×
  • جمعه ٣٠ فروردین ١٣٩٨
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

اخبار
پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی

چهارشنبه ٢٨ فروردین ١٣٩٨ ۴۶

پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به مناسبت روز علوم آ...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در پیامی ۳۰ فروردین ؛ زادروز حکیم جرجانی و روز علوم آزمایشگاهی را به جامعه علوم آزمایشگاهی دانشگاه و استان تبریک گفت.
صوت و فیلم
معرفی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی(نسخه انگلیسی)

معرفی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی(نسخه انگلیسی)
چهارشنبه ٨ اسفند ١٣٩٧

معرفی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی(نسخه ان...

گزارش تصویری
بازدید مسئولین دانشگاه از پروژه در حال احداث دانشکده دندانپزشکی بجنورد

بازدید مسئولین دانشگاه از پروژه در حال احداث دانشکده دندانپزشکی ب...
سه شنبه ٢٠ فروردین ١٣٩٨

بازدید مسئولین دانشگاه از پروژه در حال احداث...