News RSS Feed fa-IR ١٣٩٩/١٠/٣٠ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی آخرين اصلاحيه تقويم دانشگاهي نيمسال دوم دانشجويان قديم و جديدالورود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/72221/آخرين اصلاحيه تقويم دانشگاهي نيمسال دوم دانشجويان قديم و جديدالورود ١٣٩٩/١٠/٢٩ برگزاری جلسه داخلی کارگروه شفاف سازی فرایندهای ادارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/72118/برگزاری جلسه داخلی کارگروه شفاف سازی فرایندهای ادارات ١٣٩٩/١٠/٢٣ شصت و هشتمین جلسه کمیته منتخب شورای تخصصی آموزشی دانشگاه برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/71799/شصت و هشتمین جلسه کمیته منتخب شورای تخصصی آموزشی دانشگاه برگزار شد. ١٣٩٩/١٠/٨ ثبت نام از داوطلبان آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/71773/ثبت نام از داوطلبان آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی ١٣٩٩/١٠/٧ جلسه شورای آموزشی شماره 446 با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/71691/جلسه شورای آموزشی شماره 446 با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه برگزار شد. ١٣٩٩/١٠/١ تبریک روز پرستار و ولادت حضرت زینب (س) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/71577/تبریک روز پرستار و ولادت حضرت زینب (س) ١٣٩٩/٩/٢٩ برگزاری آزمون های میان دوره ی پیش کارورزی، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/71493/برگزاری آزمون های میان دوره ی پیش کارورزی، علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی ١٣٩٩/٩/٢٣ مقررات سایر دانشگاه ها : دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/71479/مقررات سایر دانشگاه ها : دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی ١٣٩٩/٩/٢٣ تمدید مهلت ثبت نام در سامانه انتقال و میهمانی تا پایان آذرماه 99 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/71478/تمدید مهلت ثبت نام در سامانه انتقال و میهمانی تا پایان آذرماه 99 ١٣٩٩/٩/٢٣ عرض تبریک به دانش آموختگان پذیرفته شده در آزمون دستیاری پزشکی سال 1399 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/71476/عرض تبریک به دانش آموختگان پذیرفته شده در آزمون دستیاری پزشکی سال 1399 ١٣٩٩/٩/٢٣ عرض تبریک به دانش آموختگان پذیرفته شده در آزمون دستیاری پزشکی سال 1399 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/71475/عرض تبریک به دانش آموختگان پذیرفته شده در آزمون دستیاری پزشکی سال 1399 ١٣٩٩/٩/٢٣ مقررات سایر دانشگاه ها : دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/71373/مقررات سایر دانشگاه ها : دانشگاه علوم پزشکی گلستان ١٣٩٩/٩/١٧ تمديد زمان درخواست ثبت نام دانشجويان شاهد جديد الورود در سامانه انتقال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/71375/تمديد زمان درخواست ثبت نام دانشجويان شاهد جديد الورود در سامانه انتقال ١٣٩٩/٩/١٧ مقررات سایر دانشگاه ها : دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویر احمد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/71299/مقررات سایر دانشگاه ها : دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویر احمد ١٣٩٩/٩/١٥ اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان (آقا) دانشگاه علوم پزشکی سال 1399 جهت دریافت معافیت تحصیلی ناجا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/71283/اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان (آقا) دانشگاه علوم پزشکی سال 1399 جهت دریافت معافیت تحصیلی ناجا ١٣٩٩/٩/١٥ مقررات سایر دانشگاه ها : دانشگاه علوم پزشکی البرز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/71273/مقررات سایر دانشگاه ها : دانشگاه علوم پزشکی البرز ١٣٩٩/٩/١٥ جذب نیروی بورسیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/71271/جذب نیروی بورسیه ١٣٩٩/٩/١٥ فراخوان اعطاي بورس تحصيلي دولت مجارستان براي سال تحصيلي ٢٠٢٢-٢٠٢١ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/71266/فراخوان اعطاي بورس تحصيلي دولت مجارستان براي سال تحصيلي ٢٠٢٢-٢٠٢١ ١٣٩٩/٩/١٥ اعلام زمان آزمون جايگزين آزمون هاي ميان دوره ي پيش كارورزي و علوم پايه پزشكي و دندانپزشكي-آذر ٩٩ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/71262/اعلام زمان آزمون جايگزين آزمون هاي ميان دوره ي پيش كارورزي و علوم پايه پزشكي و دندانپزشكي-آذر ٩٩ ١٣٩٩/٩/١٥ تمديد سامانه نقل و انتقال وميهماني آذر ماه ٩٩ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/71260/تمديد سامانه نقل و انتقال وميهماني آذر ماه ٩٩ ١٣٩٩/٩/١٥ درسنامه آشنايي با فرهنگ و معارف دفاع مقدس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/71180/درسنامه آشنايي با فرهنگ و معارف دفاع مقدس ١٣٩٩/٩/٩ مقررات سایر دانشگاه ها : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/71177/مقررات سایر دانشگاه ها : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم ١٣٩٩/٩/٩ شصت و هفتمین جلسه کمیته منتخب شورای تخصصی آموزشی دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/71083/شصت و هفتمین جلسه کمیته منتخب شورای تخصصی آموزشی دانشگاه برگزار شد ١٣٩٩/٩/٣ مقررات سایر دانشگاه ها : دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/71082/مقررات سایر دانشگاه ها : دانشگاه علوم پزشکی شیراز ١٣٩٩/٩/٣ مقررات سایر دانشگاه ها : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/71073/مقررات سایر دانشگاه ها : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ١٣٩٩/٩/٣ لغو برگزاری آزمون های میان دوره ی پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی-آذر 99 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/71036/لغو برگزاری آزمون های میان دوره ی پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی-آذر 99 ١٣٩٩/٩/٢ چهارصدو چهل و پنجمین جلسه شورای تخصصی آموزشی با حضور دکتر صفدری معاون آموزشی دانشگاه برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/70972/چهارصدو چهل و پنجمین جلسه شورای تخصصی آموزشی با حضور دکتر صفدری معاون آموزشی دانشگاه برگزار شد. ١٣٩٩/٨/٢٨ تغيير زمان فرآيند ثبت نام دانشجويان شاهد و ايثارگر در سامانه انتقال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/70909/تغيير زمان فرآيند ثبت نام دانشجويان شاهد و ايثارگر در سامانه انتقال ١٣٩٩/٨/٢٦ مقررات سایر دانشگاه ها : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/70883/مقررات سایر دانشگاه ها : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ١٣٩٩/٨/٢٥ مقررات سایر دانشگاه ها : دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/70881/مقررات سایر دانشگاه ها : دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ١٣٩٩/٨/٢٥ اطلاع رساني به دانشجويان علوم پزشكي در خصوص سومين فراخوان ارائه دو واحد درس طب ايراني و مكمل... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/70858/اطلاع رساني به دانشجويان علوم پزشكي در خصوص سومين فراخوان ارائه دو واحد درس طب ايراني و مكمل... ١٣٩٩/٨/٢٥ مقررات سایر دانشگاه ها : دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/70843/مقررات سایر دانشگاه ها : دانشگاه علوم پزشکی کرمان ١٣٩٩/٨/٢٤ قابل توجه کلیه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/70842/قابل توجه کلیه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه ١٣٩٩/٨/٢٤ جدول زمانبندي سامانه انتقال و ميهماني دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/70724/جدول زمانبندي سامانه انتقال و ميهماني دانشجويان ١٣٩٩/٨/١٨ مقررات سایر دانشگاه ها : دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/70723/مقررات سایر دانشگاه ها : دانشگاه علوم پزشکی تبریز ١٣٩٩/٨/١٨ تمدید ثبت نام دانشجویان شاغل به تحصیل در سامانه انتقال شاهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/70711/تمدید ثبت نام دانشجویان شاغل به تحصیل در سامانه انتقال شاهد ١٣٩٩/٨/١٨ مقررات سایر دانشگاه ها : دانشگاه علوم پزشکی زابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/70709/مقررات سایر دانشگاه ها : دانشگاه علوم پزشکی زابل ١٣٩٩/٨/١٨ نکاتی مهم درخصوص دریافت تاییدیه تحصیلی جهت پذیرفته شدگان دانشگاهها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/70593/نکاتی مهم درخصوص دریافت تاییدیه تحصیلی جهت پذیرفته شدگان دانشگاهها ١٣٩٩/٨/١٢ دوازدهمین جلسه کمیته متعهدین دانشگاه برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/70575/دوازدهمین جلسه کمیته متعهدین دانشگاه برگزار شد. ١٣٩٩/٨/١٢ برنامه كلاسي دانشجويان كارشناسي ارشد پرستاري سالمندي ورودي 99 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/70604/برنامه كلاسي دانشجويان كارشناسي ارشد پرستاري سالمندي ورودي 99 ١٣٩٩/٨/١٢ راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسري سال1399 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/70535/راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسري سال1399 ١٣٩٩/٨/١١ راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال 1399 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/70451/راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال 1399 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٣٩٩/٨/٧ "فراخوان کشوری پذیرش در دوره کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/70437/"فراخوان کشوری پذیرش در دوره کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی" ١٣٩٩/٨/٦ بیست و یکمین جلسه کمیسیون موارد خاص با حضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/70436/بیست و یکمین جلسه کمیسیون موارد خاص با حضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد. ١٣٩٩/٨/٦ شصت و ششمین جلسه کمیته منتخب شورای تخصصی آموزشی دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/70435/شصت و ششمین جلسه کمیته منتخب شورای تخصصی آموزشی دانشگاه برگزار شد ١٣٩٩/٨/٦ چهارصدو چهل و چهارمین جلسه شورای تخصصی آموزشی دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/70434/چهارصدو چهل و چهارمین جلسه شورای تخصصی آموزشی دانشگاه برگزار شد ١٣٩٩/٨/٦ جلسه جمع بندی و بررسی نهایی معرفی شدگان رشته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مقطع کاردانی در سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/70313/جلسه جمع بندی و بررسی نهایی معرفی شدگان رشته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مقطع کاردانی در سال تحصیلی 1400-1399 ١٣٩٩/٧/٢٩ آخرین مهلت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد برای داوطلبان آزمون ورودی دکتری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/70257/آخرین مهلت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد برای داوطلبان آزمون ورودی دکتری ١٣٩٩/٧/٢٨ راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 1399 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/70230/راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 1399 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٣٩٩/٧/٢٧ اطلاعیه درخصوص پذیرفته شدگان چهل و هفتمین دوره دستیاری کودکان در سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/70143/اطلاعیه درخصوص پذیرفته شدگان چهل و هفتمین دوره دستیاری کودکان در سال تحصیلی 1400-1399 ١٣٩٩/٧/٢١ ثبت نام 22 دانشجوی رشته فوریت پزشکی پیش بیمارستانی دانشگاه در دومین روز ثبت نام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/70142/ثبت نام 22 دانشجوی رشته فوریت پزشکی پیش بیمارستانی دانشگاه در دومین روز ثبت نام ١٣٩٩/٧/٢١ اطلاعیه در خصوص پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/70132/اطلاعیه در خصوص پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال تحصیلی 1400-1399 ١٣٩٩/٧/٢١ آغاز نخستین روز از ثبت نام دانشجویان فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی در سال جاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/70118/آغاز نخستین روز از ثبت نام دانشجویان فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی در سال جاری ١٣٩٩/٧/٢٠ معرفی شدگان رشته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی از 19 مهر اقدام به ثبت نام کنند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/70106/معرفی شدگان رشته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی از 19 مهر اقدام به ثبت نام کنند ١٣٩٩/٧/٢٠ اطلاعیه آزمون استخدامی " زمان ویرایش حوزه امتحانی؛7 الی 9 مهرماه" سال جاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/69863/اطلاعیه آزمون استخدامی " زمان ویرایش حوزه امتحانی؛7 الی 9 مهرماه" سال جاری ١٣٩٩/٧/٨ برگزاری چهارصدو چهل و سومین جلسه شورای تخصصی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/69862/برگزاری چهارصدو چهل و سومین جلسه شورای تخصصی آموزشی ١٣٩٩/٧/٨ چهارمین جلسه هماهنگی آزمون استخدامی قراردادی دانشگاه برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/69859/چهارمین جلسه هماهنگی آزمون استخدامی قراردادی دانشگاه برگزار شد. ١٣٩٩/٧/٨ اعلام منابع آزمون های جامع دوره دکترای پزشکی عمومی و پذیرش دستیار تخصصی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/69674/اعلام منابع آزمون های جامع دوره دکترای پزشکی عمومی و پذیرش دستیار تخصصی ١٣٩٩/٧/١ آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/69659/آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران ١٣٩٩/٦/٣١ برگزاری جلسه کمیته منتخب شماره 65 دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/69653/برگزاری جلسه کمیته منتخب شماره 65 دانشگاه ١٣٩٩/٦/٣١ دستورالعمل و پروتكل بهداشتي آزمون صلاحيت حرفه اي پرستاران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/69571/دستورالعمل و پروتكل بهداشتي آزمون صلاحيت حرفه اي پرستاران ١٣٩٩/٦/٢٦ برگزاری جلسه شورای آموزشی شماره 422 با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/69508/برگزاری جلسه شورای آموزشی شماره 422 با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه ١٣٩٩/٦/٢٤ آزمون سراسری پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی شهریور ماه 99 برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/69468/آزمون سراسری پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی شهریور ماه 99 برگزار شد. ١٣٩٩/٦/٢٢ راهنماي داوطلبين آزمون جامع علوم پايه و پيش كارورزي شهريور ماه99 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/69455/راهنماي داوطلبين آزمون جامع علوم پايه و پيش كارورزي شهريور ماه99 ١٣٩٩/٦/٢٢ بازدید معاون آموزشی دانشگاه بهمراه جمعی از مدیران و کارشناسان معاونت آموزشی از مجتمع آموزش عالی سلامت شیروان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/69393/بازدید معاون آموزشی دانشگاه بهمراه جمعی از مدیران و کارشناسان معاونت آموزشی از مجتمع آموزش عالی سلامت شیروان ١٣٩٩/٦/١٨ سامانه پاسخگوئي مراجعين دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/69307/سامانه پاسخگوئي مراجعين دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت و درمان ١٣٩٩/٦/١٥ تقدیر و تشکر مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه از کارکنان واحد آموزش به مناسبت روز کارمند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/69280/تقدیر و تشکر مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه از کارکنان واحد آموزش به مناسبت روز کارمند ١٣٩٩/٦/١٢ معرفی سرکار خانم عادله الهی راد جهت تجلیل بعنوان آمر به معروف و ناهی از منکر معاونت آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/69282/معرفی سرکار خانم عادله الهی راد جهت تجلیل بعنوان آمر به معروف و ناهی از منکر معاونت آموزشی دانشگاه ١٣٩٩/٦/١٢ اصلاح نام و كد استاندارد رشته اتاق عمل به تكنولوژي اتاق عمل مقطع كارشناسي پيوسته دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/69244/اصلاح نام و كد استاندارد رشته اتاق عمل به تكنولوژي اتاق عمل مقطع كارشناسي پيوسته ١٣٩٩/٦/١١ ثبت نام مشروط دانشجويان متقاضي ميهماني بدون ارائه فهرست دروس پيشنهادي از طرف دانشگاه مبدا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/69240/ثبت نام مشروط دانشجويان متقاضي ميهماني بدون ارائه فهرست دروس پيشنهادي از طرف دانشگاه مبدا ١٣٩٩/٦/١١ پنجمین جلسه ساماندهی شهریه دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/69211/پنجمین جلسه ساماندهی شهریه دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه ١٣٩٩/٦/٧ برگزاری جلسه کمیته منتخب شماره 64 دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/69125/برگزاری جلسه کمیته منتخب شماره 64 دانشگاه ١٣٩٩/٦/٣ جلسه هماهنگی پذیرش دانشجویان جدیدالورود با حضور معاون آموزشی دانشگاه برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/69075/جلسه هماهنگی پذیرش دانشجویان جدیدالورود با حضور معاون آموزشی دانشگاه برگزار شد. ١٣٩٩/٦/٢ اعلام زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه نيمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/69061/اعلام زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه نيمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 ١٣٩٩/٦/٢ سومین جلسه ساماندهی شهریه دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه در سامانه مالی با حضور دکتر محمدرضا صفدری معاون آموزشی دانشگاه برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/68986/سومین جلسه ساماندهی شهریه دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه در سامانه مالی با حضور دکتر محمدرضا صفدری معاون آموزشی دانشگاه برگزار شد. ١٣٩٩/٥/٢٩ شرایط و ضوابط استعداد درخشان کارشناسی ارشد99- تمدید مهلت ثبت نام- کلیه دانشگاه ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/68943/شرایط و ضوابط استعداد درخشان کارشناسی ارشد99- تمدید مهلت ثبت نام- کلیه دانشگاه ها ١٣٩٩/٥/٢٨ امکان درخواست میهمانی برای دوره های کاراموزی وکارروزی دانشجویان علوم پزشکی کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/68928/امکان درخواست میهمانی برای دوره های کاراموزی وکارروزی دانشجویان علوم پزشکی کشور ١٣٩٩/٥/٢٧ عدم پذیرش دانشجویان صلاحیت بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/68862/عدم پذیرش دانشجویان صلاحیت بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران ١٣٩٩/٥/٢٦ نقل و انتقالات نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های علوم پزشکی آغاز شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/68860/نقل و انتقالات نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های علوم پزشکی آغاز شد. ١٣٩٩/٥/٢٦ تمديد مهلت ويرايش و ثبت نام در سامانه انتقال و ميهماني دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/68852/تمديد مهلت ويرايش و ثبت نام در سامانه انتقال و ميهماني ١٣٩٩/٥/٢٦