوان انواع گچ وغالب گچی وپیشگیری ازعوارض گچ گیری نادرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/64336/برنامه آموزشی با عنوان انواع گچ وغالب گچی وپیشگیری ازعوارض گچ گیری نادرست ١٣٩٨/١٠/٢٢ برگزاری مراسم زیارت عاشورا وسخنرانی همزمان با ایام سوگواری حضرت زهرا(س)وبزرگداشت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/64316/برگزاری مراسم زیارت عاشورا وسخنرانی همزمان با ایام سوگواری حضرت زهرا(س)وبزرگداشت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی ١٣٩٨/١٠/٢١ پیام اعلان حمایت پرسنل بیمارستان دراقدام مقتدرانه سپاه درراستای انتقام گیری ازآمریکای جنایتکار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/64268/پیام اعلان حمایت پرسنل بیمارستان دراقدام مقتدرانه سپاه درراستای انتقام گیری ازآمریکای جنایتکار ١٣٩٨/١٠/١٨ حضور پرشور همکاران بیمارستان درمراسم دسته روی واقامه عزادرشهادت سرداردلها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/64179/حضور پرشور همکاران بیمارستان درمراسم دسته روی واقامه عزادرشهادت سرداردلها ١٣٩٨/١٠/١٥ شرکت پرشور همکاران بسیج جامعه پزشکی بیمارستان درآیین بزرگداشت سردارشهید حاج قاسم سلیمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/64129/شرکت پرشور همکاران بسیج جامعه پزشکی بیمارستان درآیین بزرگداشت سردارشهید حاج قاسم سلیمانی ١٣٩٨/١٠/١٤ شرکت پرشور همکاران بسیج جامعه پزشکی بیمارستان درآیین بزرگداشت سردارشهید حاج قاسم سلیمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/64128/شرکت پرشور همکاران بسیج جامعه پزشکی بیمارستان درآیین بزرگداشت سردارشهید حاج قاسم سلیمانی ١٣٩٨/١٠/١٤ نخستین جلسه تومور بورد دربیمارستان امام علی (ع)بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/64110/نخستین جلسه تومور بورد دربیمارستان امام علی (ع)بجنورد ١٣٩٨/١٠/١٤ پیام تسلیت رییس بیمارستان به مناسبت شهادت سردارسپهبد"حاج قاسم سلیمانی" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/64103/پیام تسلیت رییس بیمارستان به مناسبت شهادت سردارسپهبد"حاج قاسم سلیمانی" ١٣٩٨/١٠/١٤ پیام تسلیت رییس بیمارستان به مناسبت شهادت سردارسپهبد"حاج قاسم سلیمانی" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/64102/پیام تسلیت رییس بیمارستان به مناسبت شهادت سردارسپهبد"حاج قاسم سلیمانی" ١٣٩٨/١٠/١٤ بازدیدشهردارومنتخبین مردم درشورای شهربجنورد جهت عرض تبریک به همکاران پرستار همان زمان با میلاد حضرت زینب (س) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/64061/بازدیدشهردارومنتخبین مردم درشورای شهربجنورد جهت عرض تبریک به همکاران پرستار همان زمان با میلاد حضرت زینب (س) ١٣٩٨/١٠/١١ دیدار وعرض تبریک رییس بیمارستان به همکاران پرستار درسالروز ولادت حضرت زینب (س) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/64059/دیدار وعرض تبریک رییس بیمارستان به همکاران پرستار درسالروز ولادت حضرت زینب (س) ١٣٩٨/١٠/١١ بازدید رییس دانشگاه ازبیمارستان امام علی (ع) بجنورد وعرض تبریک به پرستاران به مناسبت روز پرستار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/64025/بازدید رییس دانشگاه ازبیمارستان امام علی (ع) بجنورد وعرض تبریک به پرستاران به مناسبت روز پرستار ١٣٩٨/١٠/١٠ بازدید رییس دانشگاه ازبیمارستان امام علی (ع) بجنورد وعرض تبریک به پرستاران به مناسبت روز پرستار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/64024/بازدید