گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۱ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۶۱ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۷۶ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۹۳۹ مورد

تعداد بازدید های کل : ۴۷۰۲۲۷ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٤٠٣/٢/٢٥ - ۵۴۲۶ مورد

شرح وظایف


شرح وظایف :

_ کنترل ونظارت بر صدور احکام کارگزینی پرسنل (رسمی پیمانی قراردادی طرح پزشک خانواده-مشمولین قانون کار -مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان)

_ نظارت وراهنمائی کلیه واحدهای کارگزینی دانشگاه

_ مطالعه قوانین واظهار نظر درمورد نحوه اجرا مقررات مورد عمل

_ نظارت برحسن اجرای قوانین ومقررات اداری

_ اجرای خط مشی های تعیین شده واتخاذ تدابیر لازم بمنظور حسن انجام کار

_ شرکت درجلسات داخلی واتخاذ تدابیر لازم جهت ارتقاء کمی  وکیفی خدمات

_ تشریک مساعی درتنظیم  آئین نامه ها ،بخشنامه ها ودستورالعمل های مورد لزوم دانشگاه

_ نظارت برتمدید قرارداد کارمندان پیمانی وقراردادی

-انجام کلیه امور مربوط به نرم افزار وکاربران پرسنلی

_ هماهنگ نمودن فعالیت واحدهای کارگزینی با برنامه ها ،هدفهای مورد نظر وخط مشی کلی تعیین شده

ـ تهیه گزارشات لازم از طریق سیستم پرسنلی

_ انجام کلیه امور مربوط به تخلفات اداری و ابلاغ آراء

_ انجام کلیه امور مربوط به کمیته انضباطی مشمولین قانون کار

_ همکاری با گروه مهندسی سازمان ومشاغل دانشگاه

     _ اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت وبهبود امور جاری


جستجو
متن متحرک (۳۸۱۷ بازدید)
کرونا ویروس (۲۳۶۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...