News RSS Feed fa-IR ١٣٩٨/٦/٢٦ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به بیمارستان امام رضا (ع) - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی ارزیابی میزان رضایتمندی بیماران در کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61028/ارزیابی میزان رضایتمندی بیماران در کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٨/٦/٢٤ تتالل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60943/تتالل ١٣٩٨/٦/٢١ تااللع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60942/تااللع ١٣٩٨/٦/٢١ تاللب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60941/تاللب ١٣٩٨/٦/٢١ تتالببی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60940/تتالببی ١٣٩٨/٦/٢١ نشست کمیته بهداشت محیط و حرفه ای بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60944/نشست کمیته بهداشت محیط و حرفه ای بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٨/٦/٢١ ککوالب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60933/ککوالب ١٣٩٨/٦/٢٠ االبززلا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60931/االبززلا ١٣٩٨/٦/٢٠ بازدید سرزده رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60934/بازدید سرزده رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دکتر سید احمد هاشمی سرپرست دانشگاه ظهر امروز به همراه دکتر امانی معاون فرهنگی و دانشجویی و دکتر فیضی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان امام رضا(ع) بازدید کرد. ١٣٩٨/٦/٢٠ نشست مشترک مسئولین بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد و معاونت درمان دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60932/نشست مشترک مسئولین بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد و معاونت درمان دانشگاه ١٣٩٨/٦/٢٠ تاادرر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60869/تاادرر ١٣٩٨/٦/١٦ تااللب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60868/تااللب ١٣٩٨/٦/١٦ نشست کمیته انتقال خون در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60870/نشست کمیته انتقال خون در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٨/٦/١٦ . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60626/. ١٣٩٨/٦/١٠ . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60625/. ١٣٩٨/٦/١٠ . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60624/. ١٣٩٨/٦/١٠ . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60623/. ١٣٩٨/٦/١٠ پیام تسلیت رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد به مناسبت فرارسیدن ماه محرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60622/پیام تسلیت رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد به مناسبت فرارسیدن ماه محرم ١٣٩٨/٦/١٠ دیدار مسئولین بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد با پزشکان به مناسبت روز پزشک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60286/دیدار مسئولین بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد با پزشکان به مناسبت روز پزشک ١٣٩٨/٦/٢ پیام تبریک رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد به مناسبت روز پزشک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60209/پیام تبریک رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد به مناسبت روز پزشک ١٣٩٨/٥/٣١ توللب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60157/توللب ١٣٩٨/٥/٢٨ پیام تبریک رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد به مناسبت عید سعید غدیر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60138/پیام تبریک رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد به مناسبت عید سعید غدیر ١٣٩٨/٥/٢٨ تالبی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60042/تالبی ١٣٩٨/٥/٢٤ تالبب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60041/تالبب ١٣٩٨/٥/٢٤ اللبببا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60040/اللبببا ١٣٩٨/٥/٢٤ نتاللب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60039/نتاللب ١٣٩٨/٥/٢٤ اهداف کلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60026/اهداف کلان ١٣٩٨/٥/٢٣ اللبی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59937/اللبی ١٣٩٨/٥/٢٠ نشست رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد با پرسنل بخشهای پاراکلینیک و مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59938/نشست رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد با پرسنل بخشهای پاراکلینیک و مدارک پزشکی ١٣٩٨/٥/٢٠ هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59908/هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار ١٣٩٨/٥/٢٠ پیام رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد به مناسبت فرارسیدن روز عرفه و عید سعید قربان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59901/پیام رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد به مناسبت فرارسیدن روز عرفه و عید سعید قربان ١٣٩٨/٥/٢٠ برگزاری کلاسهای آموزشی به مناسبت هفته شیر مادر در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59932/برگزاری کلاسهای آموزشی به مناسبت هفته شیر مادر در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٨/٥/٢٠ بازدید گروه مدیریت ایمنی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد از بخش اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59930/بازدید گروه مدیریت ایمنی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد از بخش اورژانس ١٣٩٨/٥/٢٠ مراسم تکریم مدیر داخلی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59743/مراسم تکریم مدیر داخلی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٨/٥/١٥ اختصاص بیشترین مراجعات نظام ارجاع توسط بیمارستان امام رضا (ع) در سطح استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59741/اختصاص بیشترین مراجعات نظام ارجاع توسط بیمارستان امام رضا (ع) در سطح استان ١٣٩٨/٥/١٥ کارگاه روشهای برقراری ارتباط موثر وارتباط با بیمار برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59706/کارگاه روشهای برقراری ارتباط موثر وارتباط با بیمار برگزار گردید ١٣٩٨/٥/١٣ گرامیداشت روز جهانی هپاتیت در بیمارستان امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59703/گرامیداشت روز جهانی هپاتیت در بیمارستان امام رضا (ع) ١٣٩٨/٥/١٣ تااللل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59374/تااللل ١٣٩٨/٥/٢ برگزاری نشست تیم اجرایی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59376/برگزاری نشست تیم اجرایی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٨/٥/٢ ارزیابی شاخصهای رعایت منشور حقوق بیماران در کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59375/ارزیابی شاخصهای رعایت منشور حقوق بیماران در کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٨/٥/٢ کتادد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59344/کتادد ١٣٩٨/٥/١ بازدید گروه مدیریت ایمنی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد از داروخانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59343/بازدید