رییس دانشگاه ازبیمارستان امام علی (ع) بجنورد وعرض تبریک به پرستاران به مناسبت روز پرستار ١٣٩٨/١٠/١٠ تمرین تخلیه افقی اضطراری در بیمارستان امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/64014/تمرین تخلیه افقی اضطراری در بیمارستان امام علی (ع) ١٣٩٨/١٠/١٠ پیام تبریک رییس بیمارستان امام علی (ع) بجنورد به مناسبت روز پرستار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/64012/پیام تبریک رییس بیمارستان امام علی (ع) بجنورد به مناسبت روز پرستار ١٣٩٨/١٠/١٠ بازدید مدیریتی از پروژه احداث پانسیون پزشکان در بیمارستان امام علی (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/64007/بازدید مدیریتی از پروژه احداث پانسیون پزشکان در بیمارستان امام علی (ع) بجنورد ١٣٩٨/١٠/١٠ اهدای شاخه گل و تبریک روز پرستار به پرستاران بیمارستان توسط گروهی از دانش آموزان مدرسه دخترانه حاجی سپاسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/64006/اهدای شاخه گل و تبریک روز پرستار به پرستاران بیمارستان توسط گروهی از دانش آموزان مدرسه دخترانه حاجی سپاسی ١٣٩٨/١٠/١٠ برنامه بازآموزی مدیریت زخم با امتیاز آموزش مداوم برگزارشد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63914/برنامه بازآموزی مدیریت زخم با امتیاز آموزش مداوم برگزارشد. ١٣٩٨/١٠/٥ برنامه آنکالی دی ماه 98 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63873/برنامه آنکالی دی ماه 98 ١٣٩٨/١٠/٤ دیدارصمیمانه ودوستانه مدیربیمارستان با پرسنل بخشها درطولانی ترین شب سال" یلدا" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63793/دیدارصمیمانه ودوستانه مدیربیمارستان با پرسنل بخشها درطولانی ترین شب سال" یلدا" ١٣٩٨/١٠/١ برگزاری برنامه آموزشی ADR دربیمارستان امام علی (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63721/برگزاری برنامه آموزشی ADR دربیمارستان امام علی (ع) بجنورد ١٣٩٨/٩/٢٧ برگزاری برنامه آموزشی تبیین محتوای بیانیه ی گام دوم انقلاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63720/برگزاری برنامه آموزشی تبیین محتوای بیانیه ی گام دوم انقلاب ١٣٩٨/٩/٢٧ برگزاری برنامه آموزشی فرآیند اعزام وبازدیداز آمبولانسهای اعزام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63719/برگزاری برنامه آموزشی فرآیند اعزام وبازدیداز آمبولانسهای اعزام ١٣٩٨/٩/٢٧ برگزاری برنامه آموزشی باعنوان ارتقاء سلامت وتغذیه سالم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63718/برگزاری برنامه آموزشی باعنوان ارتقاء سلامت وتغذیه سالم ١٣٩٨/٩/٢٧ برگزاری کارگاه اموزشی فرآیند اعزام وبازدیداز آمبولانسهای اعزام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63715/برگزاری کارگاه اموزشی فرآیند اعزام وبازدیداز آمبولانسهای اعزام ١٣٩٨/٩/٢٧ برگزاری کارگاه آموزشی ADR دربیمارستان امام علی (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63647/برگزاری کارگاه آموزشی ADR دربیمارستان امام علی (ع) بجنورد ١٣٩٨/٩/٢٦ برگزاری کارگاه آموزشی تبیین محتوای بیانیه ی گام دوم انقلاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63646/برگزاری کارگاه آموزشی تبیین محتوای بیانیه ی گام دوم انقلاب ١٣٩٨/٩/٢٦ برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری ازمواجهات شغلی ودستورالعمل برخورد بامواجهات شغلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63645/برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری ازمواجهات شغلی ودستورالعمل برخورد بامواجهات شغلی ١٣٩٨/٩/٢٦ برگزاری برنامه آموزشی باعنوان ارتقاء سلامت وتغذیه سالم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63582/برگزاری برنامه آموزشی باعنوان ارتقاء سلامت وتغذیه سالم ١٣٩٨/٩/٢٥ آیین تقدیراز حسن نیستانی ،جانشین اسبق مترون بیمارستان امام علی (ع) برگزارشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63399/آیین تقدیراز حسن نیستانی ،جانشین اسبق مترون بیمارستان امام علی (ع) برگزارشد ١٣٩٨/٩/١٧ تقدیر از حسابداران بیمارستان امام علی (ع)بجنورد به مناسبت روز حسابدار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63393/تقدیر از حسابداران بیمارستان امام علی (ع)بجنورد به مناسبت روز حسابدار ١٣٩٨/٩/١٧ دکتر علی اسماعیلی ریاست بیمارستان امام علی (ع) بجنورد ضمن تبریک روز حسابدار در پیامی بیان داشت : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63362/دکتر علی اسماعیلی ریاست بیمارستان امام علی (ع) بجنورد ضمن تبریک روز حسابدار در پیامی بیان داشت : ١٣٩٨/٩/١٦ دکتر علی اسماعیلی رییس بیمارستان امام علی (ع)بجنورد در پیامی سالگرد 16 آذر و روز دانشجو را به جامعه علمی و دانشگاهی کشور تبریک گفت. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63337/دکتر علی اسماعیلی رییس بیمارستان امام علی (ع)بجنورد در پیامی سالگرد 16 آذر و روز دانشجو را به جامعه علمی و دانشگاهی کشور تبریک گفت. ١٣٩٨/٩/١٦ برگزاری برنامه آموزشی پزشکی قانونی با محوریت اخذ رضایت آگاهانه وصدور گواهی فوت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63306/برگزاری برنامه آموزشی پزشکی قانونی با محوریت اخذ رضایت آگاهانه وصدور گواهی فوت ١٣٩٨/٩/١٣ برگزاری تمرین واکنش سریع و فراخوان کد33 (مدیریت بحران) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63305/برگزاری تمرین واکنش سریع و فراخوان کد33 (مدیریت بحران) ١٣٩٨/٩/١٣ رئیس بیمارستان امام علی (ع) بجنورد به مناسبت روز جهانی معلولین پیامی صادر کرد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63253/رئیس بیمارستان امام علی (ع) بجنورد به مناسبت روز جهانی معلولین پیامی صادر کرد. ١٣٩٨/٩/١٢ به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج؛ ویزیت رایگان توسط تیم تخصصی پزشکی بیمارستان درمناطق محروم وحاشیه نشین بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63192/به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج؛ ویزیت رایگان توسط تیم تخصصی پزشکی بیمارستان درمناطق محروم وحاشیه نشین بجنورد ١٣٩٨/٩/١٠ برگزاری کارگاه آموزشی ضمن خدمت با عنوان مکاتبات اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63142/برگزاری کارگاه آموزشی ضمن خدمت با عنوان مکاتبات اداری ١٣٩٨/٩/٧ دومین بازدید مدیریتی ارتقاء بهداشت دست در بیمارستان امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63141/دومین بازدید مدیریتی ارتقاء بهداشت دست در بیمارستان امام علی (ع) ١٣٩٨/٩/٧ برگزاری مراسم زیارت عاشورا در بیمارستان امام علی (ع) به مناسبت هفته بسیج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63128/برگزاری مراسم زیارت عاشورا در بیمارستان امام علی (ع) به مناسبت هفته بسیج ١٣٩٨/٩/٧ قدردانی سفیران ترویج فرهنگ اهدای عضواز تلاشهای همکاران فراهم آوری اعضا دربخش آی سی یوبیمارستان امام علی (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63081/قدردانی سفیران