News RSS Feed fa-IR ١٣٩٨/٤/٣١ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به امور بانوان - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی برگزاری اردوی نیم روزه ویژه بانوان به مناسبت دهه کرامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59051/برگزاری اردوی نیم روزه ویژه بانوان به مناسبت دهه کرامت ١٣٩٨/٤/٢٢ برگزاری اردوی نیم روزه ویژه بانوان به مناسبت دهه کرامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59050/برگزاری اردوی نیم روزه ویژه بانوان به مناسبت دهه کرامت ١٣٩٨/٤/٢٢ میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/59015/میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد ١٣٩٨/٤/٢٢ مسابقه دهه کرامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58848/مسابقه دهه کرامت ١٣٩٨/٤/١٦ خجسته میلاد خانم فاطمه معصومه(س) و روز دختر بر تمامی مسلمانان مبارک باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58800/خجسته میلاد خانم فاطمه معصومه(س) و روز دختر بر تمامی مسلمانان مبارک باد ١٣٩٨/٤/١٥ برگزاری مسابقه هفت سنگ جام رمضان ویژه بانوان در سال 98 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58292/برگزاری مسابقه هفت سنگ جام رمضان ویژه بانوان در سال 98 ١٣٩٨/٣/٢٢ استفاده دستگاه های اجرایی از تولیدات داخلی استان جهت تحقق شعار سال 98 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58215/استفاده دستگاه های اجرایی از تولیدات داخلی استان جهت تحقق شعار سال 98 ١٣٩٨/٣/٢٠ برگزاری مسابقه داژبال جام رمضان ویژه بانوان در سال 98 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58211/برگزاری مسابقه داژبال جام رمضان ویژه بانوان در سال 98 ١٣٩٨/٣/٢٠ انجام فعالیت های اولیه جهت فراهم کردن اردوهای سیاحتی و زیارتی ویژه بانوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58062/انجام فعالیت های اولیه جهت فراهم کردن اردوهای سیاحتی و زیارتی ویژه بانوان ١٣٩٨/٣/١٢ زمان اختصاصی سالن ورزشی مهربانو ویژه باوان شاغل دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58061/زمان اختصاصی سالن ورزشی مهربانو ویژه باوان شاغل دانشگاه ١٣٩٨/٣/١٢ فعال سازی سالن ورزشی غدیر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58060/فعال سازی سالن ورزشی غدیر ١٣٩٨/٣/١٢ مشوق ورزشی بانوان برای سلامتی جسمی و روانی با توجه به نامه وزارتخانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/58058/مشوق ورزشی بانوان برای سلامتی جسمی و روانی با توجه به نامه وزارتخانه ١٣٩٨/٣/١٢ شب های قدر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57923/شب های قدر ١٣٩٨/٣/٧ برگزاری اولین جلسه کارگروه امور بانوان و خانواده استانداری در سال 98 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57808/برگزاری اولین جلسه کارگروه امور بانوان و خانواده استانداری در سال 98 ١٣٩٨/٣/١ بزرگداشت حماسه سوم خرداد ماه و روز آزادی خرمشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57807/بزرگداشت حماسه سوم خرداد ماه و روز آزادی خرمشهر ١٣٩٨/٣/١ تبریک ماه رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57740/تبریک ماه رمضان ١٣٩٨/٢/٣٠ ماه مهمانی خدا بر تمامی مسلمانان مبارک باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57739/ماه مهمانی خدا بر تمامی مسلمانان مبارک باد ١٣٩٨/٢/٣٠ نرمش صبحگاهی ویژه بانوان شاغل دانشگاه به همت معاونت دانشجویی با همکاری امور بانوان و خانواده دانشگاه برگزار شد . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57370/نرمش صبحگاهی ویژه بانوان شاغل دانشگاه به همت معاونت دانشجویی با همکاری امور بانوان و خانواده دانشگاه برگزار شد . ١٣٩٨/٢/١٦ بانوان مظهر مهرورزی هستند . برگزاری همایش دوروزه کار آفرینی دانشجویان دانشگاه با شعار کار آفرینی تجلی تلاش اقوام و رونق تولید ملی برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57209/بانوان مظهر مهرورزی هستند . برگزاری همایش دوروزه کار آفرینی دانشجویان دانشگاه با شعار کار آفرینی تجلی تلاش اقوام و رونق تولید ملی برگزار شد. ١٣٩٨/٢/١١ برگزاری مراسم جشن خجسته میلاد امام زمان (عج) در نماز خانه ستاد مرکزی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/57208/برگزاری مراسم جشن خجسته میلاد امام زمان (عج) در نماز خانه ستاد مرکزی دانشگاه ١٣٩٨/٢/١١ نرمش صبحگاهی ویژه بانوان شاغل دانشگاهدر روز چهارشنبه 1398/01/28 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/56700/نرمش صبحگاهی ویژه بانوان شاغل دانشگاهدر روز چهارشنبه 1398/01/28 ١٣٩٨/١/٢٧ خجسته میلاد آقای مهربانی ، اما زمان (عج) ، حضرت قائم بر تمامی شیعیان جهان مبارک باد ... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/56697/خجسته میلاد آقای مهربانی ، اما زمان (عج) ، حضرت قائم بر تمامی شیعیان جهان مبارک باد ... ١٣٩٨/١/٢٧ اعیاد شعبانیه خجسته باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/55607/اعیاد شعبانیه خجسته باد ١٣٩٨/١/٢٠ سال نو برتمامی همکاران به ویژه بانوان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی مبارک باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/55245/سال نو برتمامی همکاران به ویژه بانوان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی مبارک باد ١٣٩٧/١٢/٢٨ برگزاری سومین جلسه هم اندیشی با رابطین دفتر امور بانوان و خانواده دانشگاه در تاریخ 13/11/1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/54883/برگزاری سومین جلسه هم اندیشی با رابطین دفتر امور بانوان و خانواده دانشگاه در تاریخ 13/11/1397 ١٣٩٧/١٢/١٤ برگزاری جشن بزرگداشت مقام زن ویژه زنان شاغل و دانشجویان دختر دانشگاه به مناسبت ولادت فاطمه زهرا (س) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/54887/برگزاری جشن بزرگداشت مقام زن ویژه زنان شاغل و دانشجویان دختر دانشگاه به مناسبت ولادت فاطمه زهرا (س) ١٣٩٧/١٢/١٤ جشن بزرگ روز زن و بزرگداشت ولادت حضرت زهرا (س) ویژه بانوان دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/54519/جشن بزرگ روز زن و بزرگداشت ولادت حضرت زهرا (س) ویژه بانوان دانشگاه ١٣٩٧/١٢/٤ برگزاری کمیته ترویج زایمان طبیعی در معاونت درمان دانشگاه 8 بهمن ماه سال 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/53951/برگزاری کمیته ترویج زایمان طبیعی در معاونت درمان دانشگاه 8 بهمن ماه سال 1397 ١٣٩٧/١١/٩ دعوت استانداری از بانوان دانشگاه علوم پزشکی به همراه مادران ، برای حضور در جشن نکوداشت روز مادر در روز چهار شنبه مورخ 10/11/1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/53948/دعوت استانداری از بانوان دانشگاه علوم پزشکی به همراه مادران ، برای حضور در جشن نکوداشت روز مادر در روز چهار شنبه مورخ 10/11/1397 ١٣٩٧/١١/٩ برگزاری کارگاه راه های کنترل خشم در روز سه شنبه مورخ 9/11/1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/53947/برگزاری کارگاه راه های کنترل خشم در روز سه شنبه مورخ 9/11/1397 ١٣٩٧/١١/٩ مراسم جشن میلاد حضرت زینب (س) و بزرگداشت روز پرستار در معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/53710/مراسم جشن میلاد حضرت زینب (س) و بزرگداشت روز پرستار در معاونت آموزشی ١٣٩٧/١١/١ برگزاری سمینار رایگان زن مثبت در سالن آمفی تئاتر دانشگاه پیام نور ویژه بانوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/53294/برگزاری سمینار رایگان زن مثبت در سالن آمفی تئاتر دانشگاه پیام نور ویژه بانوان ١٣٩٧/١٠/١٧ دومین نشست هم اندیشی مشاورین محترم رؤسای دانشگاه ها در تاریخ 20/09/1397 در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/52782/دومین نشست هم اندیشی مشاورین محترم رؤسای دانشگاه ها در تاریخ 20/09/1397 در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید . ١٣٩٧/٩/٢٧ برگزاری ششمین جلسه گروه کاری حقوق کودکان در محل سالن اجتماعات استانداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/52779/برگزاری ششمین جلسه گروه کاری حقوق کودکان در محل سالن اجتماعات استانداری ١٣٩٧/٩/٢٧ برگزاری مسابقه با موضوع " فتنه شناسی و بصیرت از منظر نهج البلاغه "جهت کارکنان و دانشجویان خانم دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/52776/برگزاری مسابقه با موضوع " فتنه شناسی و بصیرت از منظر نهج البلاغه "جهت کارکنان و دانشجویان خانم دانشگاه ١٣٩٧/٩/٢٧ برگزاری پنجمین جلسه گروه کاری حقوق کودکان در محل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/52626/برگزاری پنجمین جلسه گروه کاری حقوق کودکان در محل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری ١٣٩٧/٩/٢٤ برگزاری اجلاس رؤسا و مشاورین امور زنان و خانواده دانشگاه های قطب منطقه نهم آمایش آموزش عالی سلامت کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/52621/برگزاری اجلاس رؤسا و مشاورین امور زنان و خانواده دانشگاه های قطب منطقه نهم آمایش آموزش عالی سلامت کشور ١٣٩٧/٩/٢٤ برگزاری اجلاس رؤسا و مشاورین امور زنان و خانواده دانشگاه های قطب منطقه نهم آمایش آموزش عالی سلامت کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/52620/برگزاری اجلاس رؤسا و مشاورین امور زنان و خانواده دانشگاه های قطب منطقه نهم آمایش آموزش عالی سلامت کشور ١٣٩٧/٩/٢٤ نرمش صبحگاهی بانوان شاغل دانشگاه در پارک تفریحی مهربانو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51368/نرمش صبحگاهی بانوان شاغل دانشگاه در پارک تفریحی مهربانو ١٣٩٧/٨/١٢ نرمش صبحگاهی بانوان شاغل دانشگاه در پارک تفریحی مهربانو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51366/نرمش صبحگاهی بانوان شاغل دانشگاه در پارک تفریحی مهربانو ١٣٩٧/٨/١٢ آموزش فعالیت های ورزشی پشت میز کار در محیط اداری به بانوان شاغل دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51325/آموزش فعالیت های ورزشی پشت میز کار در محیط اداری به بانوان شاغل دانشگاه ١٣٩٧/٨/٧ آموزش فعالیت های ورزشی پشت میز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51134/آموزش فعالیت های ورزشی پشت میز ١٣٩٧/٨/١ برگزاری دومین جلسه هم اندیشی مشاور امور بانوان و خانواده دانشگاه با رابطین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/51123/برگزاری دومین جلسه هم اندیشی مشاور امور بانوان و خانواده دانشگاه با رابطین ١٣٩٧/٧/٣٠ نرمش صبحگاهی بانوان شاغل دانشگاه به مناسبت هفته سلامت بانوان ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50897/نرمش صبحگاهی بانوان شاغل دانشگاه به مناسبت هفته سلامت بانوان ایران ١٣٩٧/٧/٢١ هفته ملی سلامت بانوان ایران در سال 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50895/هفته ملی سلامت بانوان ایران در سال 1397 ١٣٩٧/٧/٢١ روز بزرگداشت سالمندان بر خانواده های ایرانی گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50723/روز بزرگداشت سالمندان بر خانواده های ایرانی گرامی باد ١٣٩٧/٧/١١ حضور مشاور امور بانوان رئیس دانشگاه در همایش استانی ریحانه های ایثار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50718/حضور مشاور امور بانوان رئیس دانشگاه در همایش استانی ریحانه های ایثار ١٣٩٧/٧/١١ برنامه امور بانوان دانشگاه در هفته دفاع مقدس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50496/برنامه امور بانوان دانشگاه در هفته دفاع مقدس ١٣٩٧/٧/٣ برگزاری همایش بانوان به مناسبت هفته دفاع مقدس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50474/برگزاری همایش بانوان به مناسبت هفته دفاع مقدس ١٣٩٧/٧/٢ برگزاری همایش بانوان به مناسبت هفته دفاع مقدس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50473/برگزاری همایش بانوان به مناسبت هفته دفاع مقدس ١٣٩٧/٧/٢ مسابقه نقاشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50471/مسابقه نقاشی ١٣٩٧/٧/٢ بازديد نمايندگان بانوان استان از بازارچه خيريه مهر اميد در هفته دفاع مقدس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50470/بازديد نمايندگان بانوان استان از بازارچه خيريه مهر اميد در هفته دفاع مقدس ١٣٩٧/٧/٢ بانوان و هشت سال دفاع مقدس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50422/بانوان و هشت سال دفاع مقدس ١٣٩٧/٧/١ فرا رسیدن ماه محرم تسلیت باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/50160/فرا رسیدن ماه محرم تسلیت باد ١٣٩٧/٦/١٩ اعلام نتایج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49938/اعلام نتایج ١٣٩٧/٦/٧ مراسم نرمش صبحگاهی با حضور مشاور محترم رئیس در امور بانوان و خانواده دانشگاه و سایر بانوان شاغل در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49936/مراسم نرمش صبحگاهی با حضور مشاور محترم رئیس در امور بانوان و خانواده دانشگاه و سایر بانوان شاغل در دانشگاه ١٣٩٧/٦/٧ روز عرفه ( روز نیایش) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/Content/49683/روز عرفه ( روز نیایش) ١٣٩٧/٥/٣٠