-

حمایت از کالای ایرانی.امام خامنه ای


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱ نفر

تعداد بازدید های کل : ۱۸۷۶۸۳ مورد

اساسنامه هم انديشي استادان دانشگاهها


اساسنامه شوراي عالي هم انديشي استادان دانشگاهها

 

 

مقدمه:

نظر به تأكيدات مقام معظم رهبري مبني بر استفاده بهينه از ظرفيت هاي علمي و فرهنگي استادان دانشگاه ها، شوراي عالي هم انديشي استادان با هدف به فعليت رساندن استعدادهاي عظيم ملي در زمينه هاي مطالعه، ارزيابي، آينده انديشي و راه حل يابي در مسائل كلان ملي و دانشگاهي در چهارچوب اساسنامه ذيل آغاز به فعاليت مي كند.

 

ماده (۱): نام

نام مجموعه عبارت است از شوراي عالي هم انديشي استادان دانشگاهها كه به اختصار شوراي عالي هم انديشي ناميده مي شود.

 

ماده (۲): اهداف

۱-  ايجاد زمينه حضور فعال تر اساتيد در عرصه هاي فرهنگي دانشگاه

۲-  شناسايي و تقويت زمينه هاي تعامل علمي، فرهنگي بين حوزه و دانشگاه

۳-  تقويت خرد ورزي، آزادانديشي و توليد علم

۴-  حمايت از تشكيل و اجراي جلسات هم انديشي در دانشگاه ها

۵-  استفاده از توانمندي هاي علمي، تخصصي استادان

۶-  ايجاد زمينه تعامل سازنده دانشگاهيان و مديران كلان نظام

 

ماده (۳): وظايف

۱-  شناسايي اولويت هاي موضوعي جلسات هم انديشي دانشگاه ها

۲- زمينه سازي جهت برگزاري همايش ها، نشست ها و پژوهش هاي مشترك حوزه و دانشگاه

۳-  انسجام و ساماندهي شبكه هم انديشي كشور و بررسي و ارزيابي فعاليت ها

۴-  اهتمام بر برگزاري همايش سالانه شوراهاي هم انديشي در سطح كشور و مناطق

۵-  حمايت از ايجاد و توسعه كرسي هاي آزادانديشي در دانشگاه ها

۶-  ايجاد زمينه براي شكل گيري نهضت توليد علم و جنبش نرم افزاري در دانشگاه ها

 

ماده (۴): اعضاي شوراي عالي هم انديشي

اين شورا كه مرجع انسجام و ساماندهي جلسات هم انديشي است از طريق چهار نشست فصلي با تركيب ذيل به انجام وظايف در راستاي تحقق اهداف مي پردازد:

 

الف – اعضاي حقوقي:

۱-  رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها (رئيس شورا)

۲-  رئيس مركز هم انديشي استادان و نخبگان دانشگاهي (دبير شورا)

۳- معاونان پژوهشي و فرهنگي وزارت هاي علوم، تحقيقات و فناوري و  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

۴-  معاونان پژوهشي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي

۵-  معاونت پژوهشي حوزه علميه

۶-  معاونت فرهنگي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

۷-  رئيس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

۸-  رئيس جهاد دانشگاهي يا معاون فرهنگي ايشان

۹-  رئيس سازمان بسيج اساتيد

۱۰- رئيس پژوهشگاه علوم انساني

۱۱- يكي از دبيران برگزيده دفاتر هم انديشي

 

ب – اعضاي حقيقي

سه نفر از اساتيد فعال دفاتر هم انديشي با تصويب شورا

تبصره (۱): شورا مي تواند جهت تحقق اهداف نسبت به تشكيل شوراهاي استاني و دانشگاهي براساس آئين نامه پيشنهادي دبيرخانه و تصويب شورا اقدام نمايد.

تبصره (۲): شورا مي تواند نسبت به تشكيل كار گروههاي مطالعاتي اقدام نمايد.

 

 


 

 

آئين نامه پيشنهادي شوراهاي استاني و دانشگاهي

 

الف – شوراي هم انديشي استان ها:

به منظور پيگيري بهتر اهداف شوراي عالي هم انديشي، شوراي استان ها با شرح وظايف و ليست اعضاي زير تشكيل مي گردد:

۱- اعضا:

۱- رؤساي دانشگاه هاي استان

۲- مسؤولان نهاد رهبري دانشگاههاي استان

۳- دبيران هم انديشي دانشگاههاي استان

۴- دو عضو فعال هم انديشي اساتيد دانشگاه هاي استان

۵- مشاور فرهنگي استاندار

۶- مسؤول بسيج اساتيد استان

۷- رئيس جهاد دانشگاهي استان

۲- وظايف:

۱- شناسايي اولويت هاي موضوعي جلسات هم انديشي در سطح استان

۲- حمايت از توسعه كرسي هاي آزادانديشي در سطح استان

۳- انتقال اولويت هاي شناسايي شده به شوراي عالي هم انديشي و شوراي هم انديشي دانشگاه هاي استان

۴- طراحي ساز و كار انتقال نتايج مطالعات و پژوهش هاي انجام گرفته در استان به مراجع ذيربط در سطح استان و شوراي عالي هم انديشي

تبصره ۱: رئيس شورا، مسؤول نهاد رهبري بزرگترين دانشگاه استان مي باشد.

تبصره ۲: فعال ترين دبير هم انديشي دانشگاههاي استان، به انتخاب رئيس شورا، دبير شورا مي باشد و دفتر هم انديشي همان دانشگاه هم دبيرخانه شورا مي باشد.

 

ب – شوراي هم انديشي دانشگاه

۱- اعضاء:

۱- رئيس دانشگاه

۲- مسؤول نهاد رهبري دانشگاه

۳- دبير دفتر هم انديشي دانشگاه

۴- دو عضو فعال هم انديشي

۵- معاونين پژوهشي و فرهنگي دانشگاه (در صورت عدم دسترسي به معاونت فرهنگي معاونت دانشجويي جايگزين مي گردد)

۶- مسؤول بسيج اساتيد دانشگاه (در صورت دم حضور ايشان، رئيس سازمان بسيج جامعه پزشكي جايگزين مي شود)

۷- معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي

۲- وظايف:

۱- تعيين اولويت هاي موضوعي هم انديشي در دانشگاه

۲- فعال سازي دو سويه تبيين نيازها و موضوعات دانشگاهي (بين شورايعالي و شوراي استان و جلسات هم انديشي) جهت درج در دستور جلسات هم انديشي

۳- حمايت از توسعه كرسي هاي آزادانديشي در دانشگاه

۴- انتقال نتايج پژوهش هاي انجام پذيرفته در سطح دانشگاه به مديريت كلان استان و كشور

۵- حمايت و پشتيباني از برگزاري جلسات هم انديشي

تبصره ۱- رياست شورا بر عهده مسؤول نهاد مي باشد.

تبصره ۲ – دفتر هم انديشي دانشگاه دبيرخانه شورا و دبير هم انديشي دانشگاه دبير شوراي هم انديشي است.

تبصره ۳- با تصويب دو سوم اعضاي شوراي عالي مواد اساسنامه قابل اصلاح و تكميل مي باشد.
جستجو
سردار سلیمانی: (۲۲۰۰ بازدید)
علت اختلافات در دین (۱۹۹۰ بازدید)
امام زمان(عج) (۱۸۴۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...