-

تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی"


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۵ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۳۶ مورد

تعداد بازدید های کل : ۵۴۲۴۸۸ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٤٠١/٩/٩ - ۸۰۵ مورد

آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر


آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

مقدمه

در راستای فرمایشات مورخ 5/8/75 مقام معظم رهبری مبنی بر بهبود بخشیدن به برنامه های آموزشی و فرهنگی فرزندان و همسران معزز شاهد با اولویت خاص و با عنایت به مصوبه مورخ 13/7/74 شورای طرح و برنامه در خصوص تدوین آیین نامه نقل و انتقال فرزندان و همسران دانشجوی شاهد این آئین نامه که پس از تایید ستادهای مرکزی شاهد وزارتین علوم و بهداشت و تصویب ستاد برنامه ریزی در جلسه مورخ 4/11/75 به تصویب نهایی شورای طرح و برنامه امور فرهنگی فرزندان معزز شاهد رسید از نیم سال اول سال تحصیلی 77-76 در کلیة دانشگاههای کشور قابل اجراست.

لازم به ذکر است که فرزندان و همسران معزز شاهد همانند سایر دانشجویان کشور از مزایای آیین نامه های جاری نقل و انتقال علوم و بهداشت برخوردارند، لیکن بدلیل ضرورت حفظ انسجام و تجمع خانواده هائی که در آنها یگانه فرزند ذکور و یا فرزندان اناث و همسر موفق به تحصیل در مراکز آموزش عالی میشوند این آیین نامه به صورت خاص برای این قبیل خانواده ها از سوی شورای طرح و برنامه امور فرهنگی شاهد تصویب و جهت اجرا ابلاغ میگردد.

ماده 1:تسهیلات موضوع این آیین نامه تک فرزندان ذکور و کلیه فرزندان اناث و همسران شاهد را در مقاطع مختلف تحصیلی در کلیة دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور شامل میشود.

تبصره 1:سایر فرزندان معزز شاهد در صورت درخواست میتوانند از مزایای آیین نامه های جاری نقل و انتقال وزارتین استفاده نمایند.

تبصره 2: دوره های دکتری تخصصی مشمول این آیین نامه نخواهد بود.

ماده 2:کلیة دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم موظفند در هر سال تحصیلی با درخواست انتقال دانشجویان شاهد مذکور در ماده 1 این آیین نامه پس از ثبت نام و در ابتدای ترم در شروع سال تحصیلی خارج از ضوابط نقل و انتقال آیین نامه آموزشی موافقت نمایند.

ماده 3:حداکثر 2% سهمیه پذیرش در هر مقطع تحصیلی ( کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای غیر تخصصی) در هر دانشگاه یا دانشکده تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت انتقال فرزندان و همسران شاهد جدیدالورود موضوع ماده (1) در شروع هر سال تحصیلی اختصاصی مییابد.

تبصره 1:در صورت عدم تکمیل سقف 2% توسط دانشجویان جدیدالورود، حداکثر تا سقف 5/0% از سهمیه فوق به دانشجویان شاهد ورودی سالهای قبل تخصیص مییابد.

تبصره 2:ملاک تعیین ظرفیت پذیرش هر مقطع تحصیلی دفترچه راهنمای آزمون سراسری، دفترچه های راهنمای آزمون کاردانی به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد سال ورود دانشجو میباشد.

تبصره 3:با توجه به محدودیت ظرفیت دوره دکتری دندانپزشکی سهمیه انتقالی دانشجویان شاهد در این دوره تحت هر شرایطی از 2% تجاوز نخواهد کرد، بعبارت دیگر در صورت عدم تکمیل و استفاده از سهمیه 2% رشته های پزشکی و داروسازی، مازاد سهمیه این رشته ها قابل استفاده در رشته دندانپزشکی نخواهد بود.

ماده 4:افراد واجد شرایط با تایید و معرفی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و از طریق معاونتهای ذیربط در وزارتین علوم تحقیقات و فن آوری ، بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه مقصد معرفی خواهندشد.
ماده 5:این آیین نامه در 5 ماده و 5 تبصره در تاریخ 4/11/75 به تصویب رسید.
جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...