News RSS Feed fa-IR ١٣٩٦/١/٤ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به بیمارستان بنت الهدای بجنورد - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی برنامه روزانه کارورزان و کارآموزان بخش زنان -اسفند ماه 1395 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33912/برنامه روزانه کارورزان و کارآموزان بخش زنان -اسفند ماه 1395 ١٣٩٥/١٢/٢٣ برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی ورودی 89 - اسفند ماه 1395 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33911/برنامه کشیک اینترن های بخش نوزادان بیمارستان بنت الهدی ورودی 89 - اسفند ماه 1395 ١٣٩٥/١٢/٢٣ برنامه مقیم پزشکان متخصص بیهوشی بیمارستان بنت الهدی فروردین ماه 1396 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33910/برنامه مقیم پزشکان متخصص بیهوشی بیمارستان بنت الهدی فروردین ماه 1396 ١٣٩٥/١٢/٢٣ برنامه مقیمی متخصصين اطفال بخش NICU بيمارستان بنت الهدي فروردین ماه 1396 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33909/برنامه مقیمی متخصصين اطفال بخش NICU بيمارستان بنت الهدي فروردین ماه 1396 ١٣٩٥/١٢/٢٣ برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي فروردین ماه 1396 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33908/برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي فروردین ماه 1396 ١٣٩٥/١٢/٢٣ برنامه مقیم پزشکان متخصص بیهوشی بیمارستان بنت الهدی اسفند ماه 1395 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33875/برنامه مقیم پزشکان متخصص بیهوشی بیمارستان بنت الهدی اسفند ماه 1395 ١٣٩٥/١٢/٢١ 22 اسفند روز بزرگداشت شهدا گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33869/22 اسفند روز بزرگداشت شهدا گرامی باد ١٣٩٥/١٢/٢١ 20 اسفند روز ملی راهیان نور گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33867/20 اسفند روز ملی راهیان نور گرامی باد ١٣٩٥/١٢/٢١ برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي اسفند ماه1395 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33780/برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي اسفند ماه1395 ١٣٩٥/١٢/١٨ برنامه مقیمی متخصصين اطفال بخش NICU بيمارستان بنت الهدي اسفند ماه 1395 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33779/برنامه مقیمی متخصصين اطفال بخش NICU بيمارستان بنت الهدي اسفند ماه 1395 ١٣٩٥/١٢/١٨ برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان بیمارستان بنت الهدی اسفند ماه سال 1395 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33777/برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص زنان بیمارستان بنت الهدی اسفند ماه سال 1395 ١٣٩٥/١٢/١٨ 15 اسفند روز درختکاری گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33760/15 اسفند روز درختکاری گرامی باد ١٣٩٥/١٢/١٧ 14 اسفند روز احسان و نیکوکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33759/14 اسفند روز احسان و نیکوکاری ١٣٩٥/١٢/١٧ شهادت حضرت زهرا (س) تسلیت باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33758/شهادت حضرت زهرا (س) تسلیت باد ١٣٩٥/١٢/١٧ برگزاری همایش پیاده روی و طبیعت گردی (نشاط و سلامت)20 اسفند 1395 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33757/برگزاری همایش پیاده روی و طبیعت گردی (نشاط و سلامت)20 اسفند 1395 ١٣٩٥/١٢/١٧ پنجم اسفند سالروز گرامیداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس فرخنده باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33486/پنجم اسفند سالروز گرامیداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس فرخنده باد ١٣٩٥/١٢/٥ پنجم اسفند سالروز گرامیداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس فرخنده باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33485/پنجم اسفند سالروز گرامیداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس فرخنده باد ١٣٩٥/١٢/٥ کسب مقام سوم دارت - بیمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33212/کسب مقام سوم دارت - بیمارستان بنت الهدی ١٣٩٥/١١/٢٤ کسب مقام دوم استانی تیم داژبال بیمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33211/کسب مقام دوم استانی تیم داژبال بیمارستان بنت الهدی ١٣٩٥/١١/٢٤ بررسی سطح هوشیاری در مواقع اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33209/بررسی سطح هوشیاری در مواقع اورژانس ١٣٩٥/١١/٢٤ تامین سلامت چشم حین کار کردن با کامپیوتر ، تبلت و موبایل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33208/تامین سلامت چشم حین کار کردن با کامپیوتر ، تبلت و موبایل ١٣٩٥/١١/٢٤ روز پرستار سال 95 