يكشنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٦ -

اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل " مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی"


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۷ نفر

تعداد بازدید های کل : ۲۹۰۲۸۲ مورد

مدارك مورد نیاز دانش آموختگان مقاطع تحصیلي كارداني و كارشناسي پیوسته


صدور دانشنامه و مجوز تحویل مدارک تحصیلی :

ب: مدارك مورد نیاز دانش آموختگان مقاطع تحصیلي كارداني و كارشناسي پیوسته براي دریافت مجوز تحویل مدرك تحصیلي:

1- تصوير گواهي پايان معافيت خدمت طرح نيروي انساني براي مشمولين خدمت طرح نيروي انساني

2- تصوير دو طرف كارت پايان خدمت نظام وظيفه (جهت آقايان)

3- تسويه حساب از صندوقهاي رفاه دانشجويان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

4- گواهي كار برابر طول مدت تحصيلات براي متقاضياني كه سهميه قبولي آنان در آزمون دانشگاه منطقه يك، نهادها، آزاد بوده است   (مدت طرح و سربازي كه بعد از اتمام تحصيلات انجام گرفته قابل محاسبه مي باشد)

5- چنانچه سهميه مورد پذيرش در آزمون سراسري مناطق 2،3،4،5، عشاير، مناطق محروم و منطقه اي باشد دو برابر طول مدت تحصيل گواهي كار لازم  است ارائه نمايند كه يك برابر طول مدت تحصيل، بايد

در منطقه قبولي انجام شده باشد (مدت طرح لايحه نيروي انساني و  مدت سربازي كه بعد از اتمام تحصيلات باشد محاسبه مي گردد.)و يك برابر ديگر نيز در هر محلي كه دانش آموخته خدمت كرده ، پذيرفتني است.

6- اگر متقاضي ، سند تعهد خدمت به صورت محضري به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و موسسات تابعه سپرده باشد ،  مي بايد براي دريافت مجوز تحويل مدرك تحصيلي به مركز امور دانشجويي وزارت مذكور واقع درتهران ، شهرك قدس (غرب) ، بلوار شهيد فرح زادي ، خيابان سيماي ايران  مراجعه و پس از گرفتن مجوز دريافت دانشنامه به دانشگاه محل تحصيل خود مراجعه نمايد.

7- چنانچه متقاضي طبق سهميه مورد پذيرش، گواهي انجام دادن كار منطقه اي نداشته و خواستار صدور مجوز تحويل مدارك تحصيلي باشد براي انتقال يا خريد تعهدات منطقه اي مي بايد به دانشگاه يا دانشكده استان محل ثبت نام كنكور سراسري و اخذ ديپلم دبيرستاني معرفي و در صورت اعلام عدم نياز، تعهدات نامبرده قابل انتقال به مناطق آزاد كشور شود.

8- در صورتي كه دانش آموخته تعهد محضري به وزارت متبوع نداشته باشد، گواهي انجام دادن كار صادره از مراكز خصوصي به شرط تأييد توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي محل خدمت پذيرفتني است .

9- اگر گواهي كار صادره از بخش خصوصي غير مرتبط با رشته تحصيلي دانش آموخته باشد، گواهي مذكور مي بايد به تأييد نهاد دولتي مربوط برسد.

10- تصوير پروانه دائم براي رشته هاي كارشناسي مامايي و بينايي سنجي .

11- كادر رسمي نيروهاي مسلح و دانش آموختگاني كه بورسيه ساير سازمانها بوده و يا در خلال تحصيل از مزاياي مأموريت آموزشي استفاده كرده اند مي بايد گواهي دال بر بلامانع بودن تحويل مدرك را از مراكز مربوط ارائه دهند.

12- براي كاردانهاي تكميلي صرفاً ، تسويه حساب صندوقهاي رفاه و گواهي كار به ميزان طول مدت تحصيل ، كافي است.

13- دانش آموختگان مقاطع مختلف جهت گرفتن مجوز مقطع بالاتر

ملزم به دريافت دانشنامه مقطع قبلي و يا ارائه تصوير دانشنامه

(در صورت غير مرتبط بودن مقطع تحصيلي قبلي) مي باشند.

14- گواهي كار مي تواند توسط سازمان بيمه تأمين اجتماعي صادر شده باشد كه در اين مورد مدت بيمه و محل قرارداد ذكر مي شود.


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...