News RSS Feed fa-IR ١٣٩٨/٨/٢٢ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به بیمارستان امام رضا (ع) - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی بازدید سرزده ریاست بیمارستان از بخش اورژانس همزمان با آغاز به کار پزشکان طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/62631/بازدید سرزده ریاست بیمارستان از بخش اورژانس همزمان با آغاز به کار پزشکان طب اورژانس ١٣٩٨/٨/١٧ حضور ریاست بیمارستان و مدیران این بیمارستان در واحد رادیولوژی وتبریک وتقدیر از همکاران به مناسبت روز پرتونگار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/62630/حضور ریاست بیمارستان و مدیران این بیمارستان در واحد رادیولوژی وتبریک وتقدیر از همکاران به مناسبت روز پرتونگار ١٣٩٨/٨/١٧ پیام تبریک ریاست بیمارستان امام رضا (ع) به همکاران رادیولوژیست به مناسبت فرارسیدن روز پرتو نگاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/62629/پیام تبریک ریاست بیمارستان امام رضا (ع) به همکاران رادیولوژیست به مناسبت فرارسیدن روز پرتو نگاری ١٣٩٨/٨/١٧ حضورپر شور همکاران وریاست بیمارستان امام رضا (ع) در مراسم گرامیداشت یوم الله 13 آبان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/62628/حضورپر شور همکاران وریاست بیمارستان امام رضا (ع) در مراسم گرامیداشت یوم الله 13 آبان ١٣٩٨/٨/١٧ جلسه شورای اداری بیمارستان امام رضا (ع) برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/62627/جلسه شورای اداری بیمارستان امام رضا (ع) برگزار گردید ١٣٩٨/٨/١٧ جلسه بررسی مسائل ومشکلات بخش اعصاب وروان مردان با حضور ریاست بیمارستان برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/62539/جلسه بررسی مسائل ومشکلات بخش اعصاب وروان مردان با حضور ریاست بیمارستان برگزار گردید ١٣٩٨/٨/١٢ بازدید دکتر انصاری مود ریاست سازمان نظام پزشکی با همراهی ریاست بیمارستان امام رضا (ع) از روند بی خطر سازی وامحاء پس ماندهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/62536/بازدید دکتر انصاری مود ریاست سازمان نظام پزشکی با همراهی ریاست بیمارستان امام رضا (ع) از روند بی خطر سازی وامحاء پس ماندهای عفونی ١٣٩٨/٨/١٢ پیام تسلیت ریاست محترم بیمارستان امام رضا (ع) به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/62181/پیام تسلیت ریاست محترم بیمارستان امام رضا (ع) به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی ١٣٩٨/٧/٢٥ کارگاه کمیته اخلاق بالینی صبح امروز با حضور ریاست محترم بیمارستان امام رضا (ع) برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/62180/کارگاه کمیته اخلاق بالینی صبح امروز با حضور ریاست محترم بیمارستان امام رضا (ع) برگزار گردید ١٣٩٨/٧/٢٥ . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/62168/. ١٣٩٨/٧/٢٥ . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/62167/. ١٣٩٨/٧/٢٥ . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/62166/. ١٣٩٨/٧/٢٥ . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/62165/. ١٣٩٨/٧/٢٥ بازدید ریاست محترم بیمارستان امام رضا (ع) از بخشها واورژانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/62178/بازدید ریاست محترم بیمارستان امام رضا (ع) از بخشها واورژانس ١٣٩٨/٧/٢٥ تتااللب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61656/تتااللب ١٣٩٨/٧/٩ تااللل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61655/تااللل ١٣٩٨/٧/٩ تتاللل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61654/تتاللل ١٣٩٨/٧/٩ نتاللب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61589/نتاللب ١٣٩٨/٧/٨ نتالب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61587/نتالب ١٣٩٨/٧/٨ تتاال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61586/تتاال ١٣٩٨/٧/٨ بازدید گروه صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه از بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61588/بازدید گروه صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه از بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٨/٧/٨ تتاللبنالببله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61552/تتاللبنالببله ١٣٩٨/٧/٧ تتاللبنالببله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61551/تتاللبنالببله ١٣٩٨/٧/٧ تتااللب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61550/تتااللب ١٣٩٨/٧/٧ بازنگری سیاستهای اصلی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد در نشست کمیته اجرایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61553/بازنگری سیاستهای اصلی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد در نشست کمیته اجرایی ١٣٩٨/٧/٧ پیام تبریک رئیس بیمارستان امام رضا (ع) به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61258/پیام تبریک رئیس بیمارستان امام رضا (ع) به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس ١٣٩٨/٦/٣١ راه اندازی بخش اعصاب و روان نوجوانان در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61173/راه اندازی بخش اعصاب و روان