مبارک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33213/روز پرستار سال 95 مبارک ١٣٩٥/١١/٢٤ قهرمانی تیم والیبال دو نفره بیمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33210/قهرمانی تیم والیبال دو نفره بیمارستان بنت الهدی ١٣٩٥/١١/٢٤ تقویم زمانی گروه پرستاری و مامایی 96 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33179/تقویم زمانی گروه پرستاری و مامایی 96 ١٣٩٥/١١/٢٣ تقویم زمانی اتاق عمل و گروه بیهوشی96 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33178/تقویم زمانی اتاق عمل و گروه بیهوشی96 ١٣٩٥/١١/٢٣ تقویم زمانی پرسنل قراردادی تبصره 3 و 4 دیپلم و بالاتر96 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33177/تقویم زمانی پرسنل قراردادی تبصره 3 و 4 دیپلم و بالاتر96 ١٣٩٥/١١/٢٣ تقویم زمانی گروه پرستاری و مامایی 95 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33176/تقویم زمانی گروه پرستاری و مامایی 95 ١٣٩٥/١١/٢٣ تقویم زمانی پرسنل قراردادی تبصره 3 و 4 دیپلم و بالاتر95 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33175/تقویم زمانی پرسنل قراردادی تبصره 3 و 4 دیپلم و بالاتر95 ١٣٩٥/١١/٢٣ تقویم زمانی اتاق عمل تقویم و گروه بیهوشی سال 95 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33174/تقویم زمانی اتاق عمل تقویم و گروه بیهوشی سال 95 ١٣٩٥/١١/٢٣ تقویم زمانی پرسنل قراردادی تبصره 3 سال 94 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33173/تقویم زمانی پرسنل قراردادی تبصره 3 سال 94 ١٣٩٥/١١/٢٣ تقویم زمانی گروه پرستاری و مامایی سال 94 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33172/تقویم زمانی گروه پرستاری و مامایی سال 94 ١٣٩٥/١١/٢٣ تقویم زمانی گروه بیهوشی و اتاق عمل سال 94 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33171/تقویم زمانی گروه بیهوشی و اتاق عمل سال 94 ١٣٩٥/١١/٢٣ تقویم زمانی دوره های آموزشی شغلی کوتاه مدت سال 94 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33170/تقویم زمانی دوره های آموزشی شغلی کوتاه مدت سال 94 ١٣٩٥/١١/٢٣ تراکت مربوط به آنفلوانزا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33169/تراکت مربوط به آنفلوانزا ١٣٩٥/١١/٢٣ نگهداری داروها قبل و بعد از باز شدن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33168/نگهداری داروها قبل و بعد از باز شدن ١٣٩٥/١١/٢٣ انیمیشن انتوباسیون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33166/انیمیشن انتوباسیون ١٣٩٥/١١/٢٣ ویدئو باز کردن راههای تنفسی بیمار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33165/ویدئو باز کردن راههای تنفسی بیمار ١٣٩٥/١١/٢٣ فیلم آموزشی CPR دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33164/فیلم آموزشی CPR ١٣٩٥/١١/٢٣ نگهداری ازنوزادی که در رفتگی لگن دارد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33163/نگهداری ازنوزادی که در رفتگی لگن دارد ١٣٩٥/١١/٢٣ ویدئو لارنگوسکوپ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33162/ویدئو لارنگوسکوپ ١٣٩٥/١١/٢٣ فیلم چگونه توسط عطسه ویروس آنفلوانزا در هوا پخش میشود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33161/فیلم چگونه توسط عطسه ویروس آنفلوانزا در هوا پخش میشود ١٣٩٥/١١/٢٣ فیلم زندگی با دیابت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33160/فیلم زندگی با دیابت ١٣٩٥/١١/٢٣ فیلم آموزشی نحوه صحیح استریلیزاسیون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33159/فیلم آموزشی نحوه صحیح استریلیزاسیون ١٣٩٥/١١/٢٣ شاخص و فرآیندهای کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33157/شاخص و فرآیندهای کنترل عفونت ١٣٩٥/١١/٢٣ رعایت اصولی که از ابتلا به عفونت ادراری جلوگیری می کند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33156/رعایت اصولی که از ابتلا به عفونت ادراری جلوگیری می کند ١٣٩٥/١١/٢٣ دستورالعمل استفاده از تلفن همراه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33155/دستورالعمل استفاده از تلفن همراه ١٣٩٥/١١/٢٣ چک لیست واحد کنترل عفونت برای کنترل امکانات و تجهیزات انجام فرآیند های بالینی و غیر بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33154/چک لیست واحد کنترل عفونت برای کنترل امکانات و تجهیزات انجام فرآیند های بالینی و غیر بالینی ١٣٩٥/١١/٢٣ چک لیست کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33153/چک لیست کنترل عفونت ١٣٩٥/١١/٢٣ موارد استفاده از دستکش استریل و یکبار مصرف دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33152/موارد استفاده از دستکش استریل و یکبار مصرف ١٣٩٥/١١/٢٣ موارد استفاده از دستکش استریل و غیر استریل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33151/موارد