News RSS Feed fa-IR ١٣٩٦/٩/٣ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به مجمع خیرین سلامت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی کلیاتی از عملکرد مجمع خیرین سلامت استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/6783/کلیاتی از عملکرد مجمع خیرین سلامت استان ١٣٩٣/١٢/٧ مجمع خیرین سلامت خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/8896/مجمع خیرین سلامت خراسان شمالی ١٣٩٣/١٠/١ تبریک انتصاب جناب آقای دکتر « ابراهیم گلمکانی » به سمت رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/5527/تبریک انتصاب جناب آقای دکتر « ابراهیم گلمکانی » به سمت رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی : ١٣٩٣/٢/٤ ساخت و افتتاح خانه بهداشت اسفیجر فاروج ( در بهمن ماه سال1392) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/5526/ساخت و افتتاح خانه بهداشت اسفیجر فاروج ( در بهمن ماه سال1392) ١٣٩٣/٢/٤ ساخت و افتتاح خانه بهداشت کلاته آقانبی بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/5525/ساخت و افتتاح خانه بهداشت کلاته آقانبی بجنورد ١٣٩٣/٢/٤ گزارش سفر جناب آقاي سید رضا نیری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/3821/گزارش سفر جناب آقاي سید رضا نیری   ١٣٩٢/٧/٢٢ دیدار اعضاءهیئت مدیره با جناب آقای سید رضا نیری مشاور محترم وزیر و دبیر کل مجمع خیرین سلامت در دوازدهم اردیبهشت 1392 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/3819/دیدار اعضاءهیئت مدیره با جناب آقای سید رضا نیری مشاور محترم وزیر و دبیر کل مجمع خیرین سلامت در دوازدهم اردیبهشت 1392  در حاشیه گردهمائی بزرگ خیرین سلامت مشهد  با  حضورمسئولین استان خراسان رضوی  با حضور آقای دکتر نیک پرست رئیس هیئت مدیره و مهند س صفاری مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان ،در ابتدای دیدار ضمن گزارش اجمالی از روند سازماندهی و بستر سازی لازم و  برنامه ریزیها و اقدامات صورت گرفته نسبت به  جایگاه و اهداف و فعالیت های مجمع خیرین سلامت استان و بیان  نیازمندیها و مشکلات و دغدغه های موجود بخش سلامت و کمبودهای تجهیزات در وضع موجودو  با توجه به جایگاه  و اهداف مجمع خیرین سلامت: ١٣٩٢/٢/٢٠ دیدار اعضاءهیئت مدیره با حضرت آيت ا... مهمان نواز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/3811/دیدار اعضاءهیئت مدیره با حضرت آيت ا... مهمان نواز دیدار اعضاءهیئت مدیره با حضرت آيت ا... مهمان نواز ١٣٩٢/٢/٢٠ بنیانگذار جراحی نوین قلب ایران در بجنورد تجلیل شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/3810/بنیانگذار جراحی نوین قلب ایران در بجنورد تجلیل شد بنیانگذار جراحی نوین قلب ایران در بجنورد تجلیل شد ١٣٩١/١٢/١٢ توافق نامه احداث خانه بهداشت روستای روئین شهرستان اسفراین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/3809/توافق نامه احداث خانه بهداشت روستای روئین شهرستان اسفراین توافق نامه احداث خانه بهداشت روستای روئین شهرستان اسفراین ١٣٩١/١١/٣٠ فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای محترم مجمع خیرین عرصه سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/3818/فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای محترم مجمع خیرین عرصه سلامت رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مجمع خیرین سلامت کشور ١٣٩١/١٠/١٦ ابلاغ آئین نامه (تشکیل و نحوه فعالیت شعب استانی /شهرستانی ) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/3808/ابلاغ آئین نامه (تشکیل و نحوه فعالیت شعب استانی /شهرستانی ) ابلاغ آئین نامه (تشکیل و نحوه فعالیت شعب استانی /شهرستانی ) ١٣٩١/١٠/٥ مهندس علیرضا صفاری ( مشاور رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی در امور خیرین سلامت استان و مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان ): دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/3817/مهندس علیرضا صفاری ( مشاور رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی در امور خیرین سلامت استان و مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان ):  اجرای اولین همایش تجلیل از  خیرین  و نیکوکاران عرصه سلامت در استان خراسان شمالی در  نیمه اول اسفند ماه (10/12/1391 ) ١٣٩١/٩/١٩ جناب آقای دکتر محمد رضا مجدی قائم مقام محترم وزیر در استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/3816/ جناب آقای دکتر محمد رضا مجدی قائم مقام محترم وزیر در استان بسمه تعالی ١٣٩١/٩/١٠ افتتاح دفتر مجمع خیرین سلامت استان بتاریخ 24/11/1390: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/3815/افتتاح دفتر مجمع خیرین سلامت استان بتاریخ 24/11/1390: ١٣٩١/٩/٥ فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای جایگاه مجمع خیرین عرصه سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/3814/فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای جایگاه مجمع خیرین عرصه سلامت ١٣٩١/٩/٥ تقدير ازخيران سلامت استان به عنوان چهره هاي ماندگار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/3807/تقدير ازخيران سلامت استان به عنوان چهره هاي ماندگار تقدير ازخيران سلامت استان به عنوان چهره هاي ماندگار ١٣٩١/٦/٦ نشست آقای دکتر نیک پرست با جناب اقاي نيري دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/3813/نشست آقای دکتر نیک پرست با جناب اقاي نيري -- ١٣٩١/٦/٥ خیرین سلامت 24 قطعه زمین برای احداث مراکز درمانی در شیروان اهدا کردند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/3806/خیرین سلامت 24 قطعه زمین برای احداث مراکز درمانی در شیروان اهدا کردند خیرین سلامت 24 قطعه زمین برای احداث مراکز درمانی در شیروان اهدا کردند ١٣٩١/٦/٤ گزارش اجمالی از مجمع خیرین خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/3812/گزارش اجمالی از مجمع خیرین خراسان شمالی گزارشی  اجمالی از سوی آقای  علیرضا صفاری مدیر عامل مجمع خیرین سلامت  استان ١٣٩١/١/١٥ بخشی از خدمات و کمکهای خیرین (نقدی و اهداءزمین )به مراکز در مانی دانشگاه علوم پزشکی در استان خراسان شمالی در سه ماهه اول 1392 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/3820/بخشی از خدمات و کمکهای خیرین (نقدی و اهداءزمین )به مراکز در مانی دانشگاه علوم پزشکی در استان خراسان شمالی در سه ماهه اول 1392 ١٣٨٨/١٠/١١