يكشنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٦ -

اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل " مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی"


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۵ نفر

تعداد بازدید های کل : ۲۹۰۲۷۵ مورد

صدور گواهینامه موقت تحصیلي


شرح وظایف واحد دانش آموختگان :

6- صدور گواهینامه موقت تحصیلي :

دانش آموختگان دانشگاهها در برابر تحصيل رايگان و يا استفاده از سهميه قبولي مناطق تعهداتي به دانشگاهها مي سپارند كه براي گرفتن مدرك تحصيلي دائم خود مي بايد آن تعهدات را انجام دهند . گواهينامه موقت تحصيلي براي دانش آموختگاني صادر مي شود كه تعهد خدمتي دارند و هيچگونه مدركي مبني بر دانش آموختگي خود  نداشته و امكان گرفتن دانشنامه را نيز ندارند . مشروط به اينكه وضعيت خدمت طرح لايحه نيروي انساني را مشخص نموده و هنوز به طور كامل تعهدات خود را انجام  نداده اند .

الف :تعهدات آموزش رايگان مربوط به دانش آموختگاني است كه در دوره هاي روزانه تحصيل كرده و در آزمون ورودي دانشگاه از سهميه " منطقه يك ، شاهد ، خانواده شهدا ، رزمندگان ، نهضت و جهاد " استفاده نموده اند . ايشان ملزمند پس از پايان تحصيل ،  برابر مدت تحصيل خود در هر نقطه از ايران خدمت نمايند، انجام خدمت سربازي پس از فراغت از تحصيل و طرح لايحه نيروي انساني نيز در مدت مذكور محاسبه مي شود.

ب :تعهدات آموزش رايگان و منطقه اي : مربوطه به دانش آموختگاني  است كه در دوره روزانه تحصيل كرده و در آزمون ورودي دانشگاه از  سهميه  "منطقه دو ، سه ، چهار ، پنج و عشاير" استفاده نموده اند  اين دسته از دانش آموختگان ملزمند برابر سالهاي تحصيل در منطقه اي كه پذيرفته شده اند، تعهد منطقه اي خود را انجام دهند و علاوه بر

تعهدات منطقه اي،برابر مدت تحصيل، تعهدات آموزش رايگان خود را در ايران انجام دهند .

ج :تعهدات منطقه اي دانش آموختگان دوره شبانه دانشگاه : دانش  آموختگاني كه سهميه پذيرش آنان در آزمون منطقه دو و سه بوده و در دوره شبانه دانشگاه پذيرفته شده اند فقط تعهد منطقه اي دارند و آن تعهد برابر سالهاي تحصيل در منطقه اي است كه پذيرفته شده اند .

د :دانش آموختگان دوره شبانه كه رشته تحصيلي آنها مشمول خدمت طرح مي باشد (به استثناي دانش آموختگان بند "ج") فقط تعهد انجام طرح لايحه نيروي انساني دارند و مشمول تعهدات منطقه اي و آموزش رايگان نمي شوند .

شايان ذكر است كه گواهينامه موقت براي دانش آموختگاني صادر خواهد شد كه از زمان دانش آموختگي آنان بيش از مدت تعهدشان نگذشته باشد و تعهدات خاص (طرح لايحه نيروي انساني، نظام وظيفه) خود را انجام داده باشند .


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...