News RSS Feed fa-IR ١٣٩٨/٧/٢٢ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به بیمارستان امام علی (ع) - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی برگزاری کارگاه آموزشی بازآموزی با عنوان کنترل عفونت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61966/برگزاری کارگاه آموزشی بازآموزی با عنوان کنترل عفونت و اعتباربخشی ١٣٩٨/٧/٢٠ برگزاری جلسه آموزشی پردازشگر تبادل ورسیدگی الکترونیکی اسنادبستری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61964/برگزاری جلسه آموزشی پردازشگر تبادل ورسیدگی الکترونیکی اسنادبستری ١٣٩٨/٧/٢٠ کارگاه بازآموزی باعنوان دارودرمانی بیماریهای شایع دراطفال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61969/کارگاه بازآموزی باعنوان دارودرمانی بیماریهای شایع دراطفال ١٣٩٨/٧/٢٠ بازدید معاون بهداشتی ازمرکز پیشگیری ازهاری بیمارستان امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61889/بازدید معاون بهداشتی ازمرکز پیشگیری ازهاری بیمارستان امام علی (ع) ١٣٩٨/٧/١٧ برگزاري كارگاه آموزشي كار با دستگاهها و تجهيزات پزشكي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61883/برگزاري كارگاه آموزشي كار با دستگاهها و تجهيزات پزشكي ١٣٩٨/٧/١٧ برگزاری کارگاه آموزشی به مناسبت روز جهانی قلب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61789/برگزاری کارگاه آموزشی به مناسبت روز جهانی قلب ١٣٩٨/٧/١٤ اعضاي بدن مرد مرگ مغزي شده در بجنورد به چند نفربیمارنیازمند، جان دوباره بخشيد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61765/اعضاي بدن مرد مرگ مغزي شده در بجنورد به چند نفربیمارنیازمند، جان دوباره بخشيد ١٣٩٨/٧/١٤ اعضاي بدن مرد23 ساله مرگ مغزي شده در بجنورد به چند نفربیمارنیازمند، جان دوباره بخشيد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61763/اعضاي بدن مرد23 ساله مرگ مغزي شده در بجنورد به چند نفربیمارنیازمند، جان دوباره بخشيد ١٣٩٨/٧/١٤ تجلیل و تقدیر از بیمارستان امام علی (ع) بجنورد توسط مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61708/تجلیل و تقدیر از بیمارستان امام علی (ع) بجنورد توسط مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ١٣٩٨/٧/١١ تجلیل و تقدیر از بیمارستان امام علی (ع) بجنورد توسط مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61707/تجلیل و تقدیر از بیمارستان امام علی (ع) بجنورد توسط مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ١٣٩٨/٧/١١ برگزاری آیین تکریم ومعارفه سرپرستاران بخش اورژانس وبخش سوختگی وتنفیذ حکم ابلاغ سرپرستاران بخش ICUوسوپروایزرآموزش به بیمار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61543/برگزاری آیین تکریم ومعارفه سرپرستاران بخش اورژانس وبخش سوختگی وتنفیذ حکم ابلاغ سرپرستاران بخش ICUوسوپروایزرآموزش به بیمار ١٣٩٨/٧/٧ بازدید تیم مدیریتی ايمني بيمار از بخش ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61494/بازدید تیم مدیریتی ايمني بيمار از بخش ارتوپدی ١٣٩٨/٧/٧ برنامه آنکالی مهر98 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61476/برنامه آنکالی مهر98 ١٣٩٨/٧/٧ برگزاری نشست توجیهی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61475/برگزاری نشست توجیهی دانشجویان جدیدالورود ١٣٩٨/٧/٧ برگزاری کارگاه آموزشی درباره آلزایمر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61287/برگزاری کارگاه آموزشی درباره آلزایمر ١٣٩٨/٦/٣١ برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع اربعین حسینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61177/برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع اربعین حسینی ١٣٩٨/٦/٢٨ برگزاری آیین کلنگ زنی نخستین همراه سرای بیماران خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61175/برگزاری آیین کلنگ زنی نخستین همراه سرای بیماران خراسان شمالی ١٣٩٨/٦/٢٨ برگزاری دومین نشست هم اندیشی رییس با پرسنل بخش رادیوتراپی بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61174/برگزاری دومین نشست هم اندیشی رییس با پرسنل بخش رادیوتراپی بیمارستان ١٣٩٨/٦/٢٨ بازدید اعضای ستادصیانت ارحقوق شهروندی دانشگاه ،باحضور نماینده دفتر نمایندگی ولی فقیه دردانشگاهها ونماینده دادگستری استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60980/بازدید اعضای ستادصیانت ارحقوق شهروندی دانشگاه ،باحضور نماینده دفتر نمایندگی ولی فقیه دردانشگاهها ونماینده دادگستری استان ١٣٩٨/٦/٢٣ آیین تقدیراز