يكشنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٦ -

اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل " مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی"


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۵ نفر

تعداد بازدید های کل : ۲۸۸۷۵۷ مورد

مدارك موردنیاز مقطع دكتراي پزشكي ، دندانپزشكي


صدور دانشنامه و مجوز تحویل مدارک تحصیلی :

ج: مدارك موردنیاز مقطع دكتراي پزشكي ، داروسازي ، دندانپزشكي براي گرفتن مجوز تحویل مدرك تحصیلي :

1- تصوير گواهي پايان يا معافيت خدمت طرح نيروي انساني

2- تصوير دو طرف كارت پايان خدمت (جهت آقايان)

3- تسويه حساب از صندوقهاي رفاه دانشجويان وزارت بهداشت

4- گواهي كار برابر طول مدت تحصيل(مدت زمان خدمت طرح و سربازي بعد از اتمام تحصيلات نيز محسوب مي شود) براي دانش آموختگان سهميه منطقه يك، آزاد و نهادها به ازاي آموزش رايگان، چنانچه سهميه پذيرش دانش آموخته منطقه 2و3و4 ، عشاير ، مناطق محروم ومنطقه اي باشد علاوه بر مدت ياد شده ، بايد يك برابر طول مدت تحصيل، گواهي انجام دادن كار در منطقه داشته باشند به ازاي تعهدات منطقه اي .

5- تصوير پروانه دايم پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي

6- چنانچه متقاضي تحويل مدرك ، سند تعهد خدمت به صورت محضري به وزارت بهداشت و موسسات تابعه داشته باشد، مي بايد تمامي تعهدات (منطقه اي و آموزش رايگان) را در واحدهاي وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي انجام دهد؛ درغير اين صورت نسبت به خريد تعهدات محضري اقدام كند.

7- در صورتي كه متقاضي منطقه اي نداشته باشد، براي انتقال تعهدات يا خريد تعهدات منطقه اي مي بايد به دانشگاه يا دانشكده استان محل ثبت نام كنكور سراسر معرفي شود تا در صورت اعلام عدم نياز ، تعهدات نامبرده به مناطق آزاد كشور انتقال يابد .

8- اگر دانش آموخته تعهد محضري به وزارت متبوع نداشته باشد، گواهي انجام دادن كار تائيده شده از مراكز خصوصي به شرط تأييد آن از سوي نهاد دولتي مربوط قابل قبول است .

9- كادر رسمي نيروهاي مسلح علاوه بر مدارك ياد شده ملزم به ارائه گواهي از محل كار خود است. مبني بر اين كه "تحويل مدرك تحصيلي وي بلامانع مي باشد."


جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...