يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

مدیریت امور هیات علمی


اعضای کمیته رفاهی


اعضای کمیته رفاهی اعضای هیأت علمی دانشگاه

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

1

ریاست محترم کمیته رفاهی

جناب آقای دکتر محمدرضا صفدری

2

عضو محترم کمیته رفاهی

جناب آقای احمد کاملی

3

عضو محترم کمیته رفاهی

جناب آقای دکتر حمد توکلی قوچانی

4

عضو محترم کمیته رفاهی

جناب آقای دکتر پیمان آل شیخ

5

عضو محترم کمیته رفاهی

جناب آقای دکتر مرتضی پیشقدم

6

عضو محترم کمیته رفاهی

جناب آقای دکتر رضا شفیعی

7

عضو محترم کمیته رفاهی

جناب آقا دکتر فرزام تاجدینی

8

عضو محترم کمیته رفاهی

جناب آقای ابراهیم حسین زاده

9

عضو محترم کمیته رفاهی

جناب آقای مرتضی اسماعیل زاده کواکی

10

عضو محترم کمیته رفاهی

جناب آقای حسین زراعتی

11

عضو محترم کمیته رفاهی

سرکار خانم افسانه گرشاد

12

عضو محترم کمیته رفاهی

سرکار خانم معصومه طاهرپور

13

کارشناس کمیته رفاهی

سرکار خانم راحله علیزاده

 

 

 
جستجو
وظایف امور هیأت علمی (۲۷۲۱ بازدید)
جشنواره شهید مطهری (۱۸۴۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...