گروه مدیریت ایمنی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد از داروخانه ١٣٩٨/٥/١ تتالبتاا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59314/تتالبتاا ١٣٩٨/٤/٣١ نشست مسئولین در خصوص راه اندازی کلینیک ویژه بیماران مبتلا به دیابت و فشار خون بالا در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59313/نشست مسئولین در خصوص راه اندازی کلینیک ویژه بیماران مبتلا به دیابت و فشار خون بالا در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد مسئولین بیمارستان امام رضا (ع) و نمایندگان معاونت بهداشتی و معاونت درمان دانشگاه در خصوص راه اندازی کلینیک ویژه بیماریهای غیر واگیر به مذاکره نشستند. ١٣٩٨/٤/٣١ بازنگری چارت تیم فرماندهی حادثه و مدیریت بحران بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59312/بازنگری چارت تیم فرماندهی حادثه و مدیریت بحران بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٨/٤/٣١ برگزاری نشست کمیته کنترل عفونت در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59265/برگزاری نشست کمیته کنترل عفونت در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٨/٤/٣٠ حخهههع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59221/حخهههع ١٣٩٨/٤/٢٦ واللرب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59220/واللرب ١٣٩٨/٤/٢٦ بازدید گروه مدیریت ایمنی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد از آزمایشگاه و بخش مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59224/بازدید گروه مدیریت ایمنی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد از آزمایشگاه و بخش مدارک پزشکی ١٣٩٨/٤/٢٦ نشست کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشکی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59223/نشست کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشکی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٨/٤/٢٦ نشست رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد با پرسنل بخش اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59222/نشست رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد با پرسنل بخش اورژانس ١٣٩٨/٤/٢٦ سلام بر خورشید فروزان سرزمین پارس... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59077/سلام بر خورشید فروزان سرزمین پارس... ١٣٩٨/٤/٢٢ دیدار رئیس بیمارستان امام رضا (ع) با نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59071/دیدار رئیس بیمارستان امام رضا (ع) با نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی ١٣٩٨/٤/٢٢ نشست رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد با پرسنل بخش اعصاب و روان بانوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59046/نشست رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد با پرسنل بخش اعصاب و روان بانوان ١٣٩٨/٤/٢٢ تالبب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58917/تالبب ١٣٩٨/٤/١٧ نشست بررسی وضعیت نوبت دهی کلینیک ویژه تخصصی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58918/نشست بررسی وضعیت نوبت دهی کلینیک ویژه تخصصی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٨/٤/١٧ نتالبب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58876/نتالبب ١٣٩٨/٤/١٦ تالرب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58875/تالرب ١٣٩٨/٤/١٦ بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58874/بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٨/٤/١٦ نتاال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58829/نتاال ١٣٩٨/٤/١٥ تتالربل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58828/تتالربل ١٣٩٨/٤/١٥ نشست بررسی وضعیت بخش اعصاب و روان و کلینیک روانپزشکی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58831/نشست بررسی وضعیت بخش اعصاب و روان و کلینیک روانپزشکی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٨/٤/١٥ تشکیل تیم دندانپزشکی جهت ارائه خدمات به بیماران خاص در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58830/تشکیل تیم دندانپزشکی جهت ارائه خدمات به بیماران خاص در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد تیم دندانپزشکی جهت رفع نیازهای بیماران مبتلا به تالاسمی و هموفیلی به اقدامات درمانی و مراقبتهای دهان و دندان، در بیمارستان امام رضا (ع) تشکیل شد. ١٣٩٨/٤/١٥ ااببب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58795/ااببب ١٣٩٨/٤/١٤ تالبز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58794/تالبز ١٣٩٨/٤/١٤ تاال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58482/تاال ١٣٩٨/٣/٣٠ االلب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58481/االلب ١٣٩٨/٣/٣٠ تاللبب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58480/تاللبب ١٣٩٨/٣/٣٠ تتاللب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58479/تتاللب ١٣٩٨/٣/٣٠ کمیته مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58478/کمیته مدارک پزشکی ١٣٩٨/٣/٣٠ نشست بررسی مشکلات کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58477/نشست بررسی مشکلات کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٨/٣/٣٠ پیوستن رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد به کمپین ملی کنترل فشار خون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58300/پیوستن رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد به کمپین ملی کنترل فشار خون ١٣٩٨/٣/٢٢ نشست رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد با مسئولین آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58299/نشست رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد با مسئولین آزمایشگاه ١٣٩٨/٣/٢٢ نشست مسئولین در بیمارستان امام رضا (ع) در خصوص تشکیل انجمن حمایت از بیماران تالاسمی استان خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58298/نشست مسئولین در بیمارستان امام رضا (ع) در خصوص تشکیل انجمن حمایت از بیماران تالاسمی استان خراسان شمالی ١٣٩٨/٣/٢٢ پیام تبریک رئیس بیمارستان امام رضا (ع) به سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58297/پیام تبریک رئیس بیمارستان امام رضا (ع) به سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٣٩٨/٣/٢٢ نشست بررسی مشکلات اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58235/نشست بررسی مشکلات اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٨/٣/٢٠ نشست رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد با پرسنل داروخانه بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58234/نشست رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد با پرسنل داروخانه بیمارستان ١٣٩٨/٣/٢٠ پیام رئیس بیمارستان امام رضا (ع) به مناسبت عید سعید فطر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58106/پیام رئیس بیمارستان امام رضا (ع) به مناسبت عید سعید فطر ١٣٩٨/٣/١٤ خداحافظ ای ماه چشمان تر... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58105/خداحافظ ای ماه چشمان تر... ١٣٩٨/٣/١٤ وصال یار، فراق یاران... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58101/وصال یار، فراق یاران... ١٣٩٨/٣/١٣