دکتر فرهادراهبریان متخصص جراحی مغزواعصاب برگزارشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60755/آیین تقدیراز دکتر فرهادراهبریان متخصص جراحی مغزواعصاب برگزارشد ١٣٩٨/٦/١٣ برنامه آنکالی شهریورماه 98 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60523/برنامه آنکالی شهریورماه 98 ١٣٩٨/٦/٩ هفته دولت گرامیباد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60383/هفته دولت گرامیباد ١٣٩٨/٦/٥ راهکارهای مدیریت مصرف (با اولویت کاهش مصرف کاغذ) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60305/راهکارهای مدیریت مصرف (با اولویت کاهش مصرف کاغذ) ١٣٩٨/٦/٣ تبریک مدیرومسئولین بیمارستان ومدیران بانک رفاه کارگران استان به پزشکان بیمارستان به مناسبت روز پزشک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60274/تبریک مدیرومسئولین بیمارستان ومدیران بانک رفاه کارگران استان به پزشکان بیمارستان به مناسبت روز پزشک ١٣٩٨/٦/٢ پیام تبریک مدیربیمارستان به مناسبت روز پزشک و دارو ساز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60271/پیام تبریک مدیربیمارستان به مناسبت روز پزشک و دارو ساز ١٣٩٨/٦/٢ بازدید مدیریتی ارتقاء بهداشت دست در بیمارستان امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60150/بازدید مدیریتی ارتقاء بهداشت دست در بیمارستان امام علی (ع) ١٣٩٨/٥/٢٨ افتتاح نخستين بخش دياليز صفاقي دراستان با حضور معاون درمان دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60154/افتتاح نخستين بخش دياليز صفاقي دراستان با حضور معاون درمان دانشگاه ١٣٩٨/٥/٢٨ تقدیر ازهمکاران فرزند آزاده درسالروز ورودآزادگان سرافراز به میهن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60148/تقدیر ازهمکاران فرزند آزاده درسالروز ورودآزادگان سرافراز به میهن ١٣٩٨/٥/٢٨ پیام تبریک مدیربیمارستان به مناسبت سالروز بازگشت آزدگان سرافراز به میهن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60071/پیام تبریک مدیربیمارستان به مناسبت سالروز بازگشت آزدگان سرافراز به میهن ١٣٩٨/٥/٢٦ برگزاری جشن بزرگ ولایت دربیمارستان امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60067/برگزاری جشن بزرگ ولایت دربیمارستان امام علی (ع) ١٣٩٨/٥/٢٦ پیام تبریک مدیربیمارستان به مناسبت ولادت باسعادت امام هادی (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60072/پیام تبریک مدیربیمارستان به مناسبت ولادت باسعادت امام هادی (ع) ١٣٩٨/٥/٢٦ كلاس ضمن خدمت با عنوان آموزش مهارتهاي ارتباطي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59807/كلاس ضمن خدمت با عنوان آموزش مهارتهاي ارتباطي ١٣٩٨/٥/١٧ كلاس ضمن خدمت با عنوان آموزش مهارتهاي ارتباطي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59805/كلاس ضمن خدمت با عنوان آموزش مهارتهاي ارتباطي ١٣٩٨/٥/١٧ پیام تبریک مدیربیمارستان به مناسبت روز خبرنگار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59804/پیام تبریک مدیربیمارستان به مناسبت روز خبرنگار ١٣٩٨/٥/١٧ برگزاري كارگاه عملي با عنوان اطفا حريق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59785/برگزاري كارگاه عملي با عنوان اطفا حريق ١٣٩٨/٥/١٦ آزمون کتابخوانی به مناسبت عید غدیر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59715/آزمون کتابخوانی به مناسبت عید غدیر ١٣٩٨/٥/١٣ سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و زهرا(س) مبارک باد... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59634/سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و زهرا(س) مبارک باد... ١٣٩٨/٥/١٢ "سالروز شهادت امام جواد(ع)بر تمام شیعیان جهان تسلیت باد​" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59627/"سالروز شهادت امام جواد(ع)بر تمام شیعیان جهان تسلیت باد​" ١٣٩٨/٥/١٠ برنامه آنکالی مردادماه 98 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59559/برنامه آنکالی مردادماه 98 ١٣٩٨/٥/٨ جلسه تودیع ومعارفه تعدادی چند ازسرپرستاران وسوپروایزران بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59510/جلسه تودیع ومعارفه تعدادی چند ازسرپرستاران وسوپروایزران بیمارستان ١٣٩٨/٥/٧ برنامه آموزشي با عنوان آموزه هاي پزشكي قانوني با محوريت قصور پزشكي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59367/برنامه آموزشي با عنوان آموزه هاي پزشكي قانوني با محوريت قصور پزشكي ١٣٩٨/٥/٢ نشست هم اندیشی با مدیران سازمان تامین اجتماعی استان درخصوص شفاف سازی وبهبود کیفیت فرآیند