News RSS Feed fa-IR ١٣٩٧/٧/٢٨ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی موفقیت دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51069/موفقیت دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در آزمون کارشناسی ارشد ١٣٩٧/٧/٢٨ دفتر استعداد درخشان دانشگاه تشکیل جلسه داد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50972/دفتر استعداد درخشان دانشگاه تشکیل جلسه داد ١٣٩٧/٧/٢٤ اعلام مهلت ثبت خلاصه مقالات در سایت بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50932/اعلام مهلت ثبت خلاصه مقالات در سایت بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی ١٣٩٧/٧/٢٣ وبینار نشست مهرماه مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کشور برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50820/وبینار نشست مهرماه مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کشور برگزار شد ١٣٩٧/٧/١٧ دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی ایران برگزار می شود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50789/دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی ایران برگزار می شود ١٣٩٧/٧/١٥ تشکیل جلسه شورای سیاستگذاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50317/تشکیل جلسه شورای سیاستگذاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ١٣٩٧/٦/٢٦ جلسه مشترک دانشگاه با دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49554/جلسه مشترک دانشگاه با دانشگاه علوم پزشکی مجازی ١٣٩٧/٥/٢٣ فراخوان ثبت‌نام و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49358/فراخوان ثبت‌نام و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی ١٣٩٧/٥/١٦ اطلاعیه مهم در خصوص دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49375/اطلاعیه مهم در خصوص دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری ١٣٩٧/٥/١٦ تشکیل جلسه واحد استعداد درخشان و المپیاد علمی دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49223/تشکیل جلسه واحد استعداد درخشان و المپیاد علمی دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ١٣٩٧/٥/٨ تشکیل جلسه کمیته برنامه‌ریزی آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49222/تشکیل جلسه کمیته برنامه‌ریزی آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ١٣٩٧/٥/٨ تمدید فراخوان کشوری تولید محتوای الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49221/تمدید فراخوان کشوری تولید محتوای الکترونیکی ١٣٩٧/٥/٣ وبینار نشست تیرماه مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کشور برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48635/وبینار نشست تیرماه مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کشور برگزار شد ١٣٩٧/٤/١٣ کارگاه SDH با تاکید بر بازنگری برنامه های درسی گروه های آموزشی در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48595/کارگاه SDH با تاکید بر بازنگری برنامه های درسی گروه های آموزشی در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه برگزار شد ١٣٩٧/٤/١٢ جلسه کمیته برنامه ریزی آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48594/جلسه کمیته برنامه ریزی آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار شد ١٣٩٧/٤/١٢ جلسه شورای سیاستگزاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48593/جلسه شورای سیاستگزاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار شد ١٣٩٧/٤/١٢ دومین جلسه کمیته توانمندسازی اساتید برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48441/دومین جلسه کمیته توانمندسازی اساتید برگزار شد ١٣٩٧/٤/٦ قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48376/قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان در آزمون کارشناسی ارشد ١٣٩٧/٤/٣ قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48548/قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان در آزمون کارشناسی ارشد ١٣٩٧/٤/٣ کارگاه تولید محتوا (نرم افزار Storyline) ویژه اعضای هیات علمی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48324/کارگاه تولید محتوا (نرم افزار Storyline) ویژه اعضای هیات علمی برگزار شد ١٣٩٧/٤/٢ کارکاه آشنایی با نرم افزارتولید محتوای الکترونیک storyline ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48221/کارکاه آشنایی با نرم افزارتولید محتوای الکترونیک storyline ویژه اعضای هیات علمی ١٣٩٧/٣/٢٧ واحد و کارگروه آموزش پاسخگو تشکیل جلسه داد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48220/واحد و کارگروه آموزش پاسخگو تشکیل جلسه داد ١٣٩٧/٣/٢٧ اولین فراخوان دانشگاه علوم پزشکی مجازی برای اعطای گرنت به پروژه ها و طرح های توسعه ای آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48126/اولین