نوجوانان در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٨/٦/٢٨ ارزیابی میزان رضایتمندی بیماران در کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61028/ارزیابی میزان رضایتمندی بیماران در کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٨/٦/٢٤ تتالل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60943/تتالل ١٣٩٨/٦/٢١ تااللع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60942/تااللع ١٣٩٨/٦/٢١ تاللب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60941/تاللب ١٣٩٨/٦/٢١ تتالببی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60940/تتالببی ١٣٩٨/٦/٢١ نشست کمیته بهداشت محیط و حرفه ای بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60944/نشست کمیته بهداشت محیط و حرفه ای بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٨/٦/٢١ ککوالب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60933/ککوالب ١٣٩٨/٦/٢٠ االبززلا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60931/االبززلا ١٣٩٨/٦/٢٠ بازدید سرزده رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60934/بازدید سرزده رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دکتر سید احمد هاشمی سرپرست دانشگاه ظهر امروز به همراه دکتر امانی معاون فرهنگی و دانشجویی و دکتر فیضی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان امام رضا(ع) بازدید کرد. ١٣٩٨/٦/٢٠ نشست مشترک مسئولین بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد و معاونت درمان دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60932/نشست مشترک مسئولین بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد و معاونت درمان دانشگاه ١٣٩٨/٦/٢٠ تاادرر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60869/تاادرر ١٣٩٨/٦/١٦ تااللب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60868/تااللب ١٣٩٨/٦/١٦ نشست کمیته انتقال خون در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60870/نشست کمیته انتقال خون در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٨/٦/١٦ پیام تسلیت رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد به مناسبت فرارسیدن ماه محرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60622/پیام تسلیت رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد به مناسبت فرارسیدن ماه محرم ١٣٩٨/٦/١٠ دیدار مسئولین بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد با پزشکان به مناسبت روز پزشک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60286/دیدار مسئولین بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد با پزشکان به مناسبت روز پزشک ١٣٩٨/٦/٢ پیام تبریک رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد به مناسبت روز پزشک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60209/پیام تبریک رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد به مناسبت روز پزشک ١٣٩٨/٥/٣١ توللب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60157/توللب ١٣٩٨/٥/٢٨ پیام تبریک رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد به مناسبت عید سعید غدیر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60138/پیام تبریک رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد به مناسبت عید سعید غدیر ١٣٩٨/٥/٢٨ تالبی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60042/تالبی ١٣٩٨/٥/٢٤ تالبب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60041/تالبب ١٣٩٨/٥/٢٤ اللبببا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60040/اللبببا ١٣٩٨/٥/٢٤ نتاللب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60039/نتاللب ١٣٩٨/٥/٢٤ اهداف کلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60026/اهداف کلان ١٣٩٨/٥/٢٣ اللبی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59937/اللبی ١٣٩٨/٥/٢٠ نشست رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد با پرسنل بخشهای پاراکلینیک و مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59938/نشست رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد با پرسنل بخشهای پاراکلینیک و مدارک پزشکی ١٣٩٨/٥/٢٠ هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59908/هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار ١٣٩٨/٥/٢٠ پیام رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد به مناسبت فرارسیدن روز عرفه و عید سعید قربان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59901/پیام رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد به مناسبت فرارسیدن روز عرفه و عید سعید قربان ١٣٩٨/٥/٢٠ برگزاری کلاسهای آموزشی به مناسبت هفته شیر مادر در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59932/برگزاری کلاسهای آموزشی به مناسبت هفته شیر مادر در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٨/٥/٢٠ بازدید گروه مدیریت ایمنی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد از بخش اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59930/بازدید گروه مدیریت ایمنی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد از بخش اورژانس ١٣٩٨/٥/٢٠ مراسم تکریم مدیر داخلی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59743/مراسم تکریم مدیر داخلی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٨/٥/١٥ اختصاص بیشترین مراجعات نظام ارجاع توسط بیمارستان امام رضا (ع) در سطح استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59741/اختصاص بیشترین مراجعات نظام ارجاع توسط بیمارستان امام رضا (ع) در سطح استان ١٣٩٨/٥/١٥ کارگاه روشهای برقراری ارتباط موثر وارتباط با بیمار برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59706/کارگاه روشهای برقراری ارتباط موثر وارتباط با بیمار برگزار گردید ١٣٩٨/٥/١٣ گرامیداشت روز جهانی هپاتیت در بیمارستان امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59703/گرامیداشت روز جهانی هپاتیت در بیمارستان امام رضا (ع) ١٣٩٨/٥/١٣ تااللل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59374/تااللل ١٣٩٨/٥/٢ برگزاری نشست تیم اجرایی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59376/برگزاری نشست تیم اجرایی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٨/٥/٢ ارزیابی شاخصهای رعایت منشور حقوق بیماران در کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59375/ارزیابی شاخصهای رعایت منشور حقوق بیماران در کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٨/٥/٢ کتادد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59344/کتادد ١٣٩٨/٥/١ بازدید گروه مدیریت ایمنی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد از داروخانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59343/بازدید گروه مدیریت ایمنی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد از داروخانه ١٣٩٨/٥/١ تتالبتاا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59314/تتالبتاا ١٣٩٨/٤/٣١ نشست مسئولین در خصوص راه اندازی کلینیک ویژه بیماران مبتلا به دیابت و فشار خون بالا در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59313/نشست مسئولین در خصوص راه اندازی کلینیک ویژه بیماران مبتلا به دیابت و فشار خون بالا در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد مسئولین بیمارستان امام رضا (ع) و نمایندگان معاونت بهداشتی و معاونت درمان دانشگاه در خصوص راه اندازی کلینیک ویژه بیماریهای غیر واگیر به مذاکره نشستند. ١٣٩٨/٤/٣١ بازنگری چارت تیم فرماندهی حادثه و مدیریت بحران بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59312/بازنگری چارت تیم فرماندهی حادثه و مدیریت بحران بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٨/٤/٣١ برگزاری نشست کمیته کنترل عفونت در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59265/برگزاری نشست کمیته کنترل عفونت در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٨/٤/٣٠ حخهههع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59221/حخهههع ١٣٩٨/٤/٢٦ واللرب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59220/واللرب ١٣٩٨/٤/٢٦ بازدید گروه مدیریت ایمنی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد از آزمایشگاه و بخش مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59224/بازدید گروه مدیریت ایمنی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد از آزمایشگاه و بخش مدارک پزشکی ١٣٩٨/٤/٢٦ نشست کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشکی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59223/نشست کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشکی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٨/٤/٢٦ نشست رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد با پرسنل بخش اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59222/نشست رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد با پرسنل بخش اورژانس ١٣٩٨/٤/٢٦ سلام بر خورشید فروزان سرزمین پارس... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59077/سلام بر خورشید فروزان سرزمین پارس... ١٣٩٨/٤/٢٢ دیدار رئیس بیمارستان امام رضا (ع) با نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59071/دیدار رئیس بیمارستان امام رضا (ع) با نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی ١٣٩٨/٤/٢٢ نشست رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد با پرسنل بخش اعصاب و روان بانوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59046/نشست رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد با پرسنل بخش اعصاب و روان بانوان ١٣٩٨/٤/٢٢ تالبب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58917/تالبب ١٣٩٨/٤/١٧ نشست بررسی وضعیت نوبت دهی کلینیک ویژه تخصصی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58918/نشست بررسی وضعیت نوبت دهی کلینیک ویژه تخصصی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد ١٣٩٨/٤/١٧ نتالبب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58876/نتالبب ١٣٩٨/٤/١٦