News RSS Feed fa-IR ١٣٩٧/١٠/٢٧ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی همایش طب سنتی ایران و یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آینده برگزار خواهد شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/53583/همایش طب سنتی ایران و یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آینده برگزار خواهد شد ١٣٩٧/١٠/٢٦ فرم درخواست راه ‏اندازي نظام ثبت بيماري ‏ها و راهنمای مربوطه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/53325/فرم درخواست راه ‏اندازي نظام ثبت بيماري ‏ها و راهنمای مربوطه ١٣٩٧/١٠/١٩ داوری فرآیندهای آموزشی دوازدهمین جشنواره شهید مطهری مرحله دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/53099/داوری فرآیندهای آموزشی دوازدهمین جشنواره شهید مطهری مرحله دانشگاهی ١٣٩٧/١٠/٩ شماره سوم نشریه دانش سلامت و دین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/53065/شماره سوم نشریه دانش سلامت و دین ١٣٩٧/١٠/٨ همايش كشوری برنامه ريزی درسی در آموزش علوم پزشكی به صورت مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/53057/همايش كشوری برنامه ريزی درسی در آموزش علوم پزشكی به صورت مجازی ١٣٩٧/١٠/٨ اطلاعیه در خصوص کارگاه‌های آموزشی بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/52977/اطلاعیه در خصوص کارگاه‌های آموزشی بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی ١٣٩٧/١٠/٤ حضور اعضای هیات علمی دانشگاه در ششمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/52926/حضور اعضای هیات علمی دانشگاه در ششمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران ١٣٩٧/١٠/٢ اطلاعیه مهم و فوری در خصوص ارسال خلاصه مقاله به بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/52887/اطلاعیه مهم و فوری در خصوص ارسال خلاصه مقاله به بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی ١٣٩٧/١٠/١ جلسه ارزشیابی اساتید با موضوع ارزشیابی کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/52690/جلسه ارزشیابی اساتید با موضوع ارزشیابی کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی برگزار شد ١٣٩٧/٩/٢٥ جلسه ستاد اجرایی طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/52343/جلسه ستاد اجرایی طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی برگزار شد ١٣٩٧/٩/١٤ کارگاه فرآیندنویسی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/52346/کارگاه فرآیندنویسی برگزار شد ١٣٩٧/٩/١٤ وبینار نشست آذرماه مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کشور برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/52287/وبینار نشست آذرماه مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کشور برگزار شد ١٣٩٧/٩/١٣ بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و اولین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/52276/بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و اولین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی ١٣٩٧/٩/١٣ جلسه رابط دوره آموزشی طرح نوآورانه و شرکت کنندگان در این دوره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/52249/جلسه رابط دوره آموزشی طرح نوآورانه و شرکت کنندگان در این دوره ١٣٩٧/٩/١٢ دبیر کمیته دانشجویی دانشگاه تعیین شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/52248/دبیر کمیته دانشجویی دانشگاه تعیین شد ١٣٩٧/٩/١٢ اطلاعیه مهم؛ ثبت نام یازدهمین المپیاد دانشجویی علوم پزشکی کشور آغاز شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/52111/اطلاعیه مهم؛ ثبت نام یازدهمین المپیاد دانشجویی علوم پزشکی کشور آغاز شد ١٣٩٧/٩/٧ بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و اولین جشنواره دانشجویی ایده¬های نوآورانه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/52064/بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و اولین جشنواره دانشجویی ایده¬های نوآورانه آموزشی ١٣٩٧/٩/٧ برگزاری هشتمین جلسه شورای اخلاق دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51946/برگزاری هشتمین جلسه شورای اخلاق دانشگاه ١٣٩٧/٨/٣٠ اولین جلسه کمیته دانشجویی دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51937/اولین جلسه کمیته دانشجویی دانشگاه برگزار شد ١٣٩٧/٨/٣٠ حضور مدیر مرکز مطالعات و مسئولان دفاتر توسعه دانشکده‌های دانشگاه در همایش سالانه مدیران مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51795/حضور مدیر مرکز مطالعات و مسئولان دفاتر توسعه دانشکده‌های دانشگاه در همایش سالانه مدیران مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور ١٣٩٧/٨/٢٦ سومین آزمون جامع کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51648/سومین آزمون جامع کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی برگزار شد ١٣٩٧/٨/٢٣ سيزدهمين دوره آزمون صلاحيت باليني دانشجویان رشته پزشکی برگزار خواهد شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51645/سيزدهمين دوره آزمون صلاحيت باليني دانشجویان رشته پزشکی برگزار خواهد شد ١٣٩٧/٨/٢٣ جلسه کمیته ارزشیابی اساتید برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51628/جلسه کمیته ارزشیابی اساتید برگزار شد ١٣٩٧/٨/٢٢ دیدار صمیمانه معاون آموزشی دانشگاه با همکاران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51487/دیدار صمیمانه معاون آموزشی دانشگاه با همکاران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ١٣٩٧/٨/١٥ اطلاعیه مهم؛ در خصوص سومین آزمون جامع کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51462/اطلاعیه مهم؛ در خصوص سومین آزمون جامع کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی ١٣٩٧/٨/١٥ اعلام مهلت ارسال فرآیندهای آموزشی به دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51403/اعلام مهلت ارسال فرآیندهای آموزشی به دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری ١٣٩٧/٨/١٣ ششمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و پنجمین همایش ملی اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباروری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51338/ششمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و پنجمین همایش ملی اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباروری ١٣٩٧/٨/٩ راهنمای طراحی آموزشی محتواهای الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51336/راهنمای طراحی آموزشی محتواهای الکترونیکی ١٣٩٧/٨/٩ جلسه واحد آموزش مجازی مرکز مطالعات با موضوع آشنایی با سامانه نوید برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51226/جلسه واحد آموزش مجازی مرکز مطالعات با موضوع آشنایی با سامانه نوید برگزار شد ١٣٩٧/٨/١ راهنمای کلی طراحی آموزشی تولید محتواهای الکترونیکی استاندارد و اثر بخش در جهت گسترش آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51085/راهنمای کلی طراحی آموزشی تولید محتواهای الکترونیکی استاندارد و اثر بخش در جهت گسترش آموزش مجازی ١٣٩٧/٧/٢٨ موفقیت دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51069/موفقیت دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در آزمون کارشناسی ارشد ١٣٩٧/٧/٢٨ دفتر استعداد درخشان دانشگاه تشکیل جلسه داد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50972/دفتر استعداد درخشان دانشگاه تشکیل جلسه داد ١٣٩٧/٧/٢٤ اعلام مهلت ثبت خلاصه مقالات در سایت بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50932/اعلام مهلت ثبت خلاصه مقالات در سایت بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی ١٣٩٧/٧/٢٣ وبینار نشست مهرماه مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کشور برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50820/وبینار نشست مهرماه مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کشور برگزار شد ١٣٩٧/٧/١٧ دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی ایران برگزار می شود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50789/دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی ایران برگزار می شود ١٣٩٧/٧/١٥ تشکیل جلسه شورای سیاستگذاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50317/تشکیل جلسه شورای سیاستگذاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ١٣٩٧/٦/٢٦ جلسه مشترک دانشگاه با دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49554/جلسه مشترک دانشگاه با دانشگاه علوم پزشکی مجازی ١٣٩٧/٥/٢٣ فراخوان ثبت‌نام و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49358/فراخوان ثبت‌نام و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی ١٣٩٧/٥/١٦ اطلاعیه مهم در خصوص دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49375/اطلاعیه مهم در خصوص دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری ١٣٩٧/٥/١٦ تشکیل جلسه واحد استعداد درخشان و المپیاد علمی دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49223/تشکیل جلسه واحد استعداد درخشان و المپیاد علمی دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ١٣٩٧/٥/٨ تشکیل جلسه کمیته برنامه‌ریزی آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49222/تشکیل جلسه کمیته برنامه‌ریزی آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ١٣٩٧/٥/٨ تمدید فراخوان کشوری تولید محتوای الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49221/تمدید فراخوان کشوری تولید محتوای الکترونیکی ١٣٩٧/٥/٣ وبینار نشست تیرماه مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کشور برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48635/وبینار نشست تیرماه مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کشور برگزار شد ١٣٩٧/٤/١٣ کارگاه SDH با تاکید بر بازنگری برنامه های درسی گروه های آموزشی در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48595/کارگاه SDH با تاکید بر بازنگری برنامه های درسی گروه های آموزشی در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه برگزار شد ١٣٩٧/٤/١٢ جلسه کمیته برنامه ریزی آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48594/جلسه کمیته برنامه ریزی آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار شد ١٣٩٧/٤/١٢ جلسه شورای سیاستگزاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48593/جلسه شورای سیاستگزاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار شد ١٣٩٧/٤/١٢ دومین جلسه کمیته توانمندسازی اساتید برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48441/دومین جلسه کمیته توانمندسازی اساتید برگزار شد ١٣٩٧/٤/٦ قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48376/قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان در آزمون کارشناسی ارشد ١٣٩٧/٤/٣ قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48548/قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان در آزمون کارشناسی ارشد ١٣٩٧/٤/٣ کارگاه تولید محتوا (نرم افزار Storyline) ویژه اعضای هیات علمی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48324/کارگاه تولید محتوا (نرم افزار Storyline) ویژه اعضای هیات علمی برگزار شد ١٣٩٧/٤/٢ کارکاه آشنایی با نرم افزارتولید محتوای الکترونیک storyline ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48221/کارکاه آشنایی با نرم افزارتولید محتوای الکترونیک storyline ویژه اعضای هیات علمی ١٣٩٧/٣/٢٧ واحد و کارگروه آموزش پاسخگو تشکیل جلسه داد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48220/واحد و کارگروه آموزش پاسخگو تشکیل جلسه داد ١٣٩٧/٣/٢٧ اولین فراخوان دانشگاه علوم پزشکی مجازی برای اعطای گرنت به پروژه ها و طرح های توسعه ای آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48126/اولین فراخوان دانشگاه علوم پزشکی مجازی برای اعطای گرنت به پروژه ها و طرح های توسعه ای آموزش مجازی ١٣٩٧/٣/٢٢ فراخوان کشوری تولید محتوای الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48125/فراخوان کشوری تولید محتوای الکترونیکی ١٣٩٧/٣/٢٢ فراخوان ثبت نام در دوره ها و آزمون های بین المللی مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/48124/فراخوان ثبت نام در دوره ها و آزمون های بین المللی مجازی ١٣٩٧/٣/٢٢ جلسه بررسی و ارزیابی چک لیست ارزشیابی موسسه ای تکمیل شده توسط دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/47857/جلسه بررسی و ارزیابی چک لیست ارزشیابی موسسه ای تکمیل شده توسط دانشکده دندانپزشکی ١٣٩٧/٣/٩ اولین همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو برگزار خواهد شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/47840/اولین همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو برگزار خواهد شد ١٣٩٧/٣/٨ موفقیت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در مرحله اول آزمون انفرادی دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/47290/موفقیت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در مرحله اول آزمون انفرادی دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور ١٣٩٧/٢/٢٣ انتخاب سه فرآیند آموزشی دانشگاه علوم‌پزشکی خراسان شمالی به عنوان فرآیندهای برتر کلان منطقه نه کشوری در یازدهمین جشنواره شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/47289/انتخاب سه فرآیند آموزشی دانشگاه علوم‌پزشکی خراسان شمالی به عنوان فرآیندهای برتر کلان منطقه نه کشوری در یازدهمین جشنواره شهید مطهری ١٣٩٧/٢/٢٣ حضور دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در یازدهمین جشنواره شهید مطهری در سطح کلان منطقه نه کشوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/47288/حضور دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در یازدهمین جشنواره شهید مطهری در سطح کلان منطقه نه کشوری ١٣٩٧/٢/٢٢ حضور فعال دانشجویان اعزامی دانشگاه به نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/47287/حضور فعال دانشجویان اعزامی دانشگاه به نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی ١٣٩٧/٢/١٥ برپایی غرفه کلان منطقه نه کشوری در حاشیه نوزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/47286/برپایی غرفه کلان منطقه نه کشوری در حاشیه نوزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری ١٣٩٧/٢/١٥ ارائه فرآیند برتر کشوری در یازدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری توسط عضو هیات علمی دانشگاه در قالب سخنرانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/47285/ارائه فرآیند برتر کشوری در یازدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری توسط عضو هیات علمی دانشگاه در قالب سخنرانی ١٣٩٧/٢/١٥ کارگاه آموزش نرم افزار استوری لاین ویژه دانشجویان برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/47284/کارگاه آموزش نرم افزار استوری لاین ویژه دانشجویان برگزار شد ١٣٩٧/٢/١٠ گزارش تصویری از برگزاری آزمون انفرادی دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/46465/گزارش تصویری از برگزاری آزمون انفرادی دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان ١٣٩٧/٢/١ بازدید معاون آموزشی دانشگاه از روند برگزاری آزمون انفرادی دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/46463/بازدید معاون آموزشی دانشگاه از روند برگزاری آزمون انفرادی دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان ١٣٩٧/٢/١ آزمون انفرادی دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/46462/آزمون انفرادی دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان برگزار شد ١٣٩٧/٢/١ آزمون انفرادی دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان برگزار خواهد شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/46284/آزمون انفرادی دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان برگزار خواهد شد ١٣٩٧/١/٢٨ اطلاعیه؛ برگزاری آزمون جامع سطح یک و دو دوره آموزش پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/46057/اطلاعیه؛ برگزاری آزمون جامع سطح یک و دو دوره آموزش پزشکی مجازی ١٣٩٧/١/٢٠ کارگاه آموزشی پزشکی مبتنی بر شواهد برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45921/کارگاه آموزشی پزشکی مبتنی بر شواهد برگزار شد ١٣٩٦/١٢/٢٧ جلسه پیگیری و هماهنگی جهت راه اندازی رشته های دستیاری اطفال، داخلی و روانپزشکی تشکیل شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45920/جلسه پیگیری و هماهنگی جهت راه اندازی رشته های دستیاری اطفال، داخلی و روانپزشکی تشکیل شد ١٣٩٦/١٢/٢٤ دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی موفق به کسب یک عنوان فرآیند برتر کشوری در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45538/دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی موفق به کسب یک عنوان فرآیند برتر کشوری در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری شد ١٣٩٦/١٢/٢٢ کارگاه آموزشی SDH ویژه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45530/کارگاه آموزشی SDH ویژه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه برگزار شد ١٣٩٦/١٢/٢٢ کلاس حیطه علوم پایه جهت دهمین المپیاد علمی دانشجویان برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45529/کلاس حیطه علوم پایه جهت دهمین المپیاد علمی دانشجویان برگزار گردید ١٣٩٦/١٢/٢٢ جلسه شورای پژوهش در آموزش و طرح‌های توسعه‌ای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45528/جلسه شورای پژوهش در آموزش و طرح‌های توسعه‌ای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار شد ١٣٩٦/١٢/٢٢ دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی موفق به کسب یک عنوان فرآیند برتر کشوری در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45425/دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی موفق به کسب یک عنوان فرآیند برتر کشوری در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری شد ١٣٩٦/١٢/١٩ مرحله چهارم و پنجم کارگاه توانمندسازی اساتید برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/45386/مرحله چهارم و پنجم کارگاه توانمندسازی اساتید برگزار شد ١٣٩٦/١٢/١٦ برگزاری مرحله سوم کارگاه توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/44830/برگزاری مرحله سوم کارگاه توانمندسازی اساتید ١٣٩٦/١٢/٧ برگزاری مرحله دوم کارگاه توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/44828/برگزاری مرحله دوم کارگاه توانمندسازی اساتید ١٣٩٦/١٢/٧ واحد آموزش الکترونیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تشکیل جلسه داد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/44548/واحد آموزش الکترونیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تشکیل جلسه داد ١٣٩٦/١١/٣٠