يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

ماموریت های مشترک منطقه


 

آینده نگاری وظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی

مسئول کارگروه : آقای دکتر مهران وطنچیان

ایمیل : vatanchian@yahoo.com

کارشناس کارگروه : D.Tahavol.Nkh@gmail.com

 

توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاه‌های نسل سوم

مسئول کارگروه: آقای مهندس محمد امین یونسی هروی

ایمیل : a.younessi@nkums.ac.ir

کارشناس کارگروه : D.Tahavol.Nkh@gmail.com

گزارش عملکرد

 

آموزش پاسخگو و عدالت محور

مسئول کارگروه: آقای دکتر برمک یعقوبیان

ایمیل : yaghoobi.barmak@gmail.com

کارشناس کارگروه : خانم زهرا غازی

ایمیل: Zahra.nurse@gmail.com

گزارش عملکرد

 

 

توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت

مسئول کارگروه: آقای دکتر مهران وطنچیان

ایمیل: vatanchian@yahoo.com

کارشناس کارگروه : خانم مریم رجبی

ایمیل: Rajabi.m1364@yahoo.com

 

 

ماموريت‌گرايي و ارتقاء توانمندي در بستر آمايش سرزميني

مسئول کارگروه: آقای دکتر مهران وطنچیان

ایمیل: vatanchian@yahoo.com

کارشناس کارگروه : خانم مریم رجبی

ایمیل: Rajabi.m1364@yahoo.com

 

 

اعتلای اخلاق حرفه ای

مسئول کارگروه: آقای دکتر محمدرضا تقوی

ایمیل: taghavimr@yahoo.com

کارشناس کارگروه : خانم منا جهاندیده

ایمیل: 71jahandide@gmail.com

گزارش عملکرد

 

بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

مسئول کارگروه: آقای دکتر حامد قاسم زاده مقدم

ایمیل: hamedghupm@gmail.com

کارشناس کارگروه : D.Tahavol.Nkh@gmail.com

گزارش عملکرد

 

توسعه آموزش مجازی در آموزش علوم پزشکی

مسئول کارگروه: آقای دکتر مهدی خانکلابی

ایمیل: khankolabi@yahoo.com

کارشناس کارگروه : خانم زهرا محمدزاده

ایمیل: A2shzahra@gmail.com

گزارش عملکرد

 

ارتقای نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی

مسئول کارگروه: خانم ویدا طیبی

ایمیل: vi_tay@yahoo.com

کارشناس کارگروه : خانم سمیه جباری

ایمیل: Jabari0935@gmail.com

گزارش عملکرد

 

اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی

مسئول کارگروه: آقای دکتر حسن نامدار

ایمیل: H.namdar360@gmail.com

کارشناس کارگروه : خانم پریسا رزازان

ایمیل: Elinarazaz@yahoo.com

گزارش عملکرد

 

اعتباربخشی موسسات آموزشی

مسئول کارگروه: آقای دکتر مهران وطنچیان

ایمیل: vatanchian@yahoo.com

کارشناس کارگروه : خانم منا جهاندیده

ایمیل: 71jahandide@gmail.com

 

گزارش عملکرد

 

توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش علوم پزشکی

مسئول کارگروه: آقای احمد کاملی

ایمیل: ahmad_kamely@yahoo.com

کارشناس کارگروه : خانم منا جهاندیده

ایمیل: 71jahandide@gmail.com

گزارش عملکرد

 

 

پایش و ارزیابی برنامه

مسئول کارگروه : خانم دکتر زهره عباسی

ایمیل: abasi_zohre_55@yahoo.com

کارشناس کارگروه : D.Tahavol.Nkh@gmail.com

 
جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...