News RSS Feed fa-IR ١٣٩٧/٧/٢٧ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به دانشکده پرستاری شهرستان اسفراین - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی لاگ بوک دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/16978/لاگ بوک دانشجویان پرستاری ١٣٩٤/١١/١٣ آدرس سایت جدید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/16924/آدرس سایت جدید ١٣٩٤/١١/١٢ راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان رشته فوریت پزشکی مقطع کاردانی سال 1394 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/16899/راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان رشته فوریت پزشکی مقطع کاردانی سال 1394 ١٣٩٤/١١/١٠ برنامه کارآموزی های نیمسال دوم 95-1394 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/16819/برنامه کارآموزی های نیمسال دوم 95-1394 ١٣٩٤/١١/٥ اطلاعیه شماره 2:راهنمای ثبت نام معرفی شدگان رشته کاردانی بهداشت عمومی سال 1394 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/16020/اطلاعیه شماره 2:راهنمای ثبت نام معرفی شدگان رشته کاردانی بهداشت عمومی سال 1394 ١٣٩٤/٩/٢٤ اطلاعیه شماره 2:راهنمای ثبت نام معرفی شدگان رشته تکنسین سلامت دهان سال 1394 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/16018/اطلاعیه شماره 2:راهنمای ثبت نام معرفی شدگان رشته تکنسین سلامت دهان سال 1394 ١٣٩٤/٩/٢٤ تبریک روز پژوهش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/16014/تبریک روز پژوهش ١٣٩٤/٩/٢٤ برگزاری جلسه اعضای شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/15955/برگزاری جلسه اعضای شورای صنفی ١٣٩٤/٩/٢٢ اطلاعیه برگزاری همایش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/15954/اطلاعیه برگزاری همایش ١٣٩٤/٩/٢٢ برنامه آموزشی کمپ زمستانی سلامت عمومی ایران ویژه دانشجویان حوزه‌های علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/15931/برنامه آموزشی کمپ زمستانی سلامت عمومی ایران ویژه دانشجویان حوزه‌های علوم پزشکی ١٣٩٤/٩/١٨ جلسه بررسی مسائل و مشکلات مربوط به دانشجویان با نماینده کلاسها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/15903/جلسه بررسی مسائل و مشکلات مربوط به دانشجویان با نماینده کلاسها ١٣٩٤/٩/١٨ راهنمای پذیرفته شدگان رشته های نیمه متمرکز دانشکده علوم پزشکی اسفراین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/15897/راهنمای پذیرفته شدگان رشته های نیمه متمرکز دانشکده علوم پزشکی اسفراین ١٣٩٤/٩/١٨ بر پایی نمایشگاه عکس اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/15829/بر پایی نمایشگاه عکس اعتیاد ١٣٩٤/٩/١٦ فرا رسیدن شانزدهم آذر، روز دانشجو را به شما که امروز آینده ساز و فردا چهره پرداز ایران اسلامی هستید تبریک می گوییم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/15828/فرا رسیدن شانزدهم آذر، روز دانشجو را به شما که امروز آینده ساز و فردا چهره پرداز ایران اسلامی هستید تبریک می گوییم ١٣٩٤/٩/١٦ انتخاب پژوهشگر برتر در رده کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/15552/انتخاب پژوهشگر برتر در رده کارکنان ١٣٩٤/٩/١٠ فرم انتخاب پژوهشگر برتر (ویژه دانشجویان) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/15442/فرم انتخاب پژوهشگر برتر (ویژه دانشجویان) ١٣٩٤/٩/٩ برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه دانشجویان به مناسبت همایش ایده تا طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/15094/برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه دانشجویان به مناسبت همایش ایده تا طرح تحقیقاتی ١٣٩٤/٩/٧ هفته بسیج گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/14911/هفته بسیج گرامی باد ١٣٩٤/٩/٣ جلسه تحول نظام سلامت قطب 9 کشوری در حوزه آموزش برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/14862/جلسه تحول نظام سلامت قطب 9 کشوری در حوزه آموزش برگزار شد ١٣٩٤/٩/٣ اطلاعیه شرکت در همایش ویژه دانشجویان و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/14659/اطلاعیه شرکت در همایش ویژه دانشجویان و کارمندان ١٣٩٤/٨/٣٠ عرض تبریک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/14579/عرض تبریک ١٣٩٤/٨/٢٧ گزینش دانشجویان جدید الورود رشته فوریت های پزشکی 94 آغاز شد . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/14476/گزینش دانشجویان جدید الورود رشته فوریت های پزشکی 94 آغاز شد . ١٣٩٤/٨/٢٦ تجهیز خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/14471/تجهیز خوابگاه های دانشجویی ١٣٩٤/٨/٢٦ راه اندازی سامانه اتوماسیون تغذیه در دانشکده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/14465/راه اندازی سامانه اتوماسیون تغذیه در دانشکده ١٣٩٤/٨/٢٦ کارگاه آموزشی با موضوع دیابت (4 امتیاز آموزش مداوم) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/14281/کارگاه آموزشی با موضوع دیابت (4 امتیاز آموزش مداوم) ١٣٩٤/٨/٢٤ قابل توجه مشمولین آموزش مداوم که تاکنون هزینه کارگاه های آموزشی را پرداخت نکرده اند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/14280/قابل توجه مشمولین آموزش مداوم که تاکنون هزینه کارگاه های آموزشی را پرداخت نکرده اند ١٣٩٤/٨/٢٤ بازدید مسئولین از خوابگاه برادران امام (ع) دانشکده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/14113/بازدید مسئولین از خوابگاه برادران امام (ع) دانشکده ١٣٩٤/٨/١٩ اطلاعیه شماره 4 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/14083/اطلاعیه شماره 4 ١٣٩٤/٨/١٩ حضور پر شور کارکنان و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی اسفراین در راهپیمایی 13آبان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/13910/حضور پر شور کارکنان و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی اسفراین در راهپیمایی 13آبان ١٣٩٤/٨/١٦ برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع فوریت های مامایی (با 6 امتیاز آموزش مداوم) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/13916/برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع فوریت های مامایی (با 6 امتیاز آموزش مداوم) ١٣٩٤/٨/١٦ اطلاعیه شماره ی (( 3 )) : راهنمای ثبت نام معرفی شدگان رشته کاردانی فوریت پزشکی سال 94 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/13778/اطلاعیه شماره ی (( 3 )) : راهنمای ثبت نام معرفی شدگان رشته کاردانی فوریت پزشکی سال 94 ١٣٩٤/٨/١٣ اطلاعیه کارگاه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/13738/اطلاعیه کارگاه آموزشی ١٣٩٤/٨/١١ راهنمای ثبت نام معرفی شدگان رشته کاردانی فوریت پزشکی سال 1394 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/13693/راهنمای ثبت نام معرفی شدگان رشته کاردانی فوریت پزشکی سال 1394 ١٣٩٤/٨/١٠ اطلاعیه ثبت نام دانشجو در رشته های جدید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/13677/اطلاعیه ثبت نام دانشجو در رشته های جدید ١٣٩٤/٨/٩ عرض تسلیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/13586/عرض تسلیت ١٣٩٤/٨/٤ شروع مراسم ماه محرم الحرام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/13368/شروع مراسم ماه محرم الحرام ١٣٩٤/٧/٢١ همکاری و مشارکت در برگزاری همایش بین المللی طب مکمل و جایگزین مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/13348/همکاری و مشارکت در برگزاری همایش بین المللی طب مکمل و جایگزین مشهد ١٣٩٤/٧/٢٠ برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود در دانشکده علوم پزشکی اسفراین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/13341/برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود در دانشکده علوم پزشکی اسفراین ١٣٩٤/٧/٢٠ پیام تسلیت در پی ضایعه شهادت سردار رشید اسلام حاج حسین همدانی در راه دفاع از حریم اهل بیت (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/13321/پیام تسلیت در پی ضایعه شهادت سردار رشید اسلام حاج حسین همدانی در راه دفاع از حریم اهل بیت (ع) ١٣٩٤/٧/١٨ برگزاری جلسه شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/13283/برگزاری جلسه شورای صنفی ١٣٩٤/٧/١٥ برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشکده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/13285/برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشکده ١٣٩٤/٧/١٥ انعقاد تفاهم نامه بین دانشکده علوم پزشکی اسفراین، دانشکده پزشکی مشهد (گروه طب کار) و مجتمع صنعتی اسفراین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/13286/انعقاد تفاهم نامه بین دانشکده علوم پزشکی اسفراین، دانشکده پزشکی مشهد (گروه طب کار) و مجتمع صنعتی اسفراین ١٣٩٤/٧/١٥ بازدید از خوابگاه خواهران الزهرا (س) دانشکده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/13224/بازدید از خوابگاه خواهران الزهرا (س) دانشکده ١٣٩٤/٧/١٣ قابل توجه کلیه اساتید محترم جهت ارسال طرح دوره واحدهای ارائه شده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/13220/قابل توجه کلیه اساتید محترم جهت ارسال طرح دوره واحدهای ارائه شده ١٣٩٤/٧/١٣ برگزاری جلسه بین اساتید محترم و اداره آموزش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/13196/برگزاری جلسه بین اساتید محترم و اداره آموزش ١٣٩٤/٧/١٢ کتابخانه معاونت آموزشی دانشکده به نرم افزار نوسا (سیمرغ) مجهز گردید . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/13167/کتابخانه معاونت آموزشی دانشکده به نرم افزار نوسا (سیمرغ) مجهز گردید . ١٣٩٤/٧/١١ برگزاری جلسه درمورد اجرایی نمودن بسته تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/13137/برگزاری جلسه درمورد اجرایی نمودن بسته تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی ١٣٩٤/٧/٨ سالمندی، هدیه ای گران بها از سوی خداست. روز سالمند بر تمام پدربزرگ ها و مادربزرگ ها مبارک باد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/13126/سالمندی، هدیه ای گران بها از سوی خداست. روز سالمند بر تمام پدربزرگ ها و مادربزرگ ها مبارک باد. ١٣٩٤/٧/٨ 15 ذی الحجه، سال روز ولادت اسوه طهارت و پیشوای هدایت، حضرت علی بن محمد الهادی علیه السلام مبارک باد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/13060/15 ذی الحجه، سال روز ولادت اسوه طهارت و پیشوای هدایت، حضرت علی بن محمد الهادی علیه السلام مبارک باد. ١٣٩٤/٧/٦ تعداد دانشجویان ثبت نام شده دانشکده علوم پزشکی اسفراین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/12988/تعداد دانشجویان ثبت نام شده دانشکده علوم پزشکی اسفراین ١٣٩٤/٧/٤ منا شاهد فاجعه ای بود که فرزندان محمد ، اسماعیل وار قربانی شدند. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/13001/منا شاهد فاجعه ای بود که فرزندان محمد ، اسماعیل وار قربانی شدند. ١٣٩٤/٧/٤ برنامه های پیش روی دانشکده در هفته دفاع مقدس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/12989/برنامه های پیش روی دانشکده در هفته دفاع مقدس ١٣٩٤/٧/٤ بر پیکر عالم وجود جان آمد صد شکر که امتحان به پایان آمد از لطف خداوند خلیل الرحمن یک عید بزرگ به نام قربان آمد . . . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/12978/بر پیکر عالم وجود جان آمد صد شکر که امتحان به پایان آمد از لطف خداوند خلیل الرحمن یک عید بزرگ به نام قربان آمد . . . ١٣٩٤/٧/١ بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/12964/بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی ١٣٩٤/٧/١ تبریک سال تحصیلی جدید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/12942/تبریک سال تحصیلی جدید ١٣٩٤/٧/١ گرامی داشت هفته دفاع مقدس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/12919/گرامی داشت هفته دفاع مقدس ١٣٩٤/٦/٣١ خوشا آنان که با عزت ز گیتی / بساط خویش برچیدند و رفتند ز کالاهای این آشفته بازار / شهادت را پسندیدند و رفتند . . . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/12921/خوشا آنان که با عزت ز گیتی / بساط خویش برچیدند و رفتند ز کالاهای این آشفته بازار / شهادت را پسندیدند و رفتند . . . ١٣٩٤/٦/٣١ عرض تسلیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/12874/عرض تسلیت ١٣٩٤/٦/٣٠ کسب مقام دوم تنیس روی میز انفرادی جناب آقای هادی سودمند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/12853/کسب مقام دوم تنیس روی میز انفرادی جناب آقای هادی سودمند ١٣٩٤/٦/٢٨ راهنمای تلفن و آدرس دانشکده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/12686/راهنمای تلفن و آدرس دانشکده ١٣٩٤/٦/٢١ فراخوان جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/12683/فراخوان جذب اعضای هیأت علمی آگهي دوازدهمين دوره فراخوان جذب اعضاي هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي ١٣٩٤/٦/٢١ اعزام تیم دانشجویان دانشکده علوم پزشکی اسفراین جهت شرکت در هفتمین المپیاد علمی کشوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/12680/اعزام تیم دانشجویان دانشکده علوم پزشکی اسفراین جهت شرکت در هفتمین المپیاد علمی کشوری ١٣٩٤/٦/٢١ قابل توجه کلیه اساتید محترم جهت ارسال طرح دوره واحد های ارائه شده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/12681/قابل توجه کلیه اساتید محترم جهت ارسال طرح دوره واحد های ارائه شده ١٣٩٤/٦/٢١ اطلاعیه شماره 3 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/12671/اطلاعیه شماره 3 قابل توجه دانشجویان جدید الورود ١٣٩٤/٦/١٨ اطلاعیه شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/12663/اطلاعیه شماره 2 راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1394 ١٣٩٤/٦/١٨ پیام تبریک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/12649/پیام تبریک ١٣٩٤/٦/١٨ جلسه هماهنگی ثبت نام دانشجویان جدید الورود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/12648/جلسه هماهنگی ثبت نام دانشجویان جدید الورود ١٣٩٤/٦/١٨ برنامه هفتگی کلاس ها در سال تحصیلی 95-94 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/12631/برنامه هفتگی کلاس ها در سال تحصیلی 95-94 ١٣٩٤/٦/١٦ برنامه کار آموزی دانشجویان پرستاری در سال تحصیلی 95-94 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/12630/برنامه کار آموزی دانشجویان پرستاری در سال تحصیلی 95-94 ١٣٩٤/٦/١٦ برنامه کار آموزی دانشجویان فوریت پزشکی ورودی 93-92 در سال تحصیلی 95-94 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/12561/برنامه کار آموزی دانشجویان فوریت پزشکی ورودی 93-92 در سال تحصیلی 95-94 ١٣٩٤/٦/١٠ آغاز طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/12452/آغاز طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی ١٣٩٤/٦/٤ اطلاعیه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول 95-94 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/12390/اطلاعیه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول 95-94 ١٣٩٤/٦/٣ برنامه هفتمين المپياد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور شهریورماه 1394 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/12388/برنامه هفتمين المپياد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور شهریورماه 1394 ١٣٩٤/٦/٣ برگزاری اولین دوره مسابقات ترتیل و حفظ قرآن کریم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/11969/برگزاری اولین دوره مسابقات ترتیل و حفظ قرآن کریم ١٣٩٤/٤/٣١ جلسه هم اندیشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و دانشکده علوم پزشکی اسفراین در راستای اجرایی نمودن سند آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/11952/جلسه هم اندیشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و دانشکده علوم پزشکی اسفراین در راستای اجرایی نمودن سند آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت ١٣٩٤/٤/٣٠ عرض تبریک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/11918/عرض تبریک ١٣٩٤/٤/٢٤ برنامه کارآموزی تابستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/11919/برنامه کارآموزی تابستان ١٣٩٤/٤/٢٤ قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/11813/قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان ١٣٩٤/٤/٢١ صدور مجوز فعالیت کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در دانشکده علوم پزشکی اسفراین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/11799/صدور مجوز فعالیت کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در دانشکده علوم پزشکی اسفراین ١٣٩٤/٤/٢٠ اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/11753/اطلاعیه ١٣٩٤/٤/١٦