News RSS Feed fa-IR ١٣٩٧/٨/٢٨ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به امور بانوان - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی نرمش صبحگاهی بانوان شاغل دانشگاه در پارک تفریحی مهربانو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51368/نرمش صبحگاهی بانوان شاغل دانشگاه در پارک تفریحی مهربانو ١٣٩٧/٨/١٢ نرمش صبحگاهی بانوان شاغل دانشگاه در پارک تفریحی مهربانو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51366/نرمش صبحگاهی بانوان شاغل دانشگاه در پارک تفریحی مهربانو ١٣٩٧/٨/١٢ آموزش فعالیت های ورزشی پشت میز کار در محیط اداری به بانوان شاغل دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51325/آموزش فعالیت های ورزشی پشت میز کار در محیط اداری به بانوان شاغل دانشگاه ١٣٩٧/٨/٧ آموزش فعالیت های ورزشی پشت میز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51134/آموزش فعالیت های ورزشی پشت میز ١٣٩٧/٨/١ برگزاری دومین جلسه هم اندیشی مشاور امور بانوان و خانواده دانشگاه با رابطین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51123/برگزاری دومین جلسه هم اندیشی مشاور امور بانوان و خانواده دانشگاه با رابطین ١٣٩٧/٧/٣٠ نرمش صبحگاهی بانوان شاغل دانشگاه به مناسبت هفته سلامت بانوان ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50897/نرمش صبحگاهی بانوان شاغل دانشگاه به مناسبت هفته سلامت بانوان ایران ١٣٩٧/٧/٢١ هفته ملی سلامت بانوان ایران در سال 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50895/هفته ملی سلامت بانوان ایران در سال 1397 ١٣٩٧/٧/٢١ روز بزرگداشت سالمندان بر خانواده های ایرانی گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50723/روز بزرگداشت سالمندان بر خانواده های ایرانی گرامی باد ١٣٩٧/٧/١١ حضور مشاور امور بانوان رئیس دانشگاه در همایش استانی ریحانه های ایثار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50718/حضور مشاور امور بانوان رئیس دانشگاه در همایش استانی ریحانه های ایثار ١٣٩٧/٧/١١ برنامه امور بانوان دانشگاه در هفته دفاع مقدس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50496/برنامه امور بانوان دانشگاه در هفته دفاع مقدس ١٣٩٧/٧/٣ برگزاری همایش بانوان به مناسبت هفته دفاع مقدس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50474/برگزاری همایش بانوان به مناسبت هفته دفاع مقدس ١٣٩٧/٧/٢ برگزاری همایش بانوان به مناسبت هفته دفاع مقدس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50473/برگزاری همایش بانوان به مناسبت هفته دفاع مقدس ١٣٩٧/٧/٢ مسابقه نقاشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50471/مسابقه نقاشی ١٣٩٧/٧/٢ بازديد نمايندگان بانوان استان از بازارچه خيريه مهر اميد در هفته دفاع مقدس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50470/بازديد نمايندگان بانوان استان از بازارچه خيريه مهر اميد در هفته دفاع مقدس ١٣٩٧/٧/٢ بانوان و هشت سال دفاع مقدس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50422/بانوان و هشت سال دفاع مقدس ١٣٩٧/٧/١ فرا رسیدن ماه محرم تسلیت باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50160/فرا رسیدن ماه محرم تسلیت باد ١٣٩٧/٦/١٩ اعلام نتایج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49938/اعلام نتایج ١٣٩٧/٦/٧ مراسم نرمش صبحگاهی با حضور مشاور محترم رئیس در امور بانوان و خانواده دانشگاه و سایر بانوان شاغل در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49936/مراسم نرمش صبحگاهی با حضور مشاور محترم رئیس در امور بانوان و خانواده دانشگاه و سایر بانوان شاغل در دانشگاه ١٣٩٧/٦/٧ روز عرفه ( روز نیایش) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49683/روز عرفه ( روز نیایش) ١٣٩٧/٥/٣٠