ترویج فرهنگ اهدای عضواز تلاشهای همکاران فراهم آوری اعضا دربخش آی سی یوبیمارستان امام علی (ع) بجنورد ١٣٩٨/٩/٥ برنامه آنکالی آذرماه 98 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63050/برنامه آنکالی آذرماه 98 ١٣٩٨/٩/٤ پیام تبریک بسیج وروابط عمومی بیمارستان امام علی (ع) بجنورد به مناسبت هفته بسیج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63044/پیام تبریک بسیج وروابط عمومی بیمارستان امام علی (ع) بجنورد به مناسبت هفته بسیج ١٣٩٨/٩/٤ حضور پرشور کارکنان بیمارستان امام علی (ع) درراهپیمایی واجتماع مردمی دفاع ازاقتداروامنیت کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/62993/حضور پرشور کارکنان بیمارستان امام علی (ع) درراهپیمایی واجتماع مردمی دفاع ازاقتداروامنیت کشور ١٣٩٨/٩/٢ برگزاری کارگاه آموزشی باعنوان اقتصادسلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/62936/برگزاری کارگاه آموزشی باعنوان اقتصادسلامت ١٣٩٨/٨/٢٨ به بهانه هفته دیابت 18 لغایت 24 آبان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/62694/به بهانه هفته دیابت 18 لغایت 24 آبان ١٣٩٨/٨/١٩ آیین گرامیداشت روز رادیولوژی در بیمارستان امام علی (ع)بجنورد برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/62667/آیین گرامیداشت روز رادیولوژی در بیمارستان امام علی (ع)بجنورد برگزار شد. ١٣٩٨/٨/١٩ دعوت از همکاران بیمارستان جهت شرکت در راهپیمایی 13 آبان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/62526/دعوت از همکاران بیمارستان جهت شرکت در راهپیمایی 13 آبان ١٣٩٨/٨/١٢ فراخوان مسابقه نقاشی «افول آمریکا» به مناسبت ۱۳ آبان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/62525/فراخوان مسابقه نقاشی «افول آمریکا» به مناسبت ۱۳ آبان ١٣٩٨/٨/١٢ دیداررییس بیمارستان با مدیرکل بیمه سلامت به مناسبت گرامیداشت هفته بیمه سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/62461/دیداررییس بیمارستان با مدیرکل بیمه سلامت به مناسبت گرامیداشت هفته بیمه سلامت ١٣٩٨/٨/٩ به مناسبت هفته ملی اطلاع رسانی هپاتیت،بیشترازاین بیماری بدانیم! دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/62368/به مناسبت هفته ملی اطلاع رسانی هپاتیت،بیشترازاین بیماری بدانیم! ١٣٩٨/٨/٤ برگزاری نشست هم اندیشی جهت تشکیل موسسه نیکو کاری دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/62364/برگزاری نشست هم اندیشی جهت تشکیل موسسه نیکو کاری دانشگاه ١٣٩٨/٨/٤ بازدید مدیریتی از پروژه احداث پانسیون پزشکان در بیمارستان امام علی (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/62385/بازدید مدیریتی از پروژه احداث پانسیون پزشکان در بیمارستان امام علی (ع) بجنورد ١٣٩٨/٨/٤ تقدیر از کارشناسان بیمه سلامت به مناسبت بزرگداشت هفته ملی بیمه سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/62378/تقدیر از کارشناسان بیمه سلامت به مناسبت بزرگداشت هفته ملی بیمه سلامت ١٣٩٨/٨/٤ برگزاری تمرین فعالسازی سامانه HICS و فراخوان اعضا در بیمارستان امام علی (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/62331/برگزاری تمرین فعالسازی سامانه HICS و فراخوان اعضا در بیمارستان امام علی (ع) بجنورد ١٣٩٨/٨/٢ برنامه انکالی آبان ماه 98 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/62321/برنامه انکالی آبان ماه 98 ١٣٩٨/٨/١ برگزاری کارگاه آموزشی بازآموزی با عنوان کنترل