News RSS Feed fa-IR ١٣٩٨/٣/٤ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به بیمارستان امام رضا (ع) - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی میلاد اسوه کریمان عالم، امام حسن مجتبی (ع) بر همگان خجسته باد... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57779/میلاد اسوه کریمان عالم، امام حسن مجتبی (ع) بر همگان خجسته باد... ١٣٩٨/٢/٣١ نتالب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57652/نتالب ١٣٩٨/٢/٢٥ گزارش تصویری از مراسم روز جهانی بیماران خاص در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57650/گزارش تصویری از مراسم روز جهانی بیماران خاص در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٨/٢/٢٥ گردهمایی بیماران خاص و صعب العلاج در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57651/گردهمایی بیماران خاص و صعب العلاج در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٨/٢/٢٥ برگزاری جلسه هماهنگی جهت برگزاری مراسم برای بیماران خاص در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57623/برگزاری جلسه هماهنگی جهت برگزاری مراسم برای بیماران خاص در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٨/٢/٢٤ تقدیر مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی از رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57621/تقدیر مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی از رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد مدیرکل آموزش و پرورش استان از زحمات رئیس بیمارستان امام رضا (ع) در درمان دانش آموزان نیازمند و بیمار تقدیر کرد. ١٣٩٨/٢/٢٤ تتاال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57506/تتاال ١٣٩٨/٢/١٩ تتاال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57505/تتاال ١٣٩٨/٢/١٩ برگزاری جلسه کمیته اجرایی در بیمارستان امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57504/برگزاری جلسه کمیته اجرایی در بیمارستان امام رضا (ع) ١٣٩٨/٢/١٩ تقدیر از همکاران مدارک پزشکی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد به مناسبت روز اسناد ملی و مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57503/تقدیر از همکاران مدارک پزشکی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد به مناسبت روز اسناد ملی و مدارک پزشکی ١٣٩٨/٢/١٩ برگزاری کلاس آموزشی "آشنایی با بیماریهای ژنتیکی" در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد به مناسبت روز بیماریهای خاص دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57502/برگزاری کلاس آموزشی "آشنایی با بیماریهای ژنتیکی" در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد به مناسبت روز بیماریهای خاص ١٣٩٨/٢/١٩ آموزش همگانی شستن دست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57501/آموزش همگانی شستن دست ١٣٩٨/٢/١٩ . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57400/. ١٣٩٨/٢/١٦ . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57399/. ١٣٩٨/٢/١٦ . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57398/. ١٣٩٨/٢/١٦ . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57397/. ١٣٩٨/٢/١٦ پیام رئیس بیمارستان امام رضا (ع) به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57395/پیام رئیس بیمارستان امام رضا (ع) به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان ١٣٩٨/٢/١٦ آموزش شستن دستها به مراجعین بیمارستان امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57396/آموزش شستن دستها به مراجعین بیمارستان امام رضا (ع) ١٣٩٨/٢/١٦ . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57348/. ١٣٩٨/٢/١٥ تجلیل از نیروهای خدماتی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد به مناسبت روز کارگر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57349/تجلیل از نیروهای خدماتی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد به مناسبت روز کارگر ١٣٩٨/٢/١٥ برگزاری روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57347/برگزاری روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد گرامیداشت "روز جهانی بهداشت دست" همزمان با سراسر جهان، در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد برگزار شد. ١٣٩٨/٢/١٥ پانزدهم اردیبهشت ماه، روز جهانی ماما گرامی باد... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57313/پانزدهم اردیبهشت ماه، روز جهانی ماما گرامی باد... ١٣٩٨/٢/١٤ پیام تبریک رئیس بیمارستان امام رضا (ع) به مناسبت روز معلم و استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57230/پیام تبریک رئیس بیمارستان امام رضا (ع) به مناسبت روز معلم و استاد ١٣٩٨/٢/١٢ روز جهانی کار و کارگر خجسته باد... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57243/روز جهانی کار و کارگر خجسته باد... ١٣٩٨/٢/١٢ تقدیر از روانشناسان بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد به مناسبت روز روانشناس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57185/تقدیر از روانشناسان بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد به مناسبت روز روانشناس ١٣٩٨/٢/١٠ روز روانشنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57147/روز روانشنای ١٣٩٨/٢/٩ پیام تبریک رئیس بیمارستان امام رضا (ع) به مناسبت روز روانشناس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57096/پیام تبریک رئیس بیمارستان امام رضا (ع) به مناسبت روز روانشناس ١٣٩٨/٢/٨ للببب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/56829/للببب ١٣٩٨/١/٣١ تقدیر از پرسنل آزمایشگاه بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/56830/تقدیر از پرسنل آزمایشگاه بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی ١٣٩٨/١/٣١ برگزاری اردوی سرزمین موجهای خروشان مشهد جهت پرسنل بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/56828/برگزاری اردوی سرزمین موجهای خروشان مشهد جهت پرسنل بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٨/١/٣١ پیام تبریک رئیس بیمارستان امام رضا (ع) به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/56770/پیام تبریک رئیس بیمارستان امام رضا (ع) به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی ١٣٩٨/١/٢٩ جلسه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/56660/جلسه بهداشت در مورخه 21/01/98راس ساعت 10صبح کمیته کنترل عفونت و بهداشت محیط وحرفه ای با حضور اعضاء برگزار گردید .در این جلسه نواقص بهداشتی بیمارستان مطرح شد تا ضمن اولویت بندی نسبت به رفع آنها اقدام شود: مسائل مطرح شده به طور اختصار شامل : 1-جابجایی واحد CSR 2-بررسی سیمهای ارت واحدهای مختلف بیمارستان 3-تعمیرو بهسازی سقف آزمایشگاه وبخش اعصاب وروان مردان 4-بررسی تاریخ اعتبار کپسولهای اطفاء حریق واحدهای مختلف بیمارستان، بود ١٣٩٨/١/٢٦ پیام تبریک رئیس بیمارستان امام رضا (ع) به مناسبت فرارسیدن اعیاد شعبانیه و روز پاسدار و روز جانباز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/55596/پیام تبریک رئیس بیمارستان امام رضا (ع) به مناسبت فرارسیدن اعیاد شعبانیه و روز پاسدار و روز جانباز ١٣٩٨/١/١٩ پیام تبریک رئیس بیمارستان امام رضا (ع) به مناسبت عید مبعث دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/55495/پیام تبریک رئیس بیمارستان امام رضا (ع) به مناسبت عید مبعث ١٣٩٨/١/١٤ پیام تبریک رئیس بیمارستان امام رضا (ع) به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/55474/پیام تبریک رئیس بیمارستان امام رضا (ع) به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران ١٣٩٨/١/١٢ . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/55430/. ١٣٩٨/١/٩ . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/55429/. ١٣٩٨/١/٩ بازدید رئيس اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه از بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/55428/بازدید رئيس اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه از بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٨/١/٩ تتالل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/55390/تتالل ١٣٩٨/١/٦ نشست کمیته مدیریت بحران و کاهش خطر بلایا در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/55389/نشست کمیته مدیریت بحران و کاهش خطر بلایا در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٨/١/٦ بازدید معاون درمان دانشگاه از بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد در اولین روز سال نو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/55314/بازدید معاون درمان دانشگاه از بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد در اولین روز سال نو ١٣٩٨/١/١ دیدار نوروزی رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد با پرسنل در اولین روز کاری سال ۱۳۹۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/55313/دیدار نوروزی رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد با پرسنل در اولین روز کاری سال ۱۳۹۸ ١٣٩٨/١/١ بازدید رئیس دانشگاه و هیات همراه از بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد در آخرین روز سال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/55272/بازدید رئیس دانشگاه و هیات همراه از بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد در آخرین روز سال ١٣٩٧/١٢/٢٩ پیام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/55237/پیام ١٣٩٧/١٢/٢٨ تقدیر رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد از مددکاران اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/55236/تقدیر رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد از مددکاران اجتماعی ١٣٩٧/١٢/٢٨ پیام تبریک رئیس بیمارستان امام رضا (ع) به مناسبت میلاد حضرت علی(ع)، روز پدر و سال نو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/55249/پیام تبریک رئیس بیمارستان امام رضا (ع) به مناسبت میلاد حضرت علی(ع)، روز پدر و سال نو ١٣٩٧/١٢/٢٨ برگزاری جشن آغاز سال نو و ولادت امام علی (ع) در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/55226/برگزاری جشن آغاز سال نو و ولادت امام علی (ع) در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٧/١٢/٢٧ تاالل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/55146/تاالل ١٣٩٧/١٢/٢٣ ودللب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/55145/ودللب ١٣٩٧/١٢/٢٣ درختکاری در محوطه بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/55144/درختکاری در محوطه بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٧/١٢/٢٣ بازدید جمعی از مسئولین استانی از بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/54881/بازدید جمعی از مسئولین استانی از بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٧/١٢/١٤ للبییی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/54773/للبییی ١٣٩٧/١٢/١٢ روز مادر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/54691/روز مادر ١٣٩٧/١٢/٨ تبریک روز مادر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/54688/تبریک روز مادر ١٣٩٧/١٢/٨ تبریک رییس بیمارستان به همکاران خانم به مناسبت روز