رسیدگی به پرونده ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59340/نشست هم اندیشی با مدیران سازمان تامین اجتماعی استان درخصوص شفاف سازی وبهبود کیفیت فرآیند رسیدگی به پرونده ها ١٣٩٨/٥/١ میلاد على بن موسى الرضا ، مأواى دل‏شکستگان و تکیه‏گاه درماندگان بر دلدادگان بارگاه و حریمش مبارک باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59047/میلاد على بن موسى الرضا ، مأواى دل‏شکستگان و تکیه‏گاه درماندگان بر دلدادگان بارگاه و حریمش مبارک باد ١٣٩٨/٤/٢٢ عیادت خدام حرم رضوی ازبیماران بخش های مختلف بیمارستان امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59010/عیادت خدام حرم رضوی ازبیماران بخش های مختلف بیمارستان امام علی (ع) ١٣٩٨/٤/٢١ بازدید ریاست دانشگاه ازبخش سوختگی بیمارستان امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59008/بازدید ریاست دانشگاه ازبخش سوختگی بیمارستان امام علی (ع) ١٣٩٨/٤/٢١ بازدید ریاست دانشگاه ازمحل برگزاری انتخابات نظام پرستاری وروند اجرای انتخابات دربیمارستان امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59006/بازدید ریاست دانشگاه ازمحل برگزاری انتخابات نظام پرستاری وروند اجرای انتخابات دربیمارستان امام علی (ع) ١٣٩٨/٤/٢١ پیام تقدیررئیس مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام علی (ع) بجنورد به مناسبت کسب رتبه نخست واجرای موفقیت آمیز بسیج ملی کنترل فشارخون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58983/پیام تقدیررئیس مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام علی (ع) بجنورد به مناسبت کسب رتبه نخست واجرای موفقیت آمیز بسیج ملی کنترل فشارخون ١٣٩٨/٤/١٩ پیام تقدیررئیس مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام علی (ع) بجنورد به مناسبت کسب رتبه نخست واجرای موفقیت آمیز بسیج ملی کنترل فشارخون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58981/پیام تقدیررئیس مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام علی (ع) بجنورد به مناسبت کسب رتبه نخست واجرای موفقیت آمیز بسیج ملی کنترل فشارخون ١٣٩٨/٤/١٩ کسب رتبه نخست بیمارستان امام علی (ع) در ثبت سامانه بسیج ملی کنترل فشار خون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58979/کسب رتبه نخست بیمارستان امام علی (ع) در ثبت سامانه بسیج ملی کنترل فشار خون ١٣٩٨/٤/١٩ دیدار رییس بیمارستان با بانوان همکار در بیمارستان به مناسبت روز دختر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58822/دیدار رییس بیمارستان با بانوان همکار در بیمارستان به مناسبت روز دختر ١٣٩٨/٤/١٥ دیدار رییس بیمارستان با دانشجویان اوکراینی مستقر در بیمارستان به مناسبت روز دختر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58820/دیدار رییس بیمارستان با دانشجویان اوکراینی مستقر در بیمارستان به مناسبت روز دختر ١٣٩٨/٤/١٥ برنامه آنکالی تیر ماه 98 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58519/برنامه آنکالی تیر ماه 98 ١٣٩٨/٤/٢ برنامه آنکالی تیر ماه 98 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58517/برنامه آنکالی تیر ماه 98 ١٣٩٨/٤/٢ مدیربیمارستان امام علی (ع) بجنورد به پویش ملی کنترل فشار خون پیوست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58197/مدیربیمارستان امام علی (ع) بجنورد به پویش ملی کنترل فشار خون پیوست ١٣٩٨/٣/١٩ برنامه آنکالی خرداد ماه 98 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57855/برنامه آنکالی خرداد ماه 98 ١٣٩٨/٣/٤ اجرای طرح غربالگری فشارخون به مناسبت روز جهانی فشارخون در مر کز آموزشی پژوهشی و درمانی امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57836/اجرای طرح غربالگری فشارخون به مناسبت روز جهانی فشارخون در مر کز آموزشی پژوهشی و درمانی امام علی (ع) ١٣٩٨/٣/٢ دعوت رئیس بیمارستان از همکاران برای کمک به سیل‌زدگان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57843/دعوت رئیس بیمارستان از همکاران برای کمک به سیل‌زدگان ١٣٩٨/٣/٢ پیام تبریک ریاست بیمارستان به مناسبت روز ملی اسناد و مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57521/پیام تبریک ریاست بیمارستان به مناسبت روز ملی اسناد و مدارک پزشکی ١٣٩٨/٢/٢١ مراسم زیارت عاشورا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57500/مراسم زیارت عاشورا ١٣٩٨/٢/١٩ برنامه انکالی اردیبهشت ماه1398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57279/برنامه انکالی اردیبهشت ماه1398 ١٣٩٨/٢/١٤ برنامه