News RSS Feed fa-IR ١٣٩٦/٨/٢٨ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی نشست علمی کمیته دانش پژوهی دانشگاه با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت به صورت وبینار همزمان با سراسر کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/40971/نشست علمی کمیته دانش پژوهی دانشگاه با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت به صورت وبینار همزمان با سراسر کشور ١٣٩٦/٨/١٦ بازدید رئیس دانشگاه از آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/40829/بازدید رئیس دانشگاه از آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی ١٣٩٦/٨/١٣ کارگاه فرآیندنویسی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار خواهد شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/40356/کارگاه فرآیندنویسی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار خواهد شد ١٣٩٦/٧/٣٠ کارگاه آموزشی فرآیند نویسی جهت اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/40227/کارگاه آموزشی فرآیند نویسی جهت اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد ١٣٩٦/٧/٢٥ کارگاه آموزشی فرآیند نویسی جهت اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/40226/کارگاه آموزشی فرآیند نویسی جهت اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد ١٣٩٦/٧/٢٥ قبولی دو نفر از دانشجویان دانشگاه با استفاده از سهمیه بدون آزمون استعداد درخشان در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/40150/قبولی دو نفر از دانشجویان دانشگاه با استفاده از سهمیه بدون آزمون استعداد درخشان در آزمون کارشناسی ارشد ١٣٩٦/٧/٢٤ جلسه کارگروه مرجعیت علمی دانشگاه روز چهارشنبه 12 مهرماه برگزار خواهد شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/39684/جلسه کارگروه مرجعیت علمی دانشگاه روز چهارشنبه 12 مهرماه برگزار خواهد شد ١٣٩٦/٧/١١ برگزاری جلسه بررسی چالش های ارزشیابی 360 درجه اساتید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/39682/برگزاری جلسه بررسی چالش های ارزشیابی 360 درجه اساتید ١٣٩٦/٧/١١ اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان استان در خصوص جایزه‌های تحصیلی این بنیاد برای دانشجویان نو ورود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/39565/اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان استان در خصوص جایزه‌های تحصیلی این بنیاد برای دانشجویان نو ورود ١٣٩٦/٧/٤ قبولی دو نفر از دانشجویان دانشگاه با استفاده از سهمیه با آزمون استعداد درخشان در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/39455/قبولی دو نفر از دانشجویان دانشگاه با استفاده از سهمیه با آزمون استعداد درخشان در آزمون کارشناسی ارشد ١٣٩٦/٧/٢ برگزاری کارگاه آموزشی راه اندازی مولاژهای CPR بزرگسالی و اطفال و مولاژهای مگاکد در مرکز مهارت های بالینی بیمارستان امام حسن (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/39386/برگزاری کارگاه آموزشی راه اندازی مولاژهای CPR بزرگسالی و اطفال و مولاژهای مگاکد در مرکز مهارت های بالینی بیمارستان امام حسن (ع) ١٣٩٦/٧/١ بازدید دکتر مرتضوی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از نحوه برگزاری آزمون پیش کارورزی دانشجویان پرستاری ورودی 92 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/39078/بازدید دکتر مرتضوی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از نحوه برگزاری آزمون پیش کارورزی دانشجویان پرستاری ورودی 92 ١٣٩٦/٦/٢٠ پیام تبریک جناب آقای دکتر مرتضوی به مناسبت انتصاب مدیر جدید مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/39045/پیام تبریک جناب آقای دکتر مرتضوی به مناسبت انتصاب مدیر جدید مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت ١٣٩٦/٦/٢٠ دکتر عظیم میرزازاده به عنوان رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی منصوب شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/39043/دکتر عظیم میرزازاده به عنوان رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی منصوب شد ١٣٩٦/٦/٢٠ انتصاب معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت و سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با حکم وزیر بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/38871/انتصاب معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت و سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با حکم وزیر بهداشت ١٣٩٦/٦/١٣ جلسه کارگروه توسعه و تعالی علوم اعصاب کلان منطقه 9 کشوری با حضور پروفسور سمیعی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/38829/جلسه کارگروه توسعه و تعالی علوم اعصاب کلان منطقه 9 کشوری با حضور پروفسور سمیعی برگزار شد ١٣٩٦/٦/١٣ اطلاعیه؛ قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/38251/اطلاعیه؛ قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان ١٣٩٦/٥/٣٠ اعزام دانشجو به اولین مدرسه تابستانی ویژه یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/38198/اعزام دانشجو به اولین مدرسه تابستانی ویژه یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ١٣٩٦/٥/٢٩ برگزاری کارگاه های توانمندسازی پزشکان و کارشناسان مراکز بهداشتی شهرستان بجنورد جهت تربیت مربیان پرسپتورشیپ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/38167/برگزاری کارگاه های توانمندسازی پزشکان و کارشناسان مراکز بهداشتی شهرستان بجنورد جهت تربیت مربیان پرسپتورشیپ ١٣٩٦/٥/٢٨ قابل توجه دانشجویان استعداد درخشانمتقاضی مقطع کارشناسی ارشد سال 96 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/37752/قابل توجه دانشجویان استعداد درخشانمتقاضی مقطع کارشناسی ارشد سال 96 ١٣٩٦/٥/١١ اطلاعیه مهم دفتر استعداد درخشان دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/37554/اطلاعیه مهم دفتر استعداد درخشان دانشگاه ١٣٩٦/٥/٤ اطلاعیه مهم شماره 2 دفتر استعداد درخشان دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/37553/اطلاعیه مهم شماره 2 دفتر استعداد درخشان دانشگاه ١٣٩٦/٥/٤ مسابقه طراحی نشان ویژه اعضای هیات علمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/37388/مسابقه طراحی نشان ویژه اعضای هیات علمی بالینی قابل توجه کلیه هنرمندان، دانشجویان و طراحان گرافیک ١٣٩٦/٤/٣١ بازدید معاون آموزشی دانشگاه و اعضای کارگروه اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی از بیمارستان های دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/37092/بازدید معاون آموزشی دانشگاه و اعضای کارگروه اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی از بیمارستان های دانشگاه ١٣٩٦/٤/٢٠ اولین مدرسه تابستانی کشوری ویژه یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/37043/اولین مدرسه تابستانی کشوری ویژه یادگیری الکترونیکی قابل توجه دانشجویان عزیز ١٣٩٦/٤/١٨ اطلاعیه؛ تمدید مهلت ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36963/اطلاعیه؛ تمدید مهلت ارزشیابی اساتید قابل توجه دانشجویان گرامی ١٣٩٦/٤/١٤ اطلاعیه؛ قابل توجه دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36888/اطلاعیه؛ قابل توجه دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان ١٣٩٦/٤/١٢ برگزاری جلسه کارگروه اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36808/برگزاری جلسه کارگروه اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی ١٣٩٦/٤/١١ تشکیل جلسه واحد پژوهش در آموزش در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36788/تشکیل جلسه واحد پژوهش در آموزش در دانشکده پرستاری و مامایی ١٣٩٦/٤/١٠ عید سعید فطر مبارک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36762/عید سعید فطر مبارک ١٣٩٦/٤/٧ تشکیل جلسه واحد آموزش پاسخگوی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با حضور معاون آموزشی و معاون بهداشتی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36655/تشکیل جلسه واحد آموزش پاسخگوی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با حضور معاون آموزشی و معاون بهداشتی دانشگاه ١٣٩٦/٣/٣١ تشکیل جلسه واحد آموزش پاسخگوی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36618/تشکیل جلسه واحد آموزش پاسخگوی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ١٣٩٦/٣/٣١ تشکیل جلسه واحد پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36578/تشکیل جلسه واحد پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ١٣٩٦/٣/٣٠ برگزاری جلسه کارگروه اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36424/برگزاری جلسه کارگروه اعتباربخشی موسسه ای ١٣٩٦/٣/٢٤ اعلام اسامی راه یافتگان به مرحله گروهی نهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36421/اعلام اسامی راه یافتگان به مرحله گروهی نهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی ١٣٩٦/٣/٢٤ برگزاری جلسه مشترک مسئولان حوزه معاونت آموزشی با مسئولان بیمارستان امام حسن (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36419/برگزاری جلسه مشترک مسئولان حوزه معاونت آموزشی با مسئولان بیمارستان امام حسن (ع) ١٣٩٦/٣/٢٤ اعزام دانشجویان استعداد درخشان به مراسم ضیافت افطاری وزیر محترم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36216/اعزام دانشجویان استعداد درخشان به مراسم ضیافت افطاری وزیر محترم بهداشت ١٣٩٦/٣/٢٠ تشکیل جلسه کارگروه های آموزش مجازی و ارتقای نظام ارزیابی و آزمون ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36174/تشکیل جلسه کارگروه های آموزش مجازی و ارتقای نظام ارزیابی و آزمون ها ١٣٩٦/٣/١٧ قابل توجه دانشجویان گرامی؛ بازه زمانی ارزشیابی اساتید اعلام شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36172/قابل توجه دانشجویان گرامی؛ بازه زمانی ارزشیابی اساتید اعلام