استفاده از دستکش استریل و غیر استریل ١٣٩٥/١١/٢٣ نحوه بستری بیماران مبتلا به آنفلوانزا در اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33150/نحوه بستری بیماران مبتلا به آنفلوانزا در اورژانس ١٣٩٥/١١/٢٣ خطرات و مضرات استفاده از تلفن همراه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33149/خطرات و مضرات استفاده از تلفن همراه ١٣٩٥/١١/٢٣ آمار نیدل استیک های بیمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33148/آمار نیدل استیک های بیمارستان بنت الهدی ١٣٩٥/١١/٢٣ آمار فلبیت ماهانه بیمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33147/آمار فلبیت ماهانه بیمارستان بنت الهدی ١٣٩٥/١١/٢٣ جدول داشتن HAND WASH & HAND RUB دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33146/جدول داشتن HAND WASH & HAND RUB ١٣٩٥/١١/٢٣ فیلم آموزشی شستن دستها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33145/فیلم آموزشی شستن دستها ١٣٩٥/١١/٢٣ مدت زمان برای شستن دستها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33144/مدت زمان برای شستن دستها ١٣٩٥/١١/٢٣ دستورالعمل فاصله زمانی تعویض پاره ای از ابزار و اتصالات بیماران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33143/دستورالعمل فاصله زمانی تعویض پاره ای از ابزار و اتصالات بیماران ١٣٩٥/١١/٢٣ مواردی که باید در مقاومت آنتی بیوتیک بدانیم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33142/مواردی که باید در مقاومت آنتی بیوتیک بدانیم ١٣٩٥/١١/٢٣ موارد استفاده از ماسک N95 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33141/موارد استفاده از ماسک N95 ١٣٩٥/١١/٢٣ روش صحیح شستشوی دست ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33140/روش صحیح شستشوی دست ها ١٣٩٥/١١/٢٣ روش استاندارد پوشیدن و درآوردن وسایل حفاظت فردی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33138/روش استاندارد پوشیدن و درآوردن وسایل حفاظت فردی ١٣٩٥/١١/٢٣ چک لیست کنترلی اتاق ایزوله تنفسی با فشار منفی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33137/چک لیست کنترلی اتاق ایزوله تنفسی با فشار منفی ١٣٩٥/١١/٢٣ تزریقات ایمن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33136/تزریقات ایمن ١٣٩٥/١١/٢٣ پنج موقعیت برای شستن دست ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33135/پنج موقعیت برای شستن دست ها ١٣٩٥/١١/٢٣ زمانهای شستشوی دست پرسنل دست اندر کار مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33133/زمانهای شستشوی دست پرسنل دست اندر کار مواد غذایی ١٣٩٥/١١/٢٣ احتیاطات هوایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33131/احتیاطات هوایی ١٣٩٥/١١/٢٣ احتیاطات تماسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33124/احتیاطات تماسی ١٣٩٥/١١/٢٣ احتیاطات قطرات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33119/احتیاطات قطرات ١٣٩٥/١١/٢٣ موازین کنترل عفونت حین انتقال بیماران مشکوک به آنفلوآنزا در آمبولانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33115/موازین کنترل عفونت حین انتقال بیماران مشکوک به آنفلوآنزا در آمبولانس ١٣٩٥/١١/٢٣ جمع اوری و انتقال نمونه های آزمایشگاهی بیماران مشکوک به انفلوآنزا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33113/جمع اوری و انتقال نمونه های آزمایشگاهی بیماران مشکوک به انفلوآنزا ١٣٩٥/١١/٢٣ تمیزی و ضدعفونی محیط و تجهیزات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33112/تمیزی و ضدعفونی محیط و تجهیزات ١٣٩٥/١١/٢٣ اصول کنترل عفونت پذیرش وبستری بیماران مبتلا به آنفوآنزا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33111/اصول کنترل عفونت پذیرش وبستری بیماران مبتلا به آنفوآنزا ١٣٩٥/١١/٢٣ کتابچه کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33158/کتابچه کنترل عفونت ١٣٩٥/١١/٢٣ احتیاطات مربوط به استاندارد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33130/احتیاطات مربوط به استاندارد ١٣٩٥/١١/٢٣ احتیاطات مربوط به قطرات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33128/احتیاطات مربوط به قطرات ١٣٩٥/١١/٢٣ هرم راهنمای تغذیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33076/هرم راهنمای تغذیه ١٣٩٥/١١/٢١ سرطان و راههای یشگیری از آن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33075/سرطان و راههای یشگیری از آن ١٣٩٥/١١/٢١ اعتیاد و راههای پیشگیری از آن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33074/اعتیاد و راههای پیشگیری از آن ١٣٩٥/١١/٢١ راهنمای تحرک و فعالیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33073/راهنمای تحرک و فعالیت بدنی ١٣٩٥/١١/٢١