آنکالی فروردین 1398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57276/برنامه آنکالی فروردین 1398 ١٣٩٨/٢/١٤ پیام تبریک رئیس بیمارستان به مناسبت روز معلم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57247/پیام تبریک رئیس بیمارستان به مناسبت روز معلم ١٣٩٨/٢/١٢ پیام تبریک ریاست بیمارستان امام علی(ع) به مناسبت روز جهانی کارگر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57245/پیام تبریک ریاست بیمارستان امام علی(ع) به مناسبت روز جهانی کارگر ١٣٩٨/٢/١٢ برگزاری همایش" روز جهانی بهداشت دست " دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57244/برگزاری همایش" روز جهانی بهداشت دست " ١٣٩٨/٢/١٢ سامانه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/56977/سامانه تغذیه ١٣٩٨/٢/٥ تقدیر و تشکر مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی از مسئولین و کارکنان واحد مددکاری بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/56972/تقدیر و تشکر مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی از مسئولین و کارکنان واحد مددکاری بیمارستان ١٣٩٨/٢/٥ پیام تبریک رییس بیمارستان به مناسبت فرارسیدن نیمه شعبان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/56821/پیام تبریک رییس بیمارستان به مناسبت فرارسیدن نیمه شعبان ١٣٩٨/١/٣١ عیادت از بیماران بیمارستان توسط طلاب حوزه علمیه قم به مناسبت نیمه شعبان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/56801/عیادت از بیماران بیمارستان توسط طلاب حوزه علمیه قم به مناسبت نیمه شعبان ١٣٩٨/١/٣١ پیام تبریک رئیس بیمارستان به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/56775/پیام تبریک رئیس بیمارستان به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی ١٣٩٨/١/٢٩ آیین تقدیر از همکاران علوم آزمایشگاهی بیمارستان به مناسبت زادروز حکیم جرجانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/56776/آیین تقدیر از همکاران علوم آزمایشگاهی بیمارستان به مناسبت زادروز حکیم جرجانی ١٣٩٨/١/٢٩ مراسم تکریم و معارفه مدیر پرستاری مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/56703/مراسم تکریم و معارفه مدیر پرستاری مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام علی (ع) ١٣٩٨/١/٢٧ اعلام آماده باش بیمارستان امام علی (ع) بجنورد جهت مقابله با بحران احتمالی سیل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/56658/اعلام آماده باش بیمارستان امام علی (ع) بجنورد جهت مقابله با بحران احتمالی سیل ١٣٩٨/١/٢٥ پیام تسلیت ریاست بیمارستان به مناسبت درگذشت استاد عالیقدر و پیشکسوت جامعه پزشکی استان دکتر «امان ا... شادلو»» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/55679/پیام تسلیت ریاست بیمارستان به مناسبت درگذشت استاد عالیقدر و پیشکسوت جامعه پزشکی استان دکتر «امان ا... شادلو»» ١٣٩٨/١/٢٤ برگزاری مراسم بزرگداشت و تجلیل از همکاران جانباز شاغل در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/55670/برگزاری مراسم بزرگداشت و تجلیل از همکاران جانباز شاغل در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام علی (ع) ١٣٩٨/١/٢٢ پیام رییس بیمارستان به مناسبت ولادت باسعادت حضرت ابالفضل العباس وگرامیداشت روز جانباز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/55641/پیام رییس بیمارستان به مناسبت ولادت باسعادت حضرت ابالفضل العباس وگرامیداشت روز جانباز ١٣٩٨/١/٢١ پیام رییس بیمارستان به مناسبت ولادت امام حسین (ع) وگرامیداشت روز پاسدار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/55628/پیام رییس بیمارستان به مناسبت ولادت امام حسین (ع) وگرامیداشت روز پاسدار ١٣٩٨/١/٢٠ جلسه هم اندیشی فرماندهان نیروی انتظامی استان و مسئولین مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/55627/جلسه هم اندیشی فرماندهان نیروی انتظامی استان و مسئولین مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام علی (ع) ١٣٩٨/١/٢٠ روز جمهوری اسلامی گرامیاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/55461/روز جمهوری اسلامی گرامیاد ١٣٩٨/١/١١ بازدید و دیدار نوروزی مدیریت و تیم اجرایی بیمارستان در نخستین ساعات سال جدید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/55355/بازدید و دیدار نوروزی مدیریت و تیم اجرایی بیمارستان در نخستین ساعات سال جدید ١٣٩٨/١/٥ آیین تقدیر ازمسئولین واحدها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/55177/آیین تقدیر ازمسئولین واحدها ١٣٩٧/١٢/٢٥