عفونت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61966/برگزاری کارگاه آموزشی بازآموزی با عنوان کنترل عفونت و اعتباربخشی ١٣٩٨/٧/٢٠ برگزاری جلسه آموزشی پردازشگر تبادل ورسیدگی الکترونیکی اسنادبستری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61964/برگزاری جلسه آموزشی پردازشگر تبادل ورسیدگی الکترونیکی اسنادبستری ١٣٩٨/٧/٢٠ کارگاه بازآموزی باعنوان دارودرمانی بیماریهای شایع دراطفال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61969/کارگاه بازآموزی باعنوان دارودرمانی بیماریهای شایع دراطفال ١٣٩٨/٧/٢٠ بازدید معاون بهداشتی ازمرکز پیشگیری ازهاری بیمارستان امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61889/بازدید معاون بهداشتی ازمرکز پیشگیری ازهاری بیمارستان امام علی (ع) ١٣٩٨/٧/١٧ برگزاري كارگاه آموزشي كار با دستگاهها و تجهيزات پزشكي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61883/برگزاري كارگاه آموزشي كار با دستگاهها و تجهيزات پزشكي ١٣٩٨/٧/١٧ برگزاری کارگاه آموزشی به مناسبت روز جهانی قلب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61789/برگزاری کارگاه آموزشی به مناسبت روز جهانی قلب ١٣٩٨/٧/١٤ اعضاي بدن مرد مرگ مغزي شده در بجنورد به چند نفربیمارنیازمند، جان دوباره بخشيد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61765/اعضاي بدن مرد مرگ مغزي شده در بجنورد به چند نفربیمارنیازمند، جان دوباره بخشيد ١٣٩٨/٧/١٤ اعضاي بدن مرد23 ساله مرگ مغزي شده در بجنورد به چند نفربیمارنیازمند، جان دوباره بخشيد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61763/اعضاي بدن مرد23 ساله مرگ مغزي شده در بجنورد به چند نفربیمارنیازمند، جان دوباره بخشيد ١٣٩٨/٧/١٤ تجلیل و تقدیر از بیمارستان امام علی (ع) بجنورد توسط مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61708/تجلیل و تقدیر از بیمارستان امام علی (ع) بجنورد توسط مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ١٣٩٨/٧/١١ تجلیل و تقدیر از بیمارستان امام علی (ع) بجنورد توسط مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61707/تجلیل و تقدیر از بیمارستان امام علی (ع) بجنورد توسط مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ١٣٩٨/٧/١١ برگزاری آیین تکریم ومعارفه سرپرستاران بخش اورژانس وبخش سوختگی وتنفیذ حکم ابلاغ سرپرستاران بخش ICUوسوپروایزرآموزش به بیمار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61543/برگزاری آیین تکریم ومعارفه سرپرستاران بخش اورژانس وبخش سوختگی وتنفیذ حکم ابلاغ سرپرستاران بخش ICUوسوپروایزرآموزش به بیمار ١٣٩٨/٧/٧ بازدید تیم مدیریتی ايمني بيمار از بخش ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61494/بازدید تیم مدیریتی ايمني بيمار از بخش ارتوپدی ١٣٩٨/٧/٧ برنامه آنکالی مهر98 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61476/برنامه آنکالی مهر98 ١٣٩٨/٧/٧ برگزاری نشست توجیهی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61475/برگزاری نشست توجیهی دانشجویان جدیدالورود ١٣٩٨/٧/٧ برگزاری کارگاه آموزشی درباره آلزایمر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61287/برگزاری کارگاه آموزشی درباره آلزایمر ١٣٩٨/٦/٣١ برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع اربعین حسینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61177/برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع اربعین حسینی ١٣٩٨/٦/٢٨