يكشنبه ٢٥ تير ١٣٩٦ -

مدیریت امور مالی

معرفی مدیر امور مالی


نام و نام خانوادگی : محمد رضا آذری خاکستر

سمت : مدیر امور مالی

سابقه کار : 20 سال

 مدرک و رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت مالی دولتی

تلفن تماس :   05831511156

پست الکترونیکی : Azari2011iran@yahoo.com

 

شرح وظایف  :

1ـ برنامه ریزی و سازماندهی عملیات امور مالی در راستای استراتژی و اهداف تعیین  شده و ایفای نقش موثر د ر تحقق اهداف دانشگاهی

2ـ تهیه و تدوین صورتهای مالی از طریق نظارت مستمر بر عملیات امور مالی ،محاسباتی،نگهداری و تنظیم حسابها بر اساس آئین نامه مالی و ماملاتی

3- نظارت بر انجام کلیه عملیات امور مالی دانشگاه با رعایت  آیین نامه مالی و معاملاتی، نگهداری و تنظیم حساب ها و گزارش های مالی به روش حسابداری تعهدی طبق اصول و قوانین و مقررات مربوطه

4ـ مشارکت در تصمیم گیری تامین منابع مالی موجود و همچنین نظارت بر و ضعیت نقدینگی

5ـ نظارت بر مصرف اعتبارات دریافتی دانشگاه از طریق رسیدگی قبل و بعد از خرج

6ـ همکاری با هیات حسابرسان دیوان محاسبات مستقر در دانشگاه و حسابرسان منتخب هیات امناء


جستجو
غفعفع (۴۱۹۸ بازدید)
ثبتهای حسابداری (۳۶۰۸ بازدید)
هم اندیشی بیمه (۳۴۰۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...