گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۶ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۹۲ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۲۰۹ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۵۹۲ مورد

تعداد بازدید های کل : ۳۰۱۰۳۰ مورد

سایت دانشگاه های علوم پزشکی


ردیف

نام دانشگاه

سایت

1

دانشگاه علوم پزشکی اراک

http://www.arakmu.ac.ir

2

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

http://www.arums.ac.ir

3

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

http://www.umsu.ac.ir

4

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

http://www.mui.ac.ir

5

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

http://www.ajums.ac.ir

6

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

http://www.medilam.ac.ir

7

دانشگاه علوم پزشکی البرز

http://www.abzums.ac.ir

8

دانشگاه علوم پزشکی بابل

http://www.mubabol.ac.ir

9

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

http://www.hums.ac.ir

10

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

http://bpums.ac.ir

11

دانشگاه علوم پزشکی بم

http://mubam.ac.ir

12

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

http://www.bums.ac.ir

13

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

http://hn-bhn.ajums.ac.ir

14

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

http://www.tbzmed.ac.ir

15

دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه

http://www.thums.ac.ir

16

دانشگاه علوم پزشکی تهران

http://www.tums.ac.ir

17

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

http://www.jums.ac.ir

18

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

http://www.jmu.ac.ir/

19

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

http://www.nkums.ac.ir

20

دانشکده علوم پزشکی دزفول

http://www.dums.ac.ir

21

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

http://www.rums.ac.ir

22

دانشگاه علوم پزشکی زابل

http://www.zbmu.ac.ir/

23

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

http://www.zaums.ac.ir

24

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

http://www.zums.ac.ir

25

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

http://www.sem-ums.ac.ir

26

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

http://www.medsab.ac.ir

27

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

http://www.shmu.ac.ir/

28

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

http://www.skums.ac.ir

29

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

http://www.sbmu.ac.ir

30

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

http://www.sums.ac.ir

31

دانشگاه علوم پزشکی علوم توانبخشی و بهزیستی

http://www.uswr.ac.ir

32

دانشگاه علوم پزشکی فسا

http://www.fums.ac.ir

33

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

http://www.qums.ac.ir

34

دانشگاه علوم پزشکی قم

http://www.muq.ac.ir

35

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

http://www.kaums.ac.ir

36

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

http://www.muk.ac.ir

37

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

http://www.kmu.ac.ir

38

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

http://www.kums.ac.ir

39

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

http://www.gmu.ac.ir

40

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

http://www.gums.ac.ir

41

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

http://www.goums.ac.ir

42

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

http://www.lums.ac.ir

43

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

http://www.mazums.ac.ir

44

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

http://www.mums.ac.ir

45

سایت عربی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

http://ar.mums.ac.ir

46

دانشکده علوم پزشکی نیشابور

http://www.nums.ac.ir

47

دانشگاه علوم پزشکی همدان

http://www.umsha.ac.ir

48

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

http://yums.ac.ir

49

دانشگاه علوم پزشکی یزد

http://web.ssu.ac.ir/

50

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)

www.bmsu.ac.irجستجو
حسابدار (۴۱۷۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...