گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۷ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۰۸ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۲۰۹ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۶۰۸ مورد

تعداد بازدید های کل : ۳۰۱۰۴۶ مورد

شرح وظایف اداره خدمات عمومی


شرح وظایف اداره خدمات عمومی و پشتیبانی ستاد

1ـ مدیریت ارائه خدمات عمومی و پشتیبانی به پرسنل دفتر مرکزی با هماهنگی واحدهای تخصصی مربوطه

2ـ مدیریت امور نظافت، آبدارخانه، دبیرخانه، بایگانی، انبار، کارپرداز

3ـ مدیریت و نگهداری از ساختمان ها و اموال سازمان

4ـ همماهنگی در خصوص واگذاری امور پشتیبانی و خدمات عمومی به پیمانکاران خارج از مجموعه

5ـ کنترل و نظارت بر عملکرد پیمانکاران متولی امور پشتیبانی و خدمات عمومی در حوزه ستاد

6ـ همکاری در ارائه خدمات رفاهی و تسهیلات و کمک های غیر نقدی به کارکنان دفتر مرکزی

7ـ نظارت در امور نقل و انتقالات وسایل و لوازم و جمع آوری اثاثیه اسقاط و غیر قابل استفاده و تحویل آن به انبار

8ـ نظارت بر امور مربوط به آبدارخانه و پذیرایی کارکنان دفتر مرکزی

9ـ برنامه ریزی تامین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری و رفاهی مورد نیاز با همکاری اداره امور اداری و خدمات رفاهی

10ـ نظارت بر امور نگهداری ساختمان ها و وسایل و تاسیسات واحدهای مختلف

11ـ بازدید از ادارات و واحدهای تابعه ستاد دفتر مرکزی و بررسی و نظارت بر حسن ارائه خدمات عمومی و پشتیبانی

12ـ مدیریت بر امور پذیرایی میهمانان داخلی و خارجی و انجام امور تشریفات، ایاب و ذهاب، محل جلسات و امثالهم با هماهنگی اداره مراسم و تشریفات روابط عمومی و اداره تدارکات و انبار

13ـ اجرای نظام بهداشت و ایمنی محیط کار با نظارت و مشارکت اداره منابع انسانی

14ـ انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوقجستجو
حسابدار (۴۱۷۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...