شد ١٣٩٦/٣/١٧ اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36186/اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر ١٣٩٦/٣/١٧ تمدید مهلت ارسال مدارک متقاضیان آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشاندر مقاطع تخصصی بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/36108/تمدید مهلت ارسال مدارک متقاضیان آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشاندر مقاطع تخصصی بالینی ١٣٩٦/٣/١٣ فرآیند آموزشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی رتبه اول دهمین جشنواره شهید مطهری را در سطح کشور کسب نمود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34549/فرآیند آموزشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی رتبه اول دهمین جشنواره شهید مطهری را در سطح کشور کسب نمود ١٣٩٦/١/٢٧ برگزاری آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان حیطه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34496/برگزاری آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان حیطه آموزش علوم پزشکی ١٣٩٦/١/٢١ برگزاری آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان حیطه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/34439/برگزاری آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان حیطه مدیریت ١٣٩٦/١/٢٠ جلسه حیطه مدیریت با دانشجویان متقاضی شرکت در این حیطه از المپیاد علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33900/جلسه حیطه مدیریت با دانشجویان متقاضی شرکت در این حیطه از المپیاد علمی ١٣٩٥/١٢/٢٢ جلسه حیطه علوم پایه با دانشجویان متقاضی شرکت در این حیطه از المپیاد علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33710/جلسه حیطه علوم پایه با دانشجویان متقاضی شرکت در این حیطه از المپیاد علمی ١٣٩٥/١٢/١٥ آزمون غربالگری حیطه مدیریت المپیاد علمی دانشجویان برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33604/آزمون غربالگری حیطه مدیریت المپیاد علمی دانشجویان برگزار شد ١٣٩٥/١٢/١٠ جلسه توجیهی حیطه آموزش پزشکی المپیاد علمی دانشجویان برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33603/جلسه توجیهی حیطه آموزش پزشکی المپیاد علمی دانشجویان برگزار شد ١٣٩٥/١٢/١٠ اطلاعیه شماره 9: قابل توجه کلیه سرپرستان محترم شرکت کننده در نهمین المپیاد علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33557/اطلاعیه شماره 9: قابل توجه کلیه سرپرستان محترم شرکت کننده در نهمین المپیاد علمی ١٣٩٥/١٢/٩ اطلاعیه شماره 8: قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در المپیاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33556/اطلاعیه شماره 8: قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در المپیاد ١٣٩٥/١٢/٩ اولین دوره آموزشی اخلاق پزشکی با حضور استاد مدعو از دانشگاه علوم گزشکی تهران برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33501/اولین دوره آموزشی اخلاق پزشکی با حضور استاد مدعو از دانشگاه علوم گزشکی تهران برگزار شد ١٣٩٥/١٢/٧ اطلاعیه شماره 7؛ قابل توجه کلیه دانشجویان و سرپرستان حیطه های مختلف المپیاد علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33389/اطلاعیه شماره 7؛ قابل توجه کلیه دانشجویان و سرپرستان حیطه های مختلف المپیاد علمی ١٣٩٥/١٢/٢ همایش توجیهی نهمین المپیاد علمی دانشجویی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33272/همایش توجیهی نهمین المپیاد علمی دانشجویی برگزار شد ١٣٩٥/١١/٢٦ پیام تسلیت به جناب آقای دکتر حامد مرتضوی و سرکار خانم طباطبایی چهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33193/پیام تسلیت به جناب آقای دکتر حامد مرتضوی و سرکار خانم طباطبایی چهر ١٣٩٥/١١/٢٤ فراخوان شرکت در همایش توجیهی نهمین المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/33013/فراخوان شرکت در همایش توجیهی نهمین المپیاد علمی دانشجویی ١٣٩٥/١١/٢٠ فراخوان ثبت نام نهمین المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32867/فراخوان ثبت نام نهمین المپیاد علمی دانشجویی ١٣٩٥/١١/١٦ رضایت 90 درصدی از کارگاه برگزار شده توسط مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32590/رضایت 90 درصدی از کارگاه برگزار شده توسط مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در دانشگاه علوم پزشکی گناباد ١٣٩٥/١١/٤ مسئول جدید واحد توانمندسازی اساتید معین شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32589/مسئول جدید واحد توانمندسازی اساتید معین شد ١٣٩٥/١١/٢ چگونگی بهره مندی دانشجویان انتقالی از تسهیلات آیین نامه های استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32588/چگونگی بهره مندی دانشجویان انتقالی از تسهیلات آیین نامه های استعداد درخشان ١٣٩٥/١٠/٢٥ برگزاری کارگاه ارزشیابی استاد توسط مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/32009/برگزاری