زن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/54686/تبریک رییس بیمارستان به همکاران خانم به مناسبت روز زن ١٣٩٧/١٢/٨ پیام تبریک ریاست بیمارستان امام رضا(ع) به مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/54618/پیام تبریک ریاست بیمارستان امام رضا(ع) به مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن ١٣٩٧/١٢/٦ قدردانی پرسنل از ریاست بیمارستان امام رضا(ع) به همراه تصاویر مسابقه نقاشی فرزندان همکاران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/54498/قدردانی پرسنل از ریاست بیمارستان امام رضا(ع) به همراه تصاویر مسابقه نقاشی فرزندان همکاران ١٣٩٧/١٢/١ دیدار رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد با فرماندار شهرستان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/54402/دیدار رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد با فرماندار شهرستان راز و جرگلان ١٣٩٧/١١/٢٩ برگزاری جلسه کمیته اجرایی بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/54323/برگزاری جلسه کمیته اجرایی بیمارستان ١٣٩٧/١١/٢٤ پیام رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد به مناسبت فرا رسیدن ۲۲ بهمن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/54255/پیام رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد به مناسبت فرا رسیدن ۲۲ بهمن ١٣٩٧/١١/٢١ پیام تسلیت ریاست بیمارستان امام رضا (ع) به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/54245/پیام تسلیت ریاست بیمارستان امام رضا (ع) به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ١٣٩٧/١١/١٩ برگزاری مسابقه آشپزی به مناسبت دهه فجر در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/54150/برگزاری مسابقه آشپزی به مناسبت دهه فجر در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٧/١١/١٥ مراسم گرامیداشت 12 بهمن روز تاریخی ورود حضرت امام خمینی(ره) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/54030/مراسم گرامیداشت 12 بهمن روز تاریخی ورود حضرت امام خمینی(ره) ١٣٩٧/١١/١٢ نشست ستاد گرامیداشت دهه فجر در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/54007/نشست ستاد گرامیداشت دهه فجر در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٧/١١/١١ پیام تبریک ریاست بیمارستان امام رضا(ع) به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/54005/پیام تبریک ریاست بیمارستان امام رضا(ع) به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر ١٣٩٧/١١/١١ نشست رئیس بیمارستان امام رضا (ع) با مسئول امور آزمایشگاه های استان در خصوص ارائه خدمات به بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/53969/نشست رئیس بیمارستان امام رضا (ع) با مسئول امور آزمایشگاه های استان در خصوص ارائه خدمات به بیماران خاص ١٣٩٧/١١/٩ بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/53944/بهداشت ١٣٩٧/١١/٨ انبار راکد کالا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/53846/انبار راکد کالا ١٣٩٧/١١/٦ قهرمانی جواد حامی در رشته ورزشی دارت در مسابقات گرامیداشت دهه فجر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/53845/قهرمانی جواد حامی در رشته ورزشی دارت در مسابقات گرامیداشت دهه فجر ١٣٩٧/١١/٦ تالل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/53794/تالل ١٣٩٧/١١/٣ تقدیر از آقای نعمتی در آیین تکریم و معارفه سرپرست شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/53793/تقدیر از آقای نعمتی در آیین تکریم و معارفه سرپرست شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان ١٣٩٧/١١/٣ خدا نور آسمان‌ها و زمین است دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/53790/خدا نور آسمان‌ها و زمین است ١٣٩٧/١١/٣ دیدار رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد با پرستاران و تبریک روز پرستار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/53728/دیدار رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد با پرستاران و تبریک روز پرستار ١٣٩٧/١١/١ جلسه تیم اجرایی بیمارستان امام رضا (ع) و مدیر امور عمومی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/53727/جلسه تیم اجرایی بیمارستان امام رضا (ع) و مدیر امور عمومی دانشگاه ١٣٩٧/١١/١ برگزاری جلسه کمیته اجرایی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/53686/برگزاری جلسه کمیته اجرایی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٧/١٠/٣٠ آغاز ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س ) ام ابیهاء تسلیت باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/53650/آغاز ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س ) ام ابیهاء تسلیت باد ١٣٩٧/١٠/٣٠ برگزاری جلسه شورای اداری در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/53698/برگزاری جلسه شورای اداری در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٧/١٠/٣٠ نشست رئیس بیمارستان امام رضا (ع) با مسئول فنی آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/53688/نشست رئیس بیمارستان امام رضا (ع) با مسئول فنی آزمایشگاه ١٣٩٧/١٠/٣٠ نشست رئیس بیمارستان امام رضا (ع) با مسئولین فنی داروخانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/53687/نشست رئیس بیمارستان امام رضا (ع) با مسئولین فنی داروخانه ١٣٩٧/١٠/٣٠ تقدیر از مسئول بخش اعصاب و روان بیمارستان امام رضا (ع ) به عنوان پرستار نمونه استانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/53555/تقدیر از مسئول بخش اعصاب و روان بیمارستان امام رضا (ع ) به عنوان پرستار نمونه استانی ١٣٩٧/١٠/٢٥