يكشنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٦ -

اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل " مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی"


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۶ نفر

تعداد بازدید های کل : ۲۹۰۲۸۱ مورد

مقررات انصراف از تحصیل دانشجویان دندانپزشکی


مقررات انصراف از تحصیل دانشجویان دندانپزشکی

انصراف از تحصیل

ماده 39) ترك تحصيل بدون كسب اجازه از دانشگاه محل تحصيل، انصراف از تحصيل محسوب مي شود و دانشجوي منصرف از تحصيل حق ادامه تحصيل را ندارد.

تبصره : در موارد استثنايي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند , بايد دلايل آنرا حداقل يك ماه قبل از پايان همان نيمسال به دانشگاه ارائه دهد. در صورت تائيد موجه بودن ترك تحصيل توسط دانشگاه , آن نيمسال جزو مرخصي تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.

 ماده 40) دانشجو بايد درخواست انصراف از تحصيل خود را شخصا به آموزش دانشكده تسليم نمايد در اين صورت دانشجو مجاز است فقط براي يك بار در فاصله يك ماه از تاريخ درخواست، تقاضاي خود را پس بگيرد. پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر خواهد شد و دانشجو از آن پس حق ادامه تحصيل را ندارد.

تبصره 1 : دانشجوي منصرف از تحصيل موظف است به كليه تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است، عمل نمايد.

تبصره 2 : تحصيل مجدد دانشجوي منصرف از تحصيل موكول به شركت و قبولي در آزمون سراسري براساس ضوابط مربوط خواهد بود.

 


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...