کارگاه ارزشیابی استاد توسط مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در دانشگاه علوم پزشکی گناباد ١٣٩٥/١٠/١٨ اطلاعیه مهم در خصوص ادامه تحصیل استعدادهای درخشان در مقاطع تخصصی بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/31726/اطلاعیه مهم در خصوص ادامه تحصیل استعدادهای درخشان در مقاطع تخصصی بالینی ١٣٩٥/١٠/٦ تقدیر و تشکر مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/30370/تقدیر و تشکر مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس ١٣٩٥/٩/١٧ قابل توجه دانشجویان گرامی؛ بازه زمانی ارزشیابی اساتید اعلام شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/30358/قابل توجه دانشجویان گرامی؛ بازه زمانی ارزشیابی اساتید اعلام شد ١٣٩٥/٩/١٧ ارائه گزارش از مستندات مربوط به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در زمینه اعتباربخشی موسسه ای توسط مدیر مرکز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/30033/ارائه گزارش از مستندات مربوط به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در زمینه اعتباربخشی موسسه ای توسط مدیر مرکز ١٣٩٥/٩/١ فراخوان دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/28848/فراخوان دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری ١٣٩٥/٨/١٦ جلسه قدردانی از مسئول سابق دفتر استعداد درخشان برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/28847/جلسه قدردانی از مسئول سابق دفتر استعداد درخشان برگزار گردید ١٣٩٥/٨/١٦ فراخوان دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/28846/فراخوان دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری ١٣٩٥/٨/١٦ جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص چالش های ارزشیابی از استاد برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/28731/جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص چالش های ارزشیابی از استاد برگزار شد ١٣٩٥/٨/١٢ جلسه ارزشیابی اساتید برگزار خواهد شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/28691/جلسه ارزشیابی اساتید برگزار خواهد شد قابل توجه کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه ١٣٩٥/٨/١٠ گزارشی از روند موفقیت های تیم های اعزامی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور از دوره پنجم تا دوره هشتم این رقابت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/27128/گزارشی از روند موفقیت های تیم های اعزامی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور از دوره پنجم تا دوره هشتم این رقابت علمی ١٣٩٥/٦/٢٠ کسب مدال طلا در هشتمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/27100/کسب مدال طلا در هشتمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٣٩٥/٦/٢٠ فیلم دانشجویان دانشگاه جزو هشت تیم برتر هشتمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/26502/فیلم دانشجویان دانشگاه جزو هشت تیم برتر هشتمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور شد ١٣٩٥/٦/٦ برگزاری کارگاه آمادگی المپیاد علمی دانشجویان در حیطه علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/26095/برگزاری کارگاه آمادگی المپیاد علمی دانشجویان در حیطه علوم پایه ١٣٩٥/٥/٢٣ اطلاعیه مهم بنیاد ملی نخبگان در خصوص اعطای جوایز تحصیلی به دانشجویان برتر استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/19912/اطلاعیه مهم بنیاد ملی نخبگان در خصوص اعطای جوایز تحصیلی به دانشجویان برتر استان ١٣٩٥/٣/٢٥ تشکیل جلسه کارگروه اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/19911/تشکیل جلسه کارگروه اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه ١٣٩٥/٣/٢٥ تشکیل جلسه کمیته خودارزیابی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/19910/تشکیل جلسه کمیته خودارزیابی دانشگاه ١٣٩٥/٣/٢٥ قابل توجه دانشجویان گرامی؛ برگزاری کارگاه با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و بنیاد ملی نخبگان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/18882/قابل توجه دانشجویان گرامی؛ برگزاری کارگاه با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و بنیاد ملی نخبگان ١٣٩٥/٢/٢١ انتخاب دو فرآیند آموزشی دانشگاه به عنوان فرآیند قابل تقدیر از سوی وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/18275/انتخاب دو فرآیند آموزشی دانشگاه به عنوان فرآیند قابل تقدیر از سوی وزارت بهداشت ١٣٩٥/١/٢٩ انتخاب دو فرآیند آموزشی دانشگاه به عنوان فرآیند قابل تقدیر از سوی وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/18274/انتخاب دو فرآیند آموزشی دانشگاه به عنوان فرآیند قابل تقدیر از سوی وزارت بهداشت ١٣٩٥/١/٢٩ راه یابی شش فرآیند آموزشی به نهمین جشنواره شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/17922/راه یابی شش فرآیند آموزشی به نهمین جشنواره شهید مطهری ١٣٩٤/١٢/٢٤