فراخوان دانشگاه علوم پزشکی مجازی برای اعطای گرنت به پروژه ها و طرح های توسعه ای آموزش مجازی ١٣٩٧/٣/٢٢ فراخوان کشوری تولید محتوای الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48125/فراخوان کشوری تولید محتوای الکترونیکی ١٣٩٧/٣/٢٢ فراخوان ثبت نام در دوره ها و آزمون های بین المللی مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48124/فراخوان ثبت نام در دوره ها و آزمون های بین المللی مجازی ١٣٩٧/٣/٢٢ جلسه بررسی و ارزیابی چک لیست ارزشیابی موسسه ای تکمیل شده توسط دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/47857/جلسه بررسی و ارزیابی چک لیست ارزشیابی موسسه ای تکمیل شده توسط دانشکده دندانپزشکی ١٣٩٧/٣/٩ اولین همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو برگزار خواهد شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/47840/اولین همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو برگزار خواهد شد ١٣٩٧/٣/٨ موفقیت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در مرحله اول آزمون انفرادی دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/47290/موفقیت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در مرحله اول آزمون انفرادی دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور ١٣٩٧/٢/٢٣ انتخاب سه فرآیند آموزشی دانشگاه علوم‌پزشکی خراسان شمالی به عنوان فرآیندهای برتر کلان منطقه نه کشوری در یازدهمین جشنواره شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/47289/انتخاب سه فرآیند آموزشی دانشگاه علوم‌پزشکی خراسان شمالی به عنوان فرآیندهای برتر کلان منطقه نه کشوری در یازدهمین جشنواره شهید مطهری ١٣٩٧/٢/٢٣ حضور دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در یازدهمین جشنواره شهید مطهری در سطح کلان منطقه نه کشوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/47288/حضور دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در یازدهمین جشنواره شهید مطهری در سطح کلان منطقه نه کشوری ١٣٩٧/٢/٢٢ حضور فعال دانشجویان اعزامی دانشگاه به نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/47287/حضور فعال دانشجویان اعزامی دانشگاه به نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی ١٣٩٧/٢/١٥ برپایی غرفه کلان منطقه نه کشوری در حاشیه نوزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/47286/برپایی غرفه کلان منطقه نه کشوری در حاشیه نوزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری ١٣٩٧/٢/١٥ ارائه فرآیند برتر کشوری در یازدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری توسط عضو هیات علمی دانشگاه در قالب سخنرانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/47285/ارائه فرآیند برتر کشوری در یازدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری توسط عضو هیات علمی دانشگاه در قالب سخنرانی ١٣٩٧/٢/١٥ کارگاه آموزش نرم افزار استوری لاین ویژه دانشجویان برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/47284/کارگاه آموزش نرم افزار استوری لاین ویژه دانشجویان برگزار شد ١٣٩٧/٢/١٠ گزارش تصویری از برگزاری آزمون انفرادی دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/46465/گزارش تصویری از برگزاری آزمون انفرادی دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان ١٣٩٧/٢/١ بازدید معاون آموزشی دانشگاه از روند برگزاری آزمون انفرادی دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/46463/بازدید معاون آموزشی دانشگاه از روند برگزاری آزمون انفرادی دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان ١٣٩٧/٢/١ آزمون انفرادی دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/46462/آزمون انفرادی دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان برگزار شد ١٣٩٧/٢/١ آزمون انفرادی دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان برگزار خواهد شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/46284/آزمون انفرادی دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان برگزار خواهد شد ١٣٩٧/١/٢٨ اطلاعیه؛ برگزاری آزمون جامع سطح یک و دو دوره آموزش پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/46057/اطلاعیه؛ برگزاری آزمون جامع سطح یک و دو دوره آموزش پزشکی مجازی ١٣٩٧/١/٢٠ کارگاه آموزشی پزشکی مبتنی بر شواهد برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45921/کارگاه آموزشی پزشکی مبتنی بر شواهد برگزار شد ١٣٩٦/١٢/٢٧ جلسه پیگیری و هماهنگی جهت راه اندازی رشته های دستیاری اطفال، داخلی و روانپزشکی تشکیل شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45920/جلسه پیگیری و هماهنگی جهت راه اندازی رشته های دستیاری اطفال، داخلی و روانپزشکی تشکیل شد ١٣٩٦/١٢/٢٤ دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی موفق به کسب یک عنوان فرآیند برتر کشوری در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45538/دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی موفق به کسب یک عنوان فرآیند برتر کشوری در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری شد ١٣٩٦/١٢/٢٢ کارگاه آموزشی SDH ویژه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45530/کارگاه آموزشی SDH ویژه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه برگزار شد ١٣٩٦/١٢/٢٢ کلاس حیطه علوم پایه جهت دهمین المپیاد علمی دانشجویان برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45529/کلاس حیطه علوم پایه جهت دهمین المپیاد علمی دانشجویان برگزار گردید ١٣٩٦/١٢/٢٢ جلسه شورای پژوهش در آموزش و طرح‌های توسعه‌ای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45528/جلسه شورای پژوهش در آموزش و طرح‌های توسعه‌ای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار شد ١٣٩٦/١٢/٢٢ دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی موفق به کسب یک عنوان فرآیند برتر کشوری در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45425/دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی موفق به کسب یک عنوان فرآیند برتر کشوری در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری شد ١٣٩٦/١٢/١٩ مرحله چهارم و پنجم کارگاه توانمندسازی اساتید برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45386/مرحله چهارم و پنجم کارگاه توانمندسازی اساتید برگزار شد ١٣٩٦/١٢/١٦ برگزاری مرحله سوم کارگاه توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/44830/برگزاری مرحله سوم کارگاه توانمندسازی اساتید ١٣٩٦/١٢/٧ برگزاری مرحله دوم کارگاه توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/44828/برگزاری مرحله دوم کارگاه توانمندسازی اساتید ١٣٩٦/١٢/٧ واحد آموزش الکترونیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تشکیل جلسه داد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/44548/واحد آموزش الکترونیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تشکیل جلسه داد ١٣٩٦/١١/٣٠ جلسه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با مسئولان دفاتر توسعه آموزش برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/44411/جلسه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با مسئولان دفاتر توسعه آموزش برگزار شد ١٣٩٦/١١/٢٥ شروع به کار باشگاه المپیادی‌های دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/44328/شروع به کار باشگاه المپیادی‌های دانشگاه ١٣٩٦/١١/٢٤ همایش توجیهی دهمین المپیاد علمی دانشجویان برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/44327/همایش توجیهی دهمین المپیاد علمی دانشجویان برگزار شد ١٣٩٦/١١/٢٤ برگزاری مرحله اول کارگاه توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/44202/برگزاری مرحله اول کارگاه توانمندسازی اساتید ١٣٩٦/١١/٢١ جلسه واحد آموزش پاسخگوی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/44075/جلسه واحد آموزش پاسخگوی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه برگزار شد ١٣٩٦/١١/١٧ اطلاعیه: برگزاری همایش توجیهی دهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/44051/اطلاعیه: برگزاری همایش توجیهی دهمین المپیاد علمی دانشجویان ١٣٩٦/١١/١٦ اولین جلسه کمیته توانمندسازی اساتید برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/44059/اولین جلسه کمیته توانمندسازی اساتید برگزار شد ١٣٩٦/١١/١٦ شش فرآیند آموزشی در یازدهمین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری به عنوان فرآیندهای برتر شناخته شدند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/43780/شش فرآیند آموزشی در یازدهمین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری به عنوان فرآیندهای برتر شناخته شدند ١٣٩٦/١١/١٠ اعزام دانشجویان به کارکاه آموزشی ویژه حیطه استدلال بالینی المپیاد علمی دانشجویی در مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/43682/اعزام دانشجویان به کارکاه آموزشی ویژه حیطه استدلال بالینی المپیاد علمی دانشجویی در مشهد ١٣٩٦/١١/٧ پیمایش بررسی وضعیت توسعه کیفی آموزش در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/43680/پیمایش بررسی وضعیت توسعه کیفی آموزش در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی ١٣٩٦/١١/٧ برگزاری سمینار سراسری آموزش تعهد حرفه‌ای در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/43674/برگزاری سمینار سراسری آموزش تعهد حرفه‌ای در علوم پزشکی ١٣٩٦/١١/٧ داوری یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری انجام و فرآیندهای برتر دانشگاهی انتخاب شدند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/43638/داوری یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری انجام و فرآیندهای برتر دانشگاهی انتخاب شدند ١٣٩٦/١١/٦ اولین جلسه کمیته دانشگاهی اخلاق در آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/43609/اولین جلسه کمیته دانشگاهی اخلاق در آموزش پزشکی ١٣٩٦/١١/٤ داوری فرآیندهای آموزشی جشنواره شهید مطهری انجام شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/43560/داوری فرآیندهای آموزشی جشنواره شهید مطهری انجام شد ١٣٩٦/١١/٣ جلسه برنامه‌ریزی جهت برگزاری کارگاه توانمندسازی اساتید تشکیل شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/43488/جلسه برنامه‌ریزی جهت برگزاری کارگاه توانمندسازی اساتید تشکیل شد ١٣٩٦/١١/٢ جلسه واحد استعداد درخشان و المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/43487/جلسه واحد استعداد درخشان و المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه برگزار شد ١٣٩٦/١٠/٢٨ برگزاری آزمایشی کارگاه توانمندسازی اساتید با حضور معاون آموزشی و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/43165/برگزاری آزمایشی کارگاه توانمندسازی اساتید با حضور معاون آموزشی و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ١٣٩٦/١٠/٢٠ برگزاری جلسه جمع بندی در خصوص برنامه های ملی اقدام درون دانشگاهی و کلان منطقه مرتبط با بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/43162/برگزاری جلسه جمع بندی در خصوص برنامه های ملی اقدام درون دانشگاهی و کلان منطقه مرتبط با بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش ١٣٩٦/١٠/١٩ برگزاری جلسه در خصوص برنامه های ملی اقدام درون دانشگاهی و کلان منطقه مرتبط با بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/43161/برگزاری جلسه در خصوص برنامه های ملی اقدام درون دانشگاهی و کلان منطقه مرتبط با بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش ١٣٩٦/١٠/١٩ مهلت ارسال فرآیندهای آموزشی به دبیرخانه دانشگاهی جشنواره شهید مطهری تمدید شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/42910/مهلت ارسال فرآیندهای آموزشی به دبیرخانه دانشگاهی جشنواره شهید مطهری تمدید شد ١٣٩٦/١٠/١٦ برگزاری نشست غیرحضوری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/42818/برگزاری نشست غیرحضوری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت ١٣٩٦/١٠/١٢ اقدام مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه به ارائه مشاوره نویسندگان و صاحبان فرآیند طی چهار روز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/42673/اقدام مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه به ارائه مشاوره نویسندگان و صاحبان فرآیند طی چهار روز ١٣٩٦/١٠/٩ گزارش تصویری 1 از دوره آموزشی آموزش علوم پزشکی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه با حضور اساتید دانشگاه شیراز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/42650/گزارش تصویری 1 از دوره آموزشی آموزش علوم پزشکی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه با حضور اساتید دانشگاه شیراز ١٣٩٦/١٠/٩ دوره آموزشی با موضوعات آموزش علوم پزشکی ویژه اعضای هیات علمی با حضور اساتید مدعو از دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/42642/دوره آموزشی با موضوعات آموزش علوم پزشکی ویژه اعضای هیات علمی با حضور اساتید مدعو از دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد ١٣٩٦/١٠/٩ حضور مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه و مسئول کارگروه آمایش سرزمینی دانشگاه در کارگاه آموزشی ترویج مبانی و کاربست عملی مولفه های اجتماعی سلامت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/42640/حضور مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه و مسئول کارگروه آمایش سرزمینی دانشگاه در کارگاه آموزشی ترویج مبانی و کاربست عملی مولفه های اجتماعی سلامت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ١٣٩٦/١٠/٩ جلسه هماهنگی برای برگزاری دوره آموزشی آموزش علوم پزشکی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/42632/جلسه هماهنگی برای برگزاری دوره آموزشی آموزش علوم پزشکی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد ١٣٩٦/١٠/٦ برگزاری جلسات تیم مدیریت آموزشی در سه بیمارستان طی هفته جاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/42631/برگزاری جلسات تیم مدیریت آموزشی در سه بیمارستان طی هفته جاری ١٣٩٦/١٠/٦ برگزاري كارگاه اخلاق حرفه اي در سالن اجتماعات مركز بهداشت بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/42630/برگزاري كارگاه اخلاق حرفه اي در سالن اجتماعات مركز بهداشت بجنورد ١٣٩٦/١٠/٦ اطلاعیه ثبت نام در دهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/42276/اطلاعیه ثبت نام در دهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٣٩٦/١٠/١ تودیع و معارفه مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/42277/تودیع و معارفه مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ١٣٩٦/٩/٢٩