News RSS Feed fa-IR ١٣٩٨/١١/٣ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به بیمارستان بنت الهدای بجنورد - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی برگزاری مانور تخلیه اضطراری در بیمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/64536/برگزاری مانور تخلیه اضطراری در بیمارستان بنت الهدی ١٣٩٨/١١/٢ پنجمین کنگره بین المللی تغذیه،رشد و تکامل در نوزادان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/64436/پنجمین کنگره بین المللی تغذیه،رشد و تکامل در نوزادان ١٣٩٨/١٠/٢٥ شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/64088/شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ١٣٩٨/١٠/١٤ پیام تبریک ریاست بیمارستان بنت الهدی به مناسبت روز پرستار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/64053/پیام تبریک ریاست بیمارستان بنت الهدی به مناسبت روز پرستار ١٣٩٨/١٠/١١ دیدار و اهدای شاخه گل توسط سرپرست دانشگاه به پرستاران بیمارستان بنت الهدی به مناسبت روز پرستار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/64038/دیدار و اهدای شاخه گل توسط سرپرست دانشگاه به پرستاران بیمارستان بنت الهدی به مناسبت روز پرستار ١٣٩٨/١٠/١١ برگزاری کلاس آموزش ایمنی بیمار و پایش پرسنل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/64037/برگزاری کلاس آموزش ایمنی بیمار و پایش پرسنل ١٣٩٨/١٠/١١ برگزاری جلسه دوم مدیریت سبز بیمارستان باهدف هم اندیشی و اجرای مصوبات مربوطه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/64036/برگزاری جلسه دوم مدیریت سبز بیمارستان باهدف هم اندیشی و اجرای مصوبات مربوطه ١٣٩٨/١٠/١١ سالروز حماسه 9 دی ، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت ، گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63978/سالروز حماسه 9 دی ، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت ، گرامی باد ١٣٩٨/١٠/٩ برگزاری کارگاه آموزشی" حمایت حیاتی پایه و پیشرفته بزرگسالان (CPR) " دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63963/برگزاری کارگاه آموزشی" حمایت حیاتی پایه و پیشرفته بزرگسالان (CPR) " ١٣٩٨/١٠/٨ برگزاری کنفرانس علمی با امتیاز آموزش مداوم با عنوان "نقش تصویربرداری در کیست تخمدان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63903/برگزاری کنفرانس علمی با امتیاز آموزش مداوم با عنوان "نقش تصویربرداری در کیست تخمدان ١٣٩٨/١٠/٤ برگزاری کلاس آموزشی تروما جهت پرسنل پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63902/برگزاری کلاس آموزشی تروما جهت پرسنل پرستاری مامایی ١٣٩٨/١٠/٤ گزارش تصویری از برگزاری جشن به مناسبت شب یلدا در بیمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63769/گزارش تصویری از برگزاری جشن به مناسبت شب یلدا در بیمارستان بنت الهدی ١٣٩٨/٩/٣٠ برگزاری کلاس ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63759/برگزاری کلاس ارتقاء سلامت ١٣٩٨/٩/٣٠ برگزاری کلاس ایمنی و بهداشت شغلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63758/برگزاری کلاس ایمنی و بهداشت شغلی ١٣٩٨/٩/٣٠ برگزاری آزمون آسکی جهت پرستاران بخش نوزادان و NICU دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63698/برگزاری آزمون آسکی جهت پرستاران بخش نوزادان و NICU ١٣٩٨/٩/٢٧ برگزاری کلاس آموزشی هموویژیلانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63697/برگزاری کلاس آموزشی هموویژیلانس ١٣٩٨/٩/٢٧ برگزاری کلاس آموزشی گام دوم انقلاب اسلامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63696/برگزاری کلاس آموزشی گام دوم انقلاب اسلامی ١٣٩٨/٩/٢٧ رشته های تحصیلی مورد تایید دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63634/رشته های تحصیلی مورد تایید دانشگاه ١٣٩٨/٩/٢٦ برگزاری جلسه خیرین سلامت در بیمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63502/برگزاری جلسه خیرین سلامت در بیمارستان بنت الهدی ١٣٩٨/٩/٢٠ تقویم زمانی برنامه های ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63503/تقویم زمانی برنامه های ارتقاء سلامت ١٣٩٨/٩/٢٠ راه اندازی واحد ناباروری در بیمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63452/راه اندازی واحد ناباروری در بیمارستان بنت الهدی ١٣٩٨/٩/١٩ نهمین کنگره تخصصی و سومین کنگره بین المللی کنترل عفونت و استریلیزسیون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63435/نهمین کنگره تخصصی و سومین کنگره بین المللی کنترل عفونت و استریلیزسیون ١٣٩٨/٩/١٨ راه اندازی واحد ناباروری در بیمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63308/راه اندازی واحد ناباروری در بیمارستان بنت الهدی ١٣٩٨/٩/١٣ برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –آذر ماه 1398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63137/برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –آذر ماه 1398 ١٣٩٨/٩/٧ برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال آذر ماه 1398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63136/برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال آذر ماه 1398 ١٣٩٨/٩/٧ برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –آبان ماه 1398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63135/برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –آبان ماه 1398 ١٣٩٨/٩/٧ برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان آبان ماه 1398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63134/برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان آبان ماه 1398 ١٣٩٨/٩/٧ برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال آبان ماه 1398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63133/برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال آبان ماه 1398 ١٣٩٨/٩/٧ برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –مهر ماه 1398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63132/برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –مهر ماه 1398 ١٣٩٨/٩/٧ برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان مهر ماه 1398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63131/برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان مهر ماه 1398 ١٣٩٨/٩/٧ برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال مهر ماه 1398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/63130/برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال مهر ماه 1398 ١٣٩٨/٩/٧ فرآیند اخذ موافقت تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/62883/فرآیند اخذ موافقت تحصیلی ١٣٩٨/٨/٢٦ بازدید مسئولین محترم بیمارستان از بخش ها و تبریک به مناسبت میلاد رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/62838/بازدید مسئولین محترم بیمارستان از بخش ها و تبریک به مناسبت میلاد رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) ١٣٩٨/٨/٢٥ میلاد نبی اکرم بهانه خلقت و قرآن ناطق و امام صادق«ع» بر شما تبریك وتهنیت باد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/62832/میلاد نبی اکرم بهانه خلقت و قرآن ناطق و امام صادق«ع» بر شما تبریك وتهنیت باد. ١٣٩٨/٨/٢٣ حضور پرشور مسئولین و پرسنل بیمارستان بنت الهدی در راهپیمایی 13 آبان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/62558/حضور پرشور مسئولین و پرسنل بیمارستان بنت الهدی در راهپیمایی 13 آبان ١٣٩٨/٨/١٣ 13 آبان ماه روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/62540/13 آبان ماه روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا گرامی باد ١٣٩٨/٨/١٣ فرارسیدن ایام سوگواری رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) تسلیت باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/62375/فرارسیدن ایام سوگواری رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) تسلیت باد ١٣٩٨/٨/٤ ثبت نام در سامانه نقل و انتقالات دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/62214/ثبت نام در سامانه نقل و انتقالات دانشگاه ١٣٩٨/٧/٢٨ اربعین حسینی تسلیت باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/62158/اربعین حسینی تسلیت باد ١٣٩٨/٧/٢٥ برگزاری کلاس اطفاء حریق در بیمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61888/برگزاری کلاس اطفاء حریق در بیمارستان بنت الهدی ١٣٩٨/٧/١٧ برگزاری مراسم معارفه ریاست بیمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61548/برگزاری مراسم معارفه ریاست بیمارستان بنت الهدی ١٣٩٨/٧/٧ برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –شهریور ماه 1398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61234/برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –شهریور ماه 1398 ١٣٩٨/٦/٣٠ برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان شهریور ماه 1398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61233/برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان شهریور ماه 1398 ١٣٩٨/٦/٣٠ به اطلاع همراهیان محترم می رساند این بیمارستان طرف قرارداد با بیمه های... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61183/به اطلاع همراهیان محترم می رساند این بیمارستان طرف قرارداد با بیمه های... ١٣٩٨/٦/٣٠ برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال شهریور ماه 1398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/61232/برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال شهریور ماه 1398 ١٣٩٨/٦/٣٠ فرارسیدن تاسوعا و عاشواری حسینی بر عموم شیعیان تسلیت باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60900/فرارسیدن تاسوعا و عاشواری حسینی بر عموم شیعیان تسلیت باد ١٣٩٨/٦/١٨ بازدید تیم واحد IPD وزارتخانه از بیمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60661/بازدید تیم واحد IPD وزارتخانه از بیمارستان بنت الهدی ١٣٩٨/٦/١٢ روز کارمند گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60312/روز کارمند گرامی باد ١٣٩٨/٦/٣ روز پزشک گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60206/روز پزشک گرامی باد ١٣٩٨/٥/٣١ عید غدیر خم مبارک باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60120/عید غدیر خم مبارک باد ١٣٩٨/٥/٢٨ بازدید اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60112/بازدید اعتبار بخشی موسسه ای ١٣٩٨/٥/٢٧ برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –مرداد ماه 1398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60037/برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –مرداد ماه 1398 ١٣٩٨/٥/٢٤ برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان مرداد ماه 1398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60036/برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان مرداد ماه 1398 ١٣٩٨/٥/٢٤ برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال مرداد ماه 1398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60035/برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال مرداد ماه 1398 ١٣٩٨/٥/٢٤ برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –خرداد ماه 1398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60034/برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي –خرداد ماه 1398 ١٣٩٨/٥/٢٤ برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان تیر ماه 1398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60033/برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان تیر ماه 1398 ١٣٩٨/٥/٢٤ برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال تیر ماه 1398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/60032/برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال تیر ماه 1398 ١٣٩٨/٥/٢٤ عید قربان عید عبادت و بندگی و عید اطاعت از قادر یکتا برشما تهنیت باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59929/عید قربان عید عبادت و بندگی و عید اطاعت از قادر یکتا برشما تهنیت باد ١٣٩٨/٥/٢٠ قابل توجه همکاران محترم بیمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59818/قابل توجه همکاران محترم بیمارستان بنت الهدی ١٣٩٨/٥/١٩ برگزاری کلاس ارگونومی جهت کلیه پرسنل بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59768/برگزاری کلاس ارگونومی جهت کلیه پرسنل بیمارستان ١٣٩٨/٥/١٦ برگزاری کلاس محاسبات دارویی جهت پرسنل پرستاری مامایی توسط کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59767/برگزاری کلاس محاسبات دارویی جهت پرسنل پرستاری مامایی توسط کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه ١٣٩٨/٥/١٦ پل ارتباطی با شورا امر به معروف و نهی از منکر بیمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59765/پل ارتباطی با شورا امر به معروف و نهی از منکر بیمارستان بنت الهدی ١٣٩٨/٥/١٦ بزرگداشت هفته جهانی شیر مادر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59726/بزرگداشت هفته جهانی شیر مادر ١٣٩٨/٥/١٤ امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59698/امر به معروف و نهی از منکر ١٣٩٨/٥/١٣ مقالاتی پیرامون امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59697/مقالاتی پیرامون امر به معروف و نهی از منکر ١٣٩٨/٥/١٣ جایگاه امربه معروف در قرآن و روایات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59696/جایگاه امربه معروف در قرآن و روایات ١٣٩٨/٥/١٣ امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59695/امر به معروف و نهی از منکر ١٣٩٨/٥/١٣ نشست صمیمانه ریاست بیمارستان بنت الهدی با پرسنل اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59682/نشست صمیمانه ریاست بیمارستان بنت الهدی با پرسنل اداری ١٣٩٨/٥/١٣ نشست صمیمانه ریاست بیمارستان بنت الهدی با پرسنل زیر مجموعه امور عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59506/نشست صمیمانه ریاست بیمارستان بنت الهدی با پرسنل زیر مجموعه امور عمومی ١٣٩٨/٥/٧ نشست صمیمانه ریاست بیمارستان بنت الهدی با پرسنل زحمتکش خدماتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59448/نشست صمیمانه ریاست بیمارستان بنت الهدی با پرسنل زحمتکش خدماتی ١٣٩٨/٥/٦ برگزاری مراسم تودیع و معارفه ریاست بیمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59377/برگزاری مراسم تودیع و معارفه ریاست بیمارستان بنت الهدی ١٣٩٨/٥/٣ ثبت نام در سامانه نقل و انتقالات دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59351/ثبت نام در سامانه نقل و انتقالات دانشگاه ١٣٩٨/٥/٢ تبریک بمناسبت فرارسیدن میلاد باسعادت امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59082/تبریک بمناسبت فرارسیدن میلاد باسعادت امام رضا (ع) ١٣٩٨/٤/٢٣ تبریک به مناسبت فرارسیدن روز ولادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه(س) و روز دختر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58790/تبریک به مناسبت فرارسیدن روز ولادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه(س) و روز دختر ١٣٩٨/٤/١٣ شهادت جانسوز رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58650/شهادت جانسوز رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد ١٣٩٨/٤/٩ حضور دانشجویان بین الملل در بیمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58645/حضور دانشجویان بین الملل در بیمارستان بنت الهدی ١٣٩٨/٤/٦ بازدید هیات برد اطفال جهت تایید شروع پذیرش دستیاری کودکان(بیمارستان بنت الهدی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58593/بازدید هیات برد اطفال جهت تایید شروع پذیرش دستیاری کودکان(بیمارستان بنت الهدی) ١٣٩٨/٤/٤ بازدید هیات برد اطفال جهت تایید شروع پذیرش دستیاری کودکان(بیمارستان بنت الهدی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58592/بازدید هیات برد اطفال جهت تایید شروع پذیرش دستیاری کودکان(بیمارستان بنت الهدی) ١٣٩٨/٤/٤ ممنوعیت حضور کادر درمان در ساعات موظف در بخش خصوصی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58587/ممنوعیت حضور کادر درمان در ساعات موظف در بخش خصوصی ١٣٩٨/٤/٤ برگزاری کلاس آموزشی " مراقبت در H1N1 و نحوه نمونه گیری در بیمار مبتلا" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58497/برگزاری کلاس آموزشی " مراقبت در H1N1 و نحوه نمونه گیری در بیمار مبتلا